Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
 
Pg.Śl.II-141/82, Pn.Nadz.186/92
 
Sygnatury IPN
 
IPN BU 960/416
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
29-03-1982
Data zakończenia sprawy
03-06-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Zenonowi Czekalskiemu z art. 48 ust. 3 w zw. z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym. Podejrzany o przewożenie i rozpowszechnianie ulotek "zawierających wiadomości fałszywe mogące wywołać niepokój publiczny".

Podejrzani / Oskarżeni
 
Czekalski Zenon Antoni, ur.: 10-07-1944, imię ojca: Zygmunt
Zarzut
Podejrzany o to, że "w dniu 29.03.1982 r. przewoził z Warszawy do m. Brzeg nad Odrą w celu rozpowszechniania 108 egz. wydawnictwa pod nazwą "Kos" nr 182 zawierającego wiadomości fałszywe mogące wywołać niepokój publiczny, a dot. sytuacji panującej w kraju, a także (...) przechowywał w celu rozpowszechniania w swoim mieszkaniu (...) 6 egz. tego samego wydawnictwa".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 48 ust. 3 w zw. z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
NIE
Wyrok
Podprokurator Garnizonowej Prokuratury w Warszawie w dn. 03.06.1982 r. postanowił: - na zasadzie art. 280 § 1 kpk śledztwo w sprawie przeciwko Zenonowi Czekalskiemu umorzyć "z uwagi na brak dostatecznych dowodów popełnienia przez podejrzanego (...) zarzucanego mu czynu", - na zasadzie art. 281 § 1 kpk dowody rzeczowe pozostawić w aktach śledztwa, - na zasadzie art. 213 kpk uchylić środek zapobiegawczy - tymczasowe aresztowanie, zastosowane wobec podejrzanego Zenona Czekalskiego postanowieniem z dnia 31.03.1982 r. Naczelny Prokurator Wojskowy w dn. 28.09.1992 r. na zasadzie art. 294 § 2 kpk w zw. z art. 574 kpk postanowił w sprawie Zenona Czekalskiego "prawomocne postanowienie podprokuratora Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Warszawie z dnia 3 czerwca 1982 r. o umorzeniu śledztwa /Pg.Śl.II-141/82/ - wobec braku dostatecznych dowodów popełnienia przez podejrzanego zarzucanego mu czynu /art. 280 § 1 kpk/ (...) - zmienić, w interesie podejrzanego w części dotyczącej podstawy umorzenia, przez przyjęcie, na zasadzie art. 11 pkt 1 kpk, że w czynie Zenona Czekalskiego brak jest ustawowych znamion czynu zabronionego".

Sędziowie

Prokuratorzy
Długokęcki Ryszard (mjr)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Dutkiewicz Lech (kpt.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Piekarski Zdzisław (płk)
Prokuratura
Prokuratura Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Zdzirkowski Józef (płk)
Prokuratura
Naczelna Prokuratura Wojskowa - Warszawa
Uwagi
Autor postanowienia z dn. 28.09.1992 r.
 
 
.