Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
SoW. 432/82
Pg. Śl. II-163/82
 
Sygnatury IPN
IPN BU 1357/400
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
18-04-1982
Data zakończenia sprawy
01-07-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Juliuszowi Kowalskiemu i Dariuszowi Kielmansowi oskarżonym o rozklejanie ulotek "lżących i wyszydzających w swej treści Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".

Podejrzani / Oskarżeni
 
Kielmans Dariusz Andrzej, ur.: 08-04-1962, imię ojca: Marek
Zarzut
Oskarżony o to, że w dniu 18 kwietnia 1982 r. w Wołominie rozklejał ulotki "lżące i wyszydzające w swej treści Rząd Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej".
Kwalifikacja
Przestępstwo określone w art. 270 § 1 kk.
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie uznał Dariusza Kielmansa winnym popełnienia zarzucanego mu przestępstwa i za to skazał go na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności, zawieszając warunkowo wykonanie orzeczonej kary na okres 2 lat. Na podstawie art. 76 § 2 kk oskarżony został oddany pod dozór dr Elżbiety Łojko z Uniwersytetu Warszawskiego. Na podstawie art. 83 § 1 kk sąd zaliczył na poczet orzeczonej kary okres tymczasowego aresztowania od dnia 18 kwietnia 1982 r. oraz obciążył oskarżonego kosztami postępowania i opłatą w wysokości 1800 zł.
Kowalski Juliusz, ur.: 16-10-1960, imię ojca: Gabriel
Zarzut
Oskarżony o to, że w dniu 18 kwietnia 1982 r. w Wołominie rozklejał ulotki "lżące i wyszydzające w swej treści Rząd Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej".
Kwalifikacja
Przestępstwo określone w art. 270 § 1 kk.
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie uznał Juliusza Kowalskiego winnym popełnienia zarzucanego mu przestępstwa i za to skazał go na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności, zawieszając warunkowo wykonanie orzeczonej kary na okres 2 lat. Na podstawie art. 76 § 2 kk oskarżony został oddany pod dozór dr Teresy Gardockiej. Na podstawie art. 83 § 1 kk sąd zaliczył na poczet orzeczonej kary okres tymczasowego aresztowania od dnia 18 kwietnia 1982 r., dodatkowo obciążono go kosztami postępowania oraz opłatą w wysokości 1800 zł.

Sędziowie
Gruszczyński Bogusław (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Kwaśny Henryk (płk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Wydał w dniu 29.04.1982 r. postanowienie o utrzymaniu w mocy środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec Juliusza Kowalskiego.
Majorowicz Maciej (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Wydał w dniu 29.04.1982 r. postanowienie o utrzymaniu w mocy środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec Juliusza Kowalskiego.
Otoliński Dariusz (st. szer.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Ławnik
Rybnik Marek (kpr.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Ławnik
Żyznowski Tadeusz (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Wydał w dniu 29.04.1982 r. postanowienie o utrzymaniu w mocy środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec Juliusza Kowalskiego.

Prokuratorzy
Długokęcki Ryszard (mjr)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Dutkiewicz Lech (kpt.)
Prokuratura
- - -
Uwagi
Z akt jednoznacznie nie wynika którą prokuraturę reprezentował. Brał udział w posiedzeniu w dniu 29.04.1982 r., w którym Sąd WOW utrzymał wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci aresztu tymczasowego.
Fronczak Grzegorz (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Malinowski Andrzej (ppor.)
Prokuratura
- - -
Uwagi
Na podstawie akt sprawy nie można jednoznacznie stwierdzić jaką prokuraturę reprezentował. Brał udział w rozprawie głównej.
Radomski Kazimierz (por.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa

 
 
.