Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
SoW. 762/82
Pg.Śl.II-287/82
 
Sygnatury IPN
IPN BU 960/539
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
26-08-1982
Data zakończenia sprawy
14-12-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa przeciwko Marianowi Gajdzie oskarżonemu o dezercje z jednostki zmilitaryzowanej PLL "Lot".

Podejrzani / Oskarżeni
 
Gajda Marian, ur.: 25-11-1943, imię ojca: Bolesław
Zarzut
Oskarżony o to, że "w dniu 14 sierpnia 1982 r. będąc zatrudniony w jednostce zmilitaryzowanej Polskich Linii Lotniczych "LOT" w Warszawie jako II pilot, przydzielony do załogi udającej się - poprzez Zurich do Genewy celem odbycia lotu na trasie Genewa-Madryt-Genewa-Warszawa, pozostał w Zurichu w Szwajcarii, urzeczywistniając powzięty na terenie PRL zamiar ucieczki za granicę w celu trwałego uchylenia się od służby".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 304 § 3 kk
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie na posiedzeniu w dniu 14.12.1982 r. uznał oskarżonego za winnego dokonania zarzucanego mu w akcie oskarżenia przestępstwa i skazał go na mocy art. 304 § 3 kk przy zastosowaniu art. 4 § 1 i 4 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o postępowaniach szczególnych na karę 10 lat pozbawienia wolności, orzekając jednocześnie karę dodatkową pozbawienia praw publicznych na okres 8 lat. Zarządzone zostało równocześnie podanie treści wyroku do publicznej wiadomości, a mianowicie w PLL "Lot" w sposób zwyczajowo w tym przedsiębiorstwie przyjęty. Na mocy art. 547 § 1 kpk zasądzone zostały od oskarżonego koszty postępowania sądowego, a na zasadzie art. 2 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych zasądzona została opłata na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 6000 złotych. Zgodnie z treścią art. 13 ust. 3 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o postępowaniach szczególnych wyrok jest prawomocny z chwilą ogłoszenia i zaskarżeniu nie podlega.

Sędziowie
Górski Bogdan (ppor.)
Sąd
Warszawski Okręg Wojskowy - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Misiuna Ronald (ppłk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
postanowienie o rozpatrzeniu sprawy w trybie doraźnym
Monarcha Władysław (ppłk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Plichtowicz Krzysztof (por.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
postanowienie o rozpatrzeniu sprawy w trybie doraźnym
Urbanowicz Henryk (płk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
postanowienie o rozpatrzeniu sprawy w trybie doraźnym
Zakrzewski Władysław (ppor.)
Sąd
Warszawski Okręg Wojskowy - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy

Prokuratorzy
Długokęcki Ryszard (mjr)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Uwagi
Przesłanie aktu oskarżenia
Fronczak Grzegorz (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Malinowski Andrzej (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Uwagi
uczestniczy w rozprawie
Sułek Wiesław (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Uwagi
postanowienie o rozpatrzeniu sprawy w trybie doraźnym

 
 
.