Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
SoW. 657/82
Pg.Śl.II-301/82
 
Sygnatury IPN
IPN BU 626/22
IPN BU 960/549
IPN BU 576/103
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
02-09-1982
Data zakończenia sprawy
29-07-1983
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa przeciwko Romanowi Mędreckiemu, oskarżonemu o to, że po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaniechał działalności związkowej.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Mędrecki Henryk Roman, ur.: 18-02-1954, imię ojca: Stafan
Zarzut
Oskarżony o to, że w okresie od 13 grudnia 1981 r. do 31 sierpnia 1982 r. w Nowym Dworze Mazowieckim jako przewodniczący zakładowej organizacji NSZZ "Solidarność" w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Nowym Modlinie mimo zawieszenia tego związku zawodowego kontynuował działalność związkową w ten sposób, że rozpowszechniał ulotki wydawane przez nielegalnie działające organizacje "Solidarności" zawierające fałszywe wiadomości, których rozpowszechnianie może wywołać niepokój publiczny dotyczące w szczególności rzekomo brutalnego traktowania osób internowanych w ośrodku w Kwidzynie.
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 46 ust. 1 w zw. z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim na podstawie ustawy z dnia 21 lipca 1983 r. o amnestii umorzył postępowanie karne wobec Henryka Mędreckiego. Kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa.

Sędziowie
Dorsz Andrzej (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie o rozpatrywaniu sprawy w trybie postępowania doraźnego
Gdowski Zdzisław (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienia o rozpatrywaniu sprawy w trybie postępowania doraźnego oraz o nieuwzględnieniu wniosku oskarżonego dot. aresztu tymczasowego.
Kwaśny Henryk (płk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Postanowienie o rozpatrywaniu sprawy w trybie postępowania doraźnego
Lindecki Lech (kpt.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Postanowienie o nieuwzględnieniu wniosku oskarżonego dot. aresztu tymczasowego
Plichtowicz Krzysztof (por.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie o nieuwzględnieniu wniosku oskarżonego dot. aresztu tymczasowego

Prokuratorzy
Aleksandrowicz Józef
Prokuratura
- - -
Uwagi
Z akt jednoznacznie nie wynika jaka prokuraturę reprezentował.
Długokęcki Ryszard (mjr)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Uwagi
Postanowienie o pozostawieniu bez uwzględnienia wniosku o uchylenie środka zapobiegawczego
Draczkowski Zbigniew (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Piwarski Tadeusz (kpt.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Sewruk Jeremi (ppor.)
Prokuratura
- - -
Uwagi
Postanowienie o rozpatrywaniu sprawy w trybie postępowania doraźnego
Wiśniewski Józef (ppłk)
Prokuratura
- - -
Uwagi
Postanowienie o nieuwzględnieniu wniosku oskarżonego dot. aresztu tymczasowego

 
 
.