Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
So. W. 573/82
Pg. Śl. II 108/82
 
Sygnatury IPN
IPN BU 1378/42
IPN BU 1378/43
IPN BU 960/390
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
03-03-1982
Data zakończenia sprawy
23-09-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Sąd odstąpił od trybu doraźnego
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa przeciwko Waldemarowi Popławskiemu i Wojciechowi Gąsiorowskiemu, oskarżonym o rozpowszechnianie ulotek "mogących wywołać niepokój publiczny".

Podejrzani / Oskarżeni
 
Gąsiorowski Wojciech, ur.: 21-09-1953, imię ojca: Stanisław
Zarzut
Oskarżony o to, że "w styczniu i lutym 1982 r. w Warszawie rozpowszechniał wiadomości fałszywe mogące wywołać niepokój publiczny przez to, że pracownikom Zakładów Przemysłu Cukierniczego "22 Lipca" i innym osobom udostępnił ulotki zawierające nieprawdziwe informacje na temat aktualnej sytuacji w Polsce".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 48 ust. 2 dekretu z 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie wyrokiem z dnia 23.09.1982 r. "Waldemara Popławskiego i Wojciecha Gąsiorowskiego od dokonania zarzucanych im czynów uniewinnia, przejmując koszty postępowania na rachunek Skarbu Państwa".
Popławski Waldemar, ur.: 18-08-1939, imię ojca: Leon
Zarzut
Oskarżony o to, że "w styczniu i lutym 1982 r. na terenie Polskich Zakładów Optycznych w Warszawie rozpowszechniał nieprawdziwe informacje, mogące wywołać niepokój publiczny przez to, że pracownikom tych zakładów udostępniał ulotki zawierające fałszywe wiadomości na temat aktualnej sytuacji w Polsce oraz o rzekomych kulisach zamachu na Papieża".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie wyrokiem z dnia 23.09.1982 r. "Waldemara Popławskiego i Wojciecha Gąsiorowskiego od dokonania zarzucanych im czynów uniewinnia, przejmując koszty postępowania na rachunek Skarbu Państwa".

Sędziowie
Gdowski Zbigniew (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Gruszczyński Bogusław (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczy w wydaniu postanowienia z dnia 04.09.1982 r. o odstąpieniu od prowadzenia sprawy w trybie doraźnym i utrzymaniu aresztu tymczasowego wobec Waldemara Popławskiego
Kwaśny Henryk (płk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Uczestniczy w wydaniu postanowienia z dnia 06.08.1982 r. o przekazaniu sprawy Wojskowej Prokuraturze Garnizonowej w Warszawie w celu uzupełnienia postępowania przygotowawczego oraz postanowienia z dnia 04.09.1982 r. o odstąpieniu od prowadzenia sprawy w trybie doraźnym i utrzymaniu aresztu tymczasowego wobec Waldemara Popławskiego.
Lindecki Lech (kpt.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczy w wydaniu postanowienia z 31.01.1983 r. o zaliczeniu Waldemarowi Popławskiemu na poczet grzywny tymczasowego aresztowania i uznaniu grzywny za uiszczoną.
Pankowski Wiesław (st.sierż.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Ławnik
Pasternak Andrzej (sierż. szt.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Ławnik
Plichtowicz Krzysztof (por.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczy w wydaniu postanowienia z dnia 06.08.1982 r. o przekazaniu sprawy Wojskowej Prokuraturze Garnizonowej w Warszawie w celu uzupełnienia postępowania przygotowawczego oraz postanowienia z 31.01.1983 r. o zaliczeniu Waldemarowi Popławskiemu na poczet grzywny tymczasowego aresztowania i uznaniu grzywny za uiszczoną.
Tracz Jerzy (mjr)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Kielce
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczy w wydaniu postanowienia z dnia 04.09.1982 r. o odstąpieniu od prowadzenia sprawy w trybie doraźnym i utrzymaniu aresztu tymczasowego wobec Waldemara Popławskiego
Urbanowicz Henryk (płk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczy w wydaniu postanowienia z 31.01.1983 r. o zaliczeniu Waldemarowi Popławskiemu na poczet grzywny tymczasowego aresztowania i uznaniu grzywny za uiszczoną.

Prokuratorzy
Długokęcki Ryszard (mjr)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Gaździk Zdzisław (płk)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Uwagi
Twórca postanowienia z dn. 26.07. 1982 r. o utrzymaniu aresztu tymczasowego wobec Waldemara Popławskiego
Isbrandt Olgierd (ppłk)
Prokuratura
brak informacji w aktach - -
Osmólski Marek (ppor.)
Prokuratura
brak informacji w aktach - -
Piwarski Tadeusz (por.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa

 
 
.