Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
 
Pg.Śl.II-297/82
PS-321/82
Sygnatury IPN
 
IPN BU 960/546

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
24-08-1982
Data zakończenia sprawy
15-11-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Śledztwo w sprawie rozpowszechniania na terenie miasta Ciechanowa nielegalnych ulotek i wydawnictw zawierających fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy, jak też wzywających do strajku i akcji protestacyjnej. Podprokurator Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Warszawie postanowił umorzyć śledztwo w sprawie z uwagi na niewykrycie sprawców przestępstw.

Podejrzani / Oskarżeni
 

Sędziowie

Prokuratorzy
Długokęcki Ryszard (mjr)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Makuliński Bogdan (por.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Uwagi
postanowienie o umorzeniu śledztwa
 
 
.