Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
 
Pg.Śl.II-252/82
S-63/82
Sygnatury IPN
 
IPN BU 960/510

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
08-07-1982
Data zakończenia sprawy
21-09-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa przeciwko Pawłowi Stachurskiemu oskarżonemu o to, że przy użyciu powielacza i matryc sporządzał w celu rozpowszechniania ulotki zawierające fałszywe wiadomości.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Stachurski Paweł, ur.: 28-04-1951, imię ojca: Jan
Zarzut
Podejrzany o to, że "od bliżej nieustalonego czasu do dnia 8 lipca 1982 r. w Warszawie przy użyciu posiadanego powielacza marki Geka-Rotary nr 122047 i matryc sporządzał w celu rozpowszechniania ulotki zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 48 ust. 3 w zw. z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
NIE
Wyrok
Prokurator Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Warszawie po zapoznaniu się z materiałami śledztwa postanowił śledztwo w sprawie umorzyć z powodu braku dowodów popełnienia przestępstwa.

Sędziowie
Lewandowski Andrzej (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie w przedmiocie przepadku dowodów rzeczowych z dnia 06.01.1983 r.
Monarcha Władysław (ppłk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Postanowienie w przedmiocie przepadku dowodów rzeczowych z dnia 06.01.1983 r.
Plichtowicz Krzysztof (kpt.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie w przedmiocie przepadku dowodów rzeczowych z dnia 06.01.1983 r.

Prokuratorzy
Długokęcki Ryszard (mjr)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Uwagi
Wydał postanowienie o uchyleniu tymczasowego aresztowania z dnia 21.09.1982 r.
Makuliński Bogdan (por.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Malinowski Andrzej (por.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Uwagi
Wydał postanowienie o złożeniu zakwestionowanych przedmiotów do depozytu w dniu 07.01.1983 r.
Trakul Wojciech (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Walczyk Marek (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Uwagi
Uczestniczył w rozprawie orzekającej przepadek dowodów rzeczowych z dnia 07.01.1983 r.
 
 
.