Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
So.W. 190/82
Pg.Śl. II-63/82
III-2956
Sygnatury IPN
IPN BU 1357/201
IPN BU 960/360
IPN BU 0330/216

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
17-02-1982
Data zakończenia sprawy
23-03-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Sąd odstąpił od trybu doraźnego
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa przeciwko Józefowi Lorskiemu, oskarżonemu o przechowywanie w celu rozpowszechniania wydawnictwa pt. "Tygodnik Wojenny".

Podejrzani / Oskarżeni
 
Lorski Józef Andrzej, ur.: 11-09-1949, imię ojca: Andrzej
Zarzut
Oskarżony o to, że "od dnia 16 lutego 1982 r. do chwili przeszukania przeprowadzonego przez funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej w dniu 17 lutego 1982 r. o godz. 6.40 przechowywał w swoim mieszkaniu [...] 30 egzemplarzy nr 7 i 10 egzemplarzy nr 5 nielegalnie wydawanego "Tygodnika Wojennego", zawierającego nieprawdziwe wiadomości dotyczące aktualnej sytuacji w kraju, mogące wywołać niepokój publiczny, przy czym działał w celu rozpowszechniania tego wydawnictwa."
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 48 ust. 3 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie wyrokiem z dnia 23.03.1982 r. uznał Józefa Andrzeja Lorskiego winnym popełnienia przestępstwa z art. 48 ust. 2 dekretu o stanie wojennym w związku z art. 18 § 2 kk i art. 25 § 2 kk i za to skazał go: 1/ na podstawie art. 48 ust. 2 dekretu o stanie wojennym na karę 10 /dziesięć/ miesięcy pozbawienia wolności, 2/ na podstawie art. 73, 74 § 1 kk wykonanie orzeczonej kary warunkowo zawiesza na okres lat 3 /trzy/ 3/ na podstawie art. 83 § 1 kk zalicza skazanemu na poczet orzeczonej kary okres tymczasowego aresztowania, począwszy od dnia 17 lutego 1982 r. 4/ na podstawie art. 2 ustawy o opłatach sądowych w sprawach karnych zasądza od skazanego na rzecz Skarbu Państwa opłatę sądową w kwocie 1800 złotych oraz na podstawie art. 547 § 1 kpk obciąża go kosztami postępowania karnego, 5/ na podstawie art. 48 ust. 6 dekretu o stanie wojennym orzeka przepadek zakwestionowanych 40 egzemplarzy "Tygodnika Wojennego".

Sędziowie
Dorsz Andrzej (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Gdowski Zbigniew (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczący w wydaniu postanowienia z dnia 10.03.1982 r. o prowadzeniu sprawy w trybie doraźnym
Kwaśny Henryk (płk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Uczestniczący w wydaniu postanowienia z dnia 10.03.1982 r. o prowadzeniu sprawy w trybie doraźnym
Majorowicz Maciej (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Tracz Jerzy (mjr)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Kielce
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący

Prokuratorzy
Długokęcki Ryszard (mjr)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Sewruk Jeremi (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa

 
 
.