Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
Sow.99/82
Pg.Śl.II-12/82
 
Sygnatury IPN
IPN BU 1357/129/1
IPN BU 1357/129/2
IPN BU 960/329
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
07-01-1982
Data zakończenia sprawy
15-02-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Markowi Krawczykowi oraz Barbarze Izabelli Wągrowskiej podejrzanym o rozpowszechnianie i przechowywanie druków "zawierających fałszywe wiadomości".

Podejrzani / Oskarżeni
 
Krawczyk Marek, ur.: 25-04-1956, imię ojca: Józef
Zarzut
Oskarżony o to, że "(...) rozpowszechniał za pomocą druku fałszywe wiadomości, które mogły wywołać niepokój publiczny".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 48 ust. 4 w zw. z art. 48 ust. 2 Dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
NIE
Zarzut
Oskarżony o to, że "(...) w celu osłabienia gotowości obronnej PRL rozpowszechniał za pomocą druku wiadomości mogące tę gotowość osłabić".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 48 ust. 4 w zw. z art. 48 ust. 1 Dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
NIE
Zarzut
Oskarżony o to, że "w okresie od około 20 grudnia 1982 r. do dnia 5 stycznia 1982 r. w Warszawie, w celu rozpowszechniania gromadził, przechowywał i przenosił druki zawierające wiadomości mogące osłabić gotowość obronną PRL oraz informacje mogące wywołać niepokój publiczny".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 48 ust. 3 w zw. z art. 48 ust. 1 i 2 Dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym /Dz. U. Nr 29 poz. 154/.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego uznał Marka Krawczyka: I. winnym tego, że "w okresie od około 20 grudnia do dnia 5 stycznia 1982 r. jednym czynem ciągłym rozpowszechniał fałszywe wiadomości przy pomocy druku w ten sposób, że odbierał druki zawierające takie wiadomości od bliżej nie ustalonego mężczyzny, przechowywał je w swoim mieszkaniu, a następnie w umówionym wcześniej czasie i miejscu przekazywał je nie ustalonej bliżej kobiecie, przewidując i godząc się na ich dalsze rozprowadzanie, to jest dopuścił się przestępstwa z art. 48 ust. 4 w związku z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym /Dz. U. Nr 29 poz. 154/, przy czym przy zachowanej zdolności rozumienia znaczenia swego czynu oskarżony miał znacznie ograniczoną zdolność pokierowania swoim postępowaniem w rozumieniu art. 25 § 2 kk i za to na zasadzie art. 48 ust. 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym skazuje go na karę jednego roku i sześciu miesięcy pozbawienia wolności, II. Na zasadzie art. 73 § 1 i 2 kk zawiesza oskarżonemu warunkowo wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności na okres lat czterech, III. Na podstawie art. 75 § 1 kk wymierza oskarżonemu grzywnę w kwocie 5000 (...) złotych z zamianą w razie jej nieuiszczenia w terminie na zastępczą karę pozbawienia wolności, przyjmując 100 zł grzywny za równoważne jednemu dniu pozbawienia wolności, IV. Na podstawie art. 76 § 2 kk oddaje oskarżonego na okres próby pod dozór kuratora sądowego, V. Na podstawie art. 83 § 3 kk zalicza oskarżonemu na poczet grzywny okres tymczasowego aresztowania od dnia 5 stycznia 1982 r., przyjmując jeden dzień pozbawienia wolności za równoważny kwocie 100 złotych grzywny, VI. Na podstawie art. 547 § 1 kpk zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty postępowania, a na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 4 i art. 3 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych /Dz. U. nr 27 poz. 152/ wymierza mu opłatę w kwocie 4000 (...) złotych, VII. Na podstawie art. 48 ust. 6 dekretu z - 12.12.1981 r. o stanie wojennym orzeka przepadek dowodów rzeczowych i zarządza pozostawienie ich w aktach".
Wągrowska Barbara Izabella, ur.: 10-08-1955, imię ojca: Tadeusz
Zarzut
Oskarżona o to, że rozpowszechniała "druki zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny oraz informacje mogące osłabić gotowość obronną PRL".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 48 ust. 3 w zw. z art. 48 ust. 1 i 2 Dekretu z dnia 12.12.1981 roku o stanie wojennym /Dz. U. Nr 29 poz. 154/.
Skazany
NIE
Wyrok
Podprokurator Wojskowej Prokuratury Wojskowej w Warszawie w dn. 30.01.1982 r. na zasadzie art. 280 § 1 i 281 § 1 kpk postanowił umorzyć śledztwo wobec Barbary Izabelli Wągrowskiej "z uwagi na brak dostatecznych dowodów popełnienia przez nią przestępstwa". Naczelny Prokurator Wojskowy w dn. 14.10.1992 r. na zasadzie art. 294 § 2 kpk w zw. z art. 574 kpk postanowił (sygn. Pn.Nadz. 201/92) "prawomocne postanowienie prokuratora Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Warszawie z dnia 30 stycznia 1982 r. o częściowym umorzeniu śledztwa /Pg.Śl.II-12/82/ (...) zmienić, w interesie podejrzanej, w części dotyczącej podstawy umorzenia, przez przyjęcie na zasadzie art. 11 pkt 1 kpk, iż czyn wymienionej nie zawiera ustawowych znamion czynu zabronionego".

Sędziowie
Gruszczyński Bogusław (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Matura Henryk (kpr.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Ławnik
Przybyła Tadeusz (kpr.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Ławnik

Prokuratorzy
Długokęcki Ryszard (mjr)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Uwagi
Postanowienie o uchyleniu postanowienia o prowadzeniu sprawy w trybie doraźnym z dn. 22.01.1982 r.
Michałowski Ryszard (płk)
Prokuratura
Naczelna Prokuratura Wojskowa - Warszawa
Uwagi
Twórca postanowienia o zmianie prawomocnego postanowienia o umorzeniu śledztwa z dn. 14.10.1992 r.
Sewruk Jeremi (ppor.)
Prokuratura
brak informacji w aktach - -
Socha Kornel (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa

 
 
.