Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
So.W. 385/82
Pg. Śl. II-130/82
 
Sygnatury IPN
IPN BU 960/409
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
20-03-1982
Data zakończenia sprawy
11-06-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa przeciwko Adamowi Jankiewiczowi, oskarżonemu o przechowywanie w celu rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw. Sprawa opisana na podstawie akt nadzoru Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Warszawie, w których brak jest sentencji wyroku.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Jankiewicz Adam, ur.: 03-07-1952, imię ojca: Zygmunt
Zarzut
Oskarżony o to, że "od bliżej nie ustalonego okresu czasu do dnia 18 marca 1982 r. w Warszawie [...] przechowywał w celu rozpowszechniania 289 egzemplarzy "Tygodnika Mazowsze-Solidarność" z dnia 4 marca 1982 r. /nr 5/ oraz 108 egzemplarzy wydawnictwa "KOS" nr 4/82 zawierających nieprawdziwe wiadomości mogące wywołać niepokój społeczny".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 48 ust. 3 w zw. z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
NIE
Wyrok
Na podstawie "karty udziału w postępowaniu sądowym" stwierdzono, iż Sąd postanowieniem z dnia 11.06.1982 r. przekazał sprawę do Sądu Powszechnego uznając, iż "brak w zebranym materiale dowodowym danych świadczących o tym, że oskarżony A. Jankiewicz czytał przechowywane pisma a w zw. z tym czyn jego należy zakwalifikować z art. 46 dekretu /kontynuowanie działalności związkowej/ Sąd nie zmienił trybu i utrzymał areszt w mocy".

Sędziowie
Gdowski Zbigniew (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Wydał postanowienie z dnia 01.06.1982 r. o utrzymaniu trybu doraźnego.
Majorowicz Maciej (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Wydał postanowienie z dnia 01.06.1982 r. o utrzymaniu trybu doraźnego.
Przygodzki Jerzy (ppłk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Wydał postanowienie z dnia 01.06.1982 r. o utrzymaniu trybu doraźnego.

Prokuratorzy
Długokęcki Ryszard (mjr)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Dutkiewicz Lech (kpt.)
Prokuratura
- - -
Uwagi
Uczestniczył w posiedzeniu SWOW w Warszawie w dniu 01.06.1982 r. podczas którego wydano postanowienie o utrzymaniu trybu doraźnego. Na podstawie akt nie można jednoznacznie stwierdzić jaką prokuraturę reprezentował.
Sewruk Jeremi (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
 
 
.