Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
Cs. 50/83
Pg.Śl.II-24/83
 
Sygnatury IPN
IPN BU 734/67
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
29-04-1982
Data zakończenia sprawy
06-10-1983
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa przeciwko Krzysztofowi Szymańskiemu, podejrzanemu o przechowywanie i przenoszenie w celu rozpowszechniania ulotek "zawierających fałszywie wiadomości, mogących wywołać niepokój publiczny". Na wniosek Wojskowej Prokuratury Garnizonowej Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie w dn. 6.10.1983 r. umorzył postępowanie karne na podstawie ustawy o amnestii.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Szymański Krzysztof, ur.: 29-08-1952, imię ojca: Hipolit
Zarzut
Podejrzany o to, że "[...] do dnia 29 kwietnia 1982 r. w Korytnicy przechowywał w celu rozpowszechniania 15 sztuk ulotek zawierających m. in. fałszywe wiadomości dotyczące rzekomego zwalniania przez władze państwowe w maju b. r. z pracy osób posiadających ziemię co mogło wywołać niepokój publiczny lub rozruchy."
Kwalifikacja
Art. 48 ust. 3 w zw. z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r.
Skazany
NIE
Zarzut
Podejrzany o to, że "w dniu 29 kwietnia 1982 r. [...] przenosił 66 sztuk ulotek [...] mogących wywołać niepokój publiczny lub rozruchy."
Kwalifikacja
Art. 48 ust. 3 w zw. z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie w dn. 6.10.1983 r. postanowił postępowanie karne w stosunku do Krzysztofa Szymańskiego umorzyć na podstawie ustawy o amnestii, kosztami postępowania obciążyć Skarb Państwa.

Sędziowie
Malinowski Jan (por.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Monarcha Władysław (ppłk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Steckiewicz Jerzy (kpt.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Białystok
Rola
Sędzia zawodowy

Prokuratorzy
Długokęcki Ryszard (mjr)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Jagiełło Józef (kpt.)
Prokuratura
brak informacji w aktach - -
Jarosławski Czesław (por.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Makuliński Bogdan (por.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Orliński Andrzej (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa

 
 
.