Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
So. W. 86/83
Pg. Śl. II-225/82
 
Sygnatury IPN
IPN BU 1378/157
IPN BU 1378/158
IPN BU 1378/160
IPN BU 1378/159/1
IPN BU 1378/159/2
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
31-03-1982
Data zakończenia sprawy
19-11-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Sąd odstąpił od trybu doraźnego
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Robertowi Luśni, Markowi Kubinowi, Michałowi Dylikowi, oskarżonym o rozpowszechnianie nielegalnych pism "mogących wywołać niepokój publiczny bądź rozruchy".

Podejrzani / Oskarżeni
 
Dylik Michał Zygmunt, ur.: 16-11-1943, imię ojca: Stanisław
Zarzut
Oskarżony o to, że "w okresie od 13 grudnia 1981 r. do końca stycznia 1982 r. w Warszawie, działając wspólnie z Henryką Drogowską, Markiem Kubinem, Robertem Luśną oraz innymi osobami objętymi odrębnym postępowaniem przygotowawczym kolportował nielegalnie wydawane druki i pisma m. in. pismo "Wiadomości" - zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny bądź rozruchy."
Kwalifikacja
Art. 48 ust. 3 w zw. z art. 48 ust. 2 Dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego wyrokiem z dnia 19.11.1982 r. uniewinnił Roberta Luśnię, Marka Kubina i Michała Dylika od popełnienia przypisanych im przestępstw, kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa.
Kubin Marek Zbigniew, ur.: 15-09-1956, imię ojca: Jerzy
Zarzut
Oskarżony o to, że "od 13 grudnia 1981 r. do 29 marca 1982 r. w Warszawie, działając wspólnie z Henryką Drogowską, Robertem Luśną, Michałem Dylikiem oraz innymi osobami objętymi odrębnym postępowaniem przygotowawczym, współredagował, powielał i kolportował ulotki, między innymi pisma "Wiadomości" zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny bądź rozruchy."
Kwalifikacja
Art. 48 ust. 3 w zw. z art. 48 ust. 2 Dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego wyrokiem z dnia 19.11.1982 r. uniewinnił Roberta Luśnię, Marka Kubina i Michała Dylika od popełnienia przypisanych im przestępstw, kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa.
Luśnia Robert, ur.: 09-07-1962, imię ojca: Józef
Zarzut
Oskarżony o to, że "w okresie od 13 grudnia 1981 r. do połowy stycznia 1982 r. w Warszawie, działając wspólnie z Henryką Drogowską, Markiem Kubinem, Michałem Dylikiem oraz innymi osobami objętymi odrębnym postępowaniem przygotowawczym, w celu rozpowszechniania współredagował, powielał i kolportował nielegalne pisma w tym pisma "Wiadomości" zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny bądź rozruchy."
Kwalifikacja
Art. 48 ust. 3 w zw. z art. 48 ust. 2 Dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego wyrokiem z dnia 19.11.1982 r. uniewinnił Roberta Luśnię, Marka Kubina i Michała Dylika od popełnienia przypisanych im przestępstw, kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa.

Sędziowie
Dorsz Andrzej (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowień z dn. 24.06.1982 r. i 03.08.1982 r. o utrzymaniu aresztu tymczasowego wobec Roberta Luśni i Michała Dylika.
Dudzik Eugeniusz (płk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowienia z dn. 24.06.1982 r. o utrzymaniu aresztu tymczasowego wobec Roberta Luśni.
Kuciński Andrzej (kpt.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Ławnik
Kwaśny Henryk (płk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowienia z dn. 03.08.1982 r. o utrzymaniu aresztu tymczasowego wobec Michała Dylika oraz postanowienia z dn. 08.08.1982 r. o prowadzeniu sprawy w trybie doraźnym.
Lindecki Lech (por.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowienia z dn. 08.08.1982 r. o prowadzeniu sprawy w trybie doraźnym, postanowienia z dn. 04.10.1982 r. o odstąpieniu od trybu dorażnego i prowadzeniu sprawy w trybie zwyczajnym oraz przewodniczył rozprawie głównej.
Oleszczuk Dariusz (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowienia z dn. 24.06.1982 r. o utrzymaniu aresztu tymczasowego wobec Roberta Luśni.
Plichtowicz Krzysztof (por.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowienia z dn. 03.08.1982 r. o utrzymaniu aresztu tymczasowego wobec Michała Dylika, postanowienia z dn. 08.08.1982 r. o prowadzeniu sprawy w trybie doraźnym oraz postanowienia z dn. 04.10.1982 r. o odstąpieniu od trybu dorażnego i prowadzeniu sprawy w trybie zwyczajnym.
Przygodzki Jerzy (ppłk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowienia z dn. 04.10.1982 r. o odstąpieniu od trybu dorażnego i prowadzeniu sprawy w trybie zwyczajnym.
Zdeb Janusz (mjr)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Ławnik

Prokuratorzy
Długokęcki Ryszard (mjr)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Gaździk Zdzisław (płk)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Piwarski Tadeusz (por.)
Prokuratura
brak informacji w aktach - -
Sewruk Jeremi (ppor.)
Prokuratura
brak informacji w aktach - -
Sułek Wiesław (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa

 
 
.