Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
So. W. 214/82
Pg. Śl. 37/82
 
Sygnatury IPN
IPN BU 960/343
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
28-01-1982
Data zakończenia sprawy
02-04-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Sąd odstąpił od trybu doraźnego
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa przeciwko Piotrowi Stasińskiemu, oskarżonemu o przenoszenie w celu rozpowszechniania "pisma zawierające fałszywe wiadomości, mogące wywołać niepokój publiczny".

Podejrzani / Oskarżeni
 
Stasiński Piotr, ur.: 03-02-1953, imię ojca: Jan
Zarzut
Oskarżony o to, że: "dnia 27 stycznia 1982 r. w Warszawie przenosił w celu rozpowszechniania pisma zawierające fałszywe wiadomości, mogące wywołać niepokój publiczny"
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 48 ust. 3 w związku z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
TAK
Wyrok
Sad Warszawskiego Okręgu Wojskowego wyrokiem z dnia 02.04.1982 r. orzekł: "I. oskarżonego Piotra Stasińskiego uznaje za winnego przestępstwa z art. 48 ust. 3 w związku z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym /Dz. U. nr 29 poz. 154/ i za to na podstawie art. 48 ust. 3 cyt. dekretu skazuje go na karę jednego roku pozbawienia wolności, zawieszając w trybie art. 73 § 1 i 2 kk jej wykonanie na okres lat trzech, II. na podstawie art. 75 § 1 kk wymierza oskarżonemu Piotrowi Stasińskiemu grzywnę w kwocie 8000 /osiem tysięcy/ złotych z zamianą w razie jej nieuiszczenia w terminie na zastępczą karę pozbawienia wolności, przyjmując 1 dzień pozbawienia wolności za równoważnik 100 zł grzywny; III. na podstawie art. 83 § 3 kk zalicza oskarżonemu na poczet orzeczonej grzywny okres tymczasowego aresztowania od dnia 27 stycznia 1982 r., przyjmując jeden dzień aresztu za równoważny 100 zł grzywny; IV. na podstawie art. 199 kpk zasądza zwrot Halinie Stasińskiej [...] - maszyny do pisania "Consul" nr ZP 231992 [...] V. Na podstawie art. 199 kpk zarządza zwrot oskarżonemu a/ maszyny do pisania "Erika" na 4638870 [...], b/ maszyny do pisania "Consul" nr 031100211 [...], c/ 6 ryz papieru czystego [...], d/ orzeczenia Kolegium do spraw Wykroczeń z dnia 16.12.1981 r. [...], e/ maszyny do pisania "Koliber" nr 693193[...]. VI. Na podstawie art. 48 ust. 6 cyt. wyżej dekretu o stanie wojennym orzeka przepadek 455 egzemplarzy wydawnictwa "Wola" oraz 6 kart rękopisu pt. "Internowani w areszcie śledczym w "Białołęce" [...] VII. Na podstawie art. 547 § 1 kpk zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty postępowania, a na podstawie art. 2 i 3 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych [...] wymierza mu opłatę w kwocie 3400 [...] złotych.

Sędziowie
Gruszczyński Bogusław (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Kowalski Zenon (st. sierż. szt.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Ławnik
Kwaśny Henryk (płk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Uczestniczy w wydaniu postanowień z dn. 08.02.1982 r. i 17.03.1982 r. o utrzymaniu tymczasowego aresztowania wobec Piotra Stasińskiego
Lindecki Lech (por.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczy w wydaniu postanowień z dn. 08.02.1982 r. i 17.03.1982 r. o utrzymaniu tymczasowego aresztowania wobec Piotra Stasińskiego
Madej Jan (st. sierż. szt.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Ławnik
Plichtowicz Krzysztof (por.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczy w wydaniu postanowienia z dn. 17.03.1982 r. o utrzymaniu tymczasowego aresztowania wobec Piotra Stasińskiego
Skowron Bogusław (kpt.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczy w wydaniu postanowienia z dn. 08.02.1982 r. o utrzymaniu tymczasowego aresztowania wobec Piotra Stasińskiego
Żyznowski Tadeusz (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczy w wydaniu postanowienia z dn. 17.03.1982 r. o utrzymaniu tymczasowego aresztowania wobec Piotra Stasińskiego

Prokuratorzy
Bąk Maciej (por.)
Prokuratura
- - -
Uwagi
z akt jednoznacznie nie wynika, jaką prokuraturę wymieniony prokurator reprezentował
Długokęcki Ryszard (mjr)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Kabat Andrzej (por.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Kasiński Leszek (ppor.)
Prokuratura
- - -
Uwagi
z akt jednoznacznie nie wynika, jaką prokuraturę wymieniony prokurator reprezentował
Piwarski Tadeusz
Prokuratura
- - -
Uwagi
z akt jednoznacznie nie wynika, jaką prokuraturę wymieniony prokurator reprezentował
Radomski Kazimierz (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa

 
 
.