Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
SoW.690/82
Pg. Śl. II-294/82
S-79/82
Sygnatury IPN
IPN BU 1357/614
IPN BU 960/545

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
25-08-1982
Data zakończenia sprawy
28-12-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa dot. Stanisława Kozery oskarżonego o to, że w okresie od marca 1982 r. do 26 sierpnia 1982 r. w Warszawie, będąc członkiem zawieszonego NSZZ "Solidarność", nie odstąpił od działalności związkowej i kontynuował ją, rozpowszechniając wśród załogi Fabryki Samochodów Osobowych na Żeraniu i innych osób redagowany i drukowany przez siebie "Biuletyn Informacyjny FSO - Spójnia", oznaczony kolejnymi numerami od 1 do 11, "zawierający fałszywe wiadomości o aktualnej sytuacji politycznej i gospodarczej w Polsce, mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy".

Podejrzani / Oskarżeni
 
Kozera Stanisław, ur.: 19-08-1951, imię ojca: Franciszek
Zarzut
oskarżony o to, że "w okresie od marca 1982 r. do 26 sierpnia 1982 r. w Warszawie, będąc członkiem zawieszonego NSZZ "Solidarność", nie odstąpił od działalności związkowej i kontynuował ją, rozpowszechniając wśród załogi Fabryki Samochodów Osobowych na Żeraniu i innych osób redagowany i drukowany przez siebie "Biuletyn Informacyjny FSO - Spójnia", oznaczony kolejnymi numerami od 1 do 11, zawierający fałszywe wiadomości o aktualnej sytuacji politycznej i gospodarczej w Polsce, mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 46 ust. 1 zw. z. art. 48 ust. 2 i 3 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym /Dz.U.nr 29 poz. 154/
Skazany
TAK
Wyrok
Na podstawie przepisów art. 2-4, 357, 360, 372 i 590 § 1 kpk uznany za winnego popełnienia przestępstwa określonego w art.46 ust.1 w zb. z art.48 ust.2 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym /Dz.U.nr 29 poz. 154/ i za to skazany: 1/ na podstawie art.48 ust.2 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym /Dz.U.nr 29 poz. 154/ przy zastosowaniu art.10 § 2 i 3 kk na karę jednego roku i sześciu miesięcy pozbawienia wolności, 2/ na podst. art. 73 § 1 i 2, 74 § 1 kk orzeczoną kare pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próbny wynoszący trzty lata, 3/ na podstawie art.75 § 1 kk wymierza grzywnę w wysokości piętnastu tysięcy złotych, którą na podstawie art. 37 § 1 kk w przypadku nieuiszczenia jej w terminie zamienia na zastępczą karę pozbawienia wolności w wymiarze siedemdziesięciu pięciu dni, przyjmując jeden dzień pozbawienia wolności za równoważny grzywnie w wysokości dwustu złotych, 4/ na podstawie art. 83 § 3 kk na poczet orzeczonej grzywny zalicza z mocy prawa okres tymczasowego aresztowania od dnia 26 sierpnia 1982 r., przyjmując jeden dzień aresztu za równowazny grzywnie w wysokości pięćset złotych, 5/ na podstawie art.48 ust.6 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym /Dz.U.nr 29 poz.154/ orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa maszyny do pisania firmy "Rheinmetall" nr 496822/poz. 50 wykazu dowodów rzeczowych nr 1 - k.8 odwrót/, 6/ na podstawie art.199 i 200 kpk dowody rzeczowe znajdujące się w aktach sprawy /k.10/ należy zniszczyć komisyjnie w sądzie, natomiast dowody rzeczowe wyszczególnione pod poz. 1, 3, 4, 15, 17, 48-61 wykazu nr 1 /k.6-9/, znajdujące sie w depozycie KS MO w Warszawie, należy zniszczyć komisyjnie na miejscu w KS MO w Warszawie /bez poz.50/, 7/ na podstawie art.1-3 ustawy z dnia 23.VI.1973 r. o opłatach karnych /Dz.U. nr 27 poz.152 /zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa opłatę sądową w kwocie sześć tysięcy złotych, zaś na podstawie art. 547 § 1 kpk obciąża go kosztami postępowania w sprawie.

Sędziowie
Misiuna Ronald (ppłk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowienia o trybie doraźnym z dnia 20.10.1982 r.
Nowicki Marek (mjr)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Ławnik
Plichtowicz Krzysztof (kpt.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Podkowski Andrzej (mjr)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Ławnik
Przygodzki Jerzy (ppłk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowienia o trybie doraźnym z dnia 20.10.1982 r.
Urbanowicz Henryk (płk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowienia o trybie doraźnym z dnia 20.10.1982 r.

Prokuratorzy
Długokęcki Ryszard (mjr)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Duszyński Marek (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Kępiński Andrzej (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Uwagi
Informacja o prokuraturze jaką reprezentował na podstawie rozdzielnika w postanowieniu Sądu WOW z dnia 20.10.1982 r. o trybie doraźnym.
Piwarski Tadeusz (kpt.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa

 
 
.