Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
So. W. 192/83
Pg. Śl. II-371/81
III-2964
Sygnatury IPN
IPN BU 1378/248
IPN BU 960/608
IPN BU 0331/224

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
26-11-1982
Data zakończenia sprawy
14-02-1983
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Krzysztofowi Majcherowi, podejrzanemu o popełnienie przestępstwa z art. 48 ust. 5 dekretu z dnia 12.12.1981 r. Z uzasadnienia aktu oskarżenia wynika, że w samochodzie oskarżonego znaleziono wydawnictwa drugoobiegowe, które zostały mu przekazane do przechowania. Ostatecznie Krzysztof Majcher został oskarżony o zatajenie wiadomości o popełnieniu przestępstwa z art. 48 ust. 3 w zw. z art. 48. 2 dekretu o stanie wojennym.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Majcher Krzysztof, ur.: 16-08-1951, imię ojca: Janusz
Zarzut
Oskarżony o to, że "w dniu 24.11.1982 r. w Warszawie, posiadając wiarygodną wiadomość o dokonanym przestępstwie z art. 48 ust. 3 w zw. z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym, nie zawiadomił niezwłocznie o nim organu powołanego do ścigania przestępstw, jak i zataił znane mu okoliczności dotyczące tego czynu, a w szczególności nazwisko sprawcy przestępstwa"
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 48 ust. 5 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zw. z art. 254 kk
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie wyrokiem z dnia 14.02.1983 r.: "Krzysztofa Majchera uznaje za winnego dokonania zarzucanego mu czynu, - tj. winnego popełnienia przestępstwa określonego w art. 254 kk w zw. z art. 48 ust. 5 w zw. z art. 48 ust. 3 w zw. z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym /Dz. U. nr 29 poz. 154/ i za to skazuje go 1/ na podstawie art. 254 kk w zw. z art. 48 ust. 5 dekretu o stanie wojennym na karę 1 /jednego / roku pozbawienia wolności, 2/ na podstawie art. 73 § 1 i 2, art. 74 § 1 kk orzeczoną karę pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby wynoszący 2 /dwa/ lata, 3/ na podstawie art. 75 § 1 kk orzeka grzywnę w wysokości 10.000 [...] złotych, 4/ na podstawie art. 83 § 3 kk na poczet orzeczonej grzywny zalicza z mocy prawa okres tymczasowego aresztowania od dnia 24 listopada 1982 r. do dnia 5 stycznia 1983 r., przyjmując jeden dzień aresztu za równoważny grzywnie w wysokości 400 /czterystu/ złotych, pozostałą część okresu tymczasowego aresztowania - na podstawie art. 83 § 1 kk - zalicza z mocy prawa na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności, 5/ na podstawie art. art. 1-3 ustawy z dnia 23.VI.1973 r. o opłatach w sprawach karnych /Dz. U. nr 27 poz. 152 z późniejszą zmianą: Dz. U. nr 45/82 poz. 290/ zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa opłatę w kwocie 5000 [...] złotych, zaś na podstawie art. 547 § 1 kpk obciąża go kosztami postępowanie w sprawie [...]".

Sędziowie
Barnaszewski Bogusław (por.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Ławnik
Plichtowicz Krzysztof (kpt.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Woźniak Wiesław (por.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Ławnik

Prokuratorzy
Długokęcki Ryszard (mjr)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Uwagi
Twórca postanowienia z dnia 28.12.1982 r. o utrzymaniu aresztu tymczasowego wobec Krzysztofa Majchera.
Duszyński Marek (por.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Stefaniak Zbigniew (płk)
Prokuratura
Naczelna Prokuratura Wojskowa - Warszawa

 
 
.