Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
SoW. 582/82
Pg. Śl. II-259/82
 
Sygnatury IPN
IPN BU 1357/510
IPN BU 960/515
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
13-07-1982
Data zakończenia sprawy
14-09-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa przeciwko Tomaszowi Maciejowi Taraszkiewiczowi oskarżonemu o to, że w brał udział w sporządzaniu nielegalnego wydawnictwa zdelegalizowanego NZS pod tytułem "Tygodnik Akademicki", zawierającego fałszywe wiadomosci mogące wywołać niepokój publiczny bądź rozruchy.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Taraszkiewicz Tomasz Maciej, ur.: 06-06-1958, imię ojca: Jan
Zarzut
Oskarżony o to, "że w okresie po 13 grudnia 1981 r. do dnia 13 lipca 1982 w Warszawie brał udział w sporządzaniu w celu rozpowszechniania przez redagowanie nielegalnego wydawnictwa zdelegalizowanego NZS pod tytułem "Tygodnik Akademicki" zawierającego fałszywe wiadomosci mogące wywołać niepokój publiczny bądź rozruchy."
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 48 ust. 3 w zw. art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 o stanie wojennym
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie orzekł, że: "uznaje Tomasza Macieja Taraszkiewicza za winnego [...] i skazuje go: 1) na podstwaie art. 48 ust. 3 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym na karę 1 /jeden/ roku i 6 /sześć/ miesięcy pozbawienia wolności, 2) na podstawie art. art. 73 § 1 i 2, 74 § 1 i 75 § 1 kk warunkowo zawiesza wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności na okres próby wynoszący lat 3 /trzy/ oraz orzeka grzywnę w wysokości 5. 000 /pięć tysięcy/ zł. na poczet której zalicza na podstawie art. 83 § 3 kk okres tymczasowego aresztowania od dnia 13 lipca 1982 przyjmując jeden dzień aresztu za równoważny grzywnie w wysokości 400 zł. 3) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 4 i art. 3 Ustawy o opłatach w sprawach karnych z dnia 23.06.1973 r. zasądza od skazanego na rzecz Skarbu Państwa opłatę w kwocie 4.000 /cztery tysiące/ złotych oraz na podstawie art. 547 § 1 kpk obciąża go kosztami postępowania."

Sędziowie
Barc Jacek (kpr.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Ławnik
Białas Grzegorz (kpr.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Ławnik
Lindecki Lech (por.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący

Prokuratorzy
Długokęcki Ryszard (mjr)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Fronczak Grzegorz (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Gaździk Zdzisław (płk)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Malinowski Andrzej (ppor.)
Prokuratura
- - -
Uwagi
Na podstawie akt sprawy nie można jesnoznacznie stwierdzić jaką prokuraturę reprezentował. Uczestniczenie w rozprawie głównej.
Sewruk Jeremi (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Szewczyk Jan (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa

 
 
.