Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
 
Pg. Śl. II-363/82
 
Sygnatury IPN
 
IPN BU 960/604
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
23-12-1981
Data zakończenia sprawy
24-01-1983
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa przeciwko Józefowi Krupińskiemu podejrzanemu o sporządzanie ulotek i rozpowszechnianie ich na terenie Narzymia "które w swej treści lżyły i wyszydzały naczelny organ PRL w postaci Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego". Z osobą Józefa Krupińskiego łączono sprawę umieszczenia kukły przedstawiającej gen. Wojciecha Jaruzelskiego na peronie PKP w Narzymiu.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Krupiński Józef Włodzimierz, ur.: 31-01-1961, imię ojca: Józef
Zarzut
Podejrzany o to, że "w dniu 21.12.1981 r. w Narzymiu poprzez zawieszenie na ogrodzeniu PGR w Narzymiu rozpowszechniał sporządzone przez siebie ulotki, które w swej treści lżyły i wyszydzały naczelny organ PRL w postaci Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 270 § 1 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
Podprokurator Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Warszawie dnia 24.01.1983 r. postanowił: " - na zasadzie art. 280 § 1 i 11 pkt 1 kpk śledztwo p-ko Józefowi Włodzimierzowi Krupińskiemu z Podlasko-Mazurskiej Brygady WOP [...] umorzyć - z powodu niepopełnienia przez niego zarzucanego mu przestępstwa - na zasadzie art. 280 § 1 kk śledztwo w sprawie rozpowszechniania w dniu 21.12.1981 r. na terenie Narzymia ulotek, które w swej treści lżyły i wyszydzały naczelny organ PRL w postaci Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego tj. przestępstwa z art. 270 § 1 kk z powodu niewykrycia faktycznego sprawcy przestępstwa umorzyć".

Sędziowie

Prokuratorzy
Długokęcki Ryszard (mjr)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Duszyński Marek (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
 
 
.