Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
Cs. 66/83
Pg. Śl. II-14/83
 
Sygnatury IPN
IPN BU 962/182
IPN BU 734/84
IPN BU 734/85
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
09-11-1982
Data zakończenia sprawy
04-11-1983
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Krzysztofowi Kujawie, podejrzanemu o udział "w konspiracyjnej organizacji, której skład osobowy i struktura miały pozostać tajemnicą wobec organów wojskowych" oraz o organizowanie akcji protestacyjnej na cmentarzu powązkowskim.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Kujawa Krzysztof, ur.: 07-08-1949, imię ojca: Wiesław
Zarzut
Oskarżony o to, że " od bliżej nieustalonego czasu do dnia 1 listopada 1982 r. brał udział w konspiracyjnej organizacji, której skład osobowy i struktura miały pozostać tajemnicą wobec organów wojskowych".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 278 § 1 kk.
Skazany
NIE
Zarzut
Oskarżony o to, że "w dniu 1 listopada 1982 r. działając wspólnie z Tomaszem Karpińskim, Januszem Pachniakiem i innymi osobami, zorganizował akcję protestacyjną przeciwko obowiązywaniu stanu wojennego, polegającą na ustawieniu na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie krzyża z tablicami zawierającymi nazwiska 10 osób, które zostały określone jako ofiary stanu wojennego za których śmierć odpowiedzialna jest wyłącznie władza ludowa, przez co tym samym publicznie poniżył naczelne organy PRL".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 46 ust. 2 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym /Dz. U. Nr 29 poz. 154/ w zb. z art. 270 § 1 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie dn. 4.11.1983 r. uznał, że przestępstwo zostało popełnione przed dniem zniesienia stanu wojennego i należy do kategorii przestępstw wymienionych w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 1983 r. o amnestii postanawia postępowanie karne w stosunku do Krzysztofa Kujawy umorzyć, kosztami postępowania obciążyć Skarb Państwa.

Sędziowie
Malinowski Jan (por.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Monarcha Władysław (płk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Steckiewicz Jerzy (kpt.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy

Prokuratorzy
Bąk Maciej (por.)
Prokuratura
- - -
Uwagi
Z akt jednoznacznie nie wynika, którą prokuraturę wymieniony reprezentował.
Długokęcki Ryszard (mjr)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Dutkiewicz Lech (kpt.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Jańczak Jan (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Jarosławski Czesław (por.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Krajewski Ryszard (płk)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Piekarski Zdzisław (płk)
Prokuratura
Prokuratura Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Socha Kornel (por.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Walczyk Marek (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa

 
 
.