Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
 
Pg. Śl II 119/82
 
Sygnatury IPN
 
IPN BU 960/400
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
12-03-1982
Data zakończenia sprawy
16-06-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Akta śledztwa przeciwko Kazimierze Kacprzyńskiej-Karpowicz, podejrzanej o popełnienie przestępstwa z art. 48 ust. 3 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Kacprzyńska - Karpowicz Kazimiera, ur.: 15-08-1937, imię ojca: Wacław
Zarzut
Podejrzana o to, że "w okresie do 12.III.1982 r. będąc operatorem kserografu w pracowni kserograficznej FSO w Warszawie sporządziła a następnie gromadziła i przechowywała w szafie w Zakładzie pracy a także w swoim mieszkaniu w Warszawie [...] w celu rozpowszechniania pisma zawierające fałszywe wiadomości".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 48 ust. 3 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
NIE
Wyrok
Podprokurator Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Warszawie postanowieniem z dnia 16.06.1982 r. umorzył śledztwo w sprawie przeciwko Kazimierze Kacprzyńskiej-Karpowicz wobec braku dostatecznych dowodów popełnienia przez nią zarzucanego jej czynu. Naczelny Prokurator Wojskowy postanowieniem z dnia 29.09.1992 r. o zmianie prawomocnego postanowienia o umorzeniu śledztwa zmienił, "w interesie podejrzanej, w części dotyczącej podstawy umorzenia, przez przyjęcie na zasadzie art. 11 pkt 1 kpk, że w czynie Kazimiery Kacprzyńskiej - Karpowicz brak jest ustawowych znamion czynu zabronionego".

Sędziowie

Prokuratorzy
Długokęcki Ryszard (mjr)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Uwagi
Postanowienie o uchyleniu środka zapobiegawczego, tymczasowego aresztowania z dnia 17.04.1982 r.
Makuliński Bogdan (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Uwagi
Postanowienie o umorzeniu śledztwa z dnia 16.06.1982 r.
Zdzirkowski Józef (płk)
Prokuratura
Naczelna Prokuratura Wojskowa - Warszawa
Uwagi
Postanowienie o zmianie prawomocnego postanowienia o umorzeniu śledztwa z dnia 29.09.1992 r.
 
 
.