Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
So. W. 305/82
Pg. Śl. II-29/82
 
Sygnatury IPN
IPN BU 1357/294
IPN BU 960/338
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
23-01-1982
Data zakończenia sprawy
21-05-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa przeciwko Lechowi Kosiakowi i Zdzisławowi Sysowi, oskarżonym o rozpowszechnianie ulotek "zawierających fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy". Postanowieniem z dnia 21.04. 1982 r. sprawa została częściowo umorzona w części dotyczącej Zdzisława Sysa.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Kosiak Leon Norbert, ur.: 18-04-1947, imię ojca: Marian
Zarzut
Oskarżony o to, że "w okresie od 13 grudnia 1981 r. do 21 stycznia 1982 r. w Warszawie rozpowszechniał fałszywe wiadomości, mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy przez to, że osobiście sporządzał pismem ręcznym lub maszynowym ulotki zawierające niezgodne z prawdą treści o sytuacji politycznej i ekonomicznej w Polsce, o sojuszu Polski z ZSRR i znieważające naczelne organy władzy państwowej, a następnie przekazywał je innym osobom do rozklejania na terenie budowy Elektrociepłowni "Kawęczyn" lub osobiście je rozklejał"
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zb. z art. 270 § 1 kk
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego wyrokiem z dnia 21.05.1982 r. zmienił kwalifikację prawną czynu, "tj. przestępstwo z art. 270 § 1 kk w zw. z art 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym [...]" i orzekł: "oskarżonego cyw. Lecha Norberta Kosiaka uznaje za winnego tego, że w okresie od 13 grudnia 1981 r. do 21 stycznia 1982 r. będąc przewodniczącym koła NSZZ "Solidarność" w Przedsiębiorstwie Montażu Elektrowni i Urządzeń Przemysłowych "Elektromontaż Północ" w Warszawie, kontynuował działalność związkową, a to w prowadzonej akcji ulotkowej lżył i wyszydzał naczelne organy władzy państwowej, [...] i za to skazał go 1/ na podstawie art. 270 § 1 kk na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności [...] 2/ na podstawie art. 73 kk i art. 74 § 1 kk warunkowo zawiesza wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności na okres próby 4 /czterech/ lat, 3/ na podstawie art. 83 § 1 kk zalicza na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności okres tymczasowego aresztowania od 21 stycznia 1982 r. 4/ na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 23.6.1973 r. o opłatach w sprawach karnych zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa tytułem opłaty sądowej kwotę 3000 zł. Zgodnie z art. 547 § 1 kpk kosztami postępowania karnego obciąża osk. Kosiaka [...]"
Sysa Zdzisław, ur.: 14-07-1949, imię ojca: Jan
Zarzut
Podejrzany o to, że "w okresie od 13 grudnia 1981 r. do 21 stycznia 1982 r. w Warszawie, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi rozpowszechniał fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy przez to, że osobiście sporządzał pismem ręcznym lub maszynowym ulotki zawierające niezgodne z prawdą treści o sytuacji politycznej i ekonomicznej w Polsce, o sojuszu Polski z ZSRR, znieważające naczelne organy władzy państwowej oraz wzywające do stawiania oporu wobec władzy, a następnie rozpowszechniał je poprzez przekazywanie innym osobom do rozklejania na terenie budowy Elektrociepłowni "Kawęczyn" lub osobiście je rozklejał"
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 48 ust. 2 i 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zb. z art. 270 § 1 kk i 273 § 1 kk
Skazany
NIE
Wyrok
Podprokurator Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Warszawie Tadeusz Piwarski postanowił "umorzyć częściowo postępowanie w sprawie przeciwko Zdzisławowi Sysie podejrzanemu o przestępstwo określone w art. 48 ust. 2 i 4 cyt. dekretu w zb. z art. 270 § 1 kk i 273 § 1 kk - wobec braku dostatecznych dowodów winy."

Sędziowie
Dorsz Andrzej (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Gruszczyński Bogusław (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Majorowicz Maciej (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczy w wydaniu postanowienia z dnia 24.04.1982 r. o utrzymaniu trybu doraźnego postępowania wobec Lecha Kosiaka
Przygodzki Jerzy (ppłk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Uczestniczy w wydaniu postanowienia z dnia 24.04.1982 r. o utrzymaniu trybu doraźnego postępowania wobec Lecha Kosiaka
Skowron Bogusław (kpt.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący

Prokuratorzy
Burda Franciszek (ppłk)
Prokuratura
- - -
Uwagi
Z akt jednoznacznie nie wynika jaką prokuraturę wymieniony prokurator reprezentował
Długokęcki Ryszard (mjr)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Kublik Jacek (ppłk)
Prokuratura
Prokuratura Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Piekarski Zdzisław (płk)
Prokuratura
Prokuratura Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Piwarski Tadeusz (por.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Uwagi
Twórca postanowienia o umorzeniu postępowania wobec Zdzisława Sysa
Sewruk Jeremi (ppor.)
Prokuratura
- - -
Uwagi
z akt jednoznacznie nie wynika jaką prokuraturę wymieniony prokurator reprezentował

 
 
.