Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
Cs. 46/83
Pg.Śl.II 10/83
 
Sygnatury IPN
IPN BU 962/178
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
11-03-1983
Data zakończenia sprawy
22-08-1983
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Postępowanie śledcze przeciwko Pawłowi Bąkowskiemu, podejrzanemu o udział w konspiracyjnych strukturach NSZZ "Solidarność".

Podejrzani / Oskarżeni
 
Bąkowski Paweł, ur.: 26-01-1947, imię ojca: Marian
Zarzut
Oskarżony o to, że "w okresie od dnia 13 grudnia 1981 roku do dnia 8 sierpnia 1983 r. w Warszawie i w innych miejscowościach na terenie kraju brał udział w konspiracyjnych strukturach "Solidarności", których istnienie i sposób organizacji miały pozostać tajemnicą wobec organów państwowych".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 278 § 1 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
Zastępca prokuratora Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Warszawie w dn. 22.08.1983 r. postanowił: "na zasadzie art. 1 pkt. 3 lit. "g" i art. 2 w zw. z art. 11 ust. 2 z dnia 21 lipca 1983 r. o amnestii (...) umorzyć śledztwo w stosunku do Pawła Bąkowskiego".

Sędziowie
Monarcha Władysław (ppłk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Przewodniczył w wydaniu postanowiania z dnia 09.09.1983 r. w przedmiocie orzeczenia przepadku niektórych przedmiotów zarekwirowanych w śledztwie.
Przygodzki Jerzy (ppłk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowiania z dnia 09.09.1983 r. w przedmiocie orzeczenia przepadku niektórych przedmiotów zarekwirowanych w śledztwie.
Steckiewicz Jerzy (kpt.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowiania z dnia 09.09.1983 r. w przedmiocie orzeczenia przepadku niektórych przedmiotów zarekwirowanych w śledztwie.

Prokuratorzy
Bąk Maciej (por.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Długokęcki Ryszard (mjr)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Sadrakuła Wojciech (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Szymański Franciszek (kpt.)
Prokuratura
- - -
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowiania z dnia 09.09.1983 r. w przedmiocie orzeczenia przepadku niektórych przedmiotów zarekwirowanych w śledztwie.
 
 
.