Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
So.W. 155/82
Pg. Śl. II 32/82
III-2793
Sygnatury IPN
IPN BU 1357/171
IPN BU 960/341
IPN BU 0331/65

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
23-01-1982
Data zakończenia sprawy
18-03-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa przeciwko Sławomirowi Kowalskiemu oskarżonemu o przechowywanie w celu rozpowszechnienia ulotek "zawierających fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny" oraz Januszowi Protowi i Adamowi Cyrankowskiemu oskarżonym o dostarczanie wymienionych ulotek do mieszkania Sławomira Kowalskiego.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Cyrankowski Adam Tadeusz, ur.: 25-04-1954, imię ojca: Tadeusz
Zarzut
Oskarżony o to, że "w okresie od 19 do 20 stycznia 1982 r. w swoim mieszkaniu [...] przechowywał w celu rozpowszechniania 1090 egzemplarzy ulotek zatytułowanych "Wiadomości nr 11" i "Sumienie nr 9", zawierających wiadomości fałszywe, mogące wywołać niepokój publiczny"
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 48 ust. 3 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego wyrokiem z dnia 18.03.1982 r. skazał Adama Cyrankowskiego "- na podstawie art. 48 ust. 3 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności [...], - na podstawie art. 73 i art. 74 §1 kk warunkowo zawiesza wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności na okres próby 3 /trzech/ lat, - na podstawie art. 75 § 1 kk orzeka karę grzywny w wysokości 20.000 złotych [...] z zamianą w razie jej nieuiszczenia w terminie na karę zastępczą 200 dni pozbawienia wolności, licząc jeden dzień za równoważny 100 złotych, - na podstawie art. 83 § 3 kk zalicza na poczet orzeczonej kary grzywny okres tymczasowego aresztowania od dnia 22 stycznia 1982 r. licząc jeden dzień za równoważny 100 zł, - na podstawie art. art. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa tytułem opłaty sądowej kwotę 5800 złotych. Zgodnie z art. 547 § 1 kpk obciąża osk. Cyrankowskiego kosztami postępowania karnego w wysokości rzeczywistych wydatków dotyczących jego osoby."
Kowalski Sławomir Paweł, ur.: 28-04-1961, imię ojca: Aleksander
Zarzut
Oskarżony wraz z Januszem Protem o to, że "w dniu 19 stycznia 1982 r. w Warszawie, działając wspólnie i w porozumieniu z Włodzimierzem Kowalskim, objętym odrębnym postępowaniem karnym w celu rozpowszechnienia w społeczeństwie warszawskim wiadomości fałszywych, mogących wywołać niepokój publiczny, dostarczyli na przechowanie do mieszkania cywila Adama-Tadeusza Cyrankowskiego 1090 egzemplarzy ulotek zatytułowanych "Sumienie nr 9" oraz "Wiadomości nr 11", zawierających wyżej podaną treść, a następnie złożyli je w komplety, które w dniu 22 stycznia 1982 r. zamierzali odebrać i rozkolportować wśród pracowników warszawskich zakładów pracy"
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 48 ust. 3 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego wyrokiem z dnia 18.03.1982 r. skazał Sławomira Kowalskiego: " - na podstawie art. 48 ust. 3 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności [...], - na podstawie art. 83 § 1 kk zalicza na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności okres tymczasowego aresztowania od dnia 22 stycznia 1982 r. - na podstawie art. art. 1 i 2 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa tytułem opłaty sądowej kwotę 1800 złotych. Zgodnie z art. 547 § 1 kpk obciąża osk. Kowalskiego kosztami postępowania karnego w wysokości rzeczywistych wydatków dotyczących jego osoby.
Prot Janusz Stanisław, ur.: 06-04-1959, imię ojca: Jan
Zarzut
Oskarżony wraz ze Sławomirem Kowalskim o to, że "w dniu 19 stycznia 1982 r. w Warszawie, działając wspólnie i w porozumieniu z Włodzimierzem Kowalskim, objętym odrębnym postępowaniem karnym w celu rozpowszechnienia w społeczeństwie warszawskim wiadomości fałszywych, mogących wywołać niepokój publiczny, dostarczyli na przechowanie do mieszkania cywila Adama-Tadeusza Cyrankowskiego 1090 egzemplarzy ulotek zatytułowanych "Sumienie nr 9" oraz "Wiadomości nr 11", zawierających wyżej podaną treść, a następnie złożyli je w komplety, które w dniu 22 stycznia 1982 r. zamierzali odebrać i rozkolportować wśród pracowników warszawskich zakładów pracy"
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 48 ust. 3 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego wyrokiem z dnia 18.03.1982 r. skazał Janusza Prota: "- na podstawie art. 48 ust. 3 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności [...], - na podstawie art. 83 § 1 kk zalicza na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności okres tymczasowego aresztowania od dnia 22 stycznia 1982 r. - na podstawie art. art. 1 i 2 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa tytułem opłaty sądowej kwotę 1800 złotych, - zgodnie z art. 547 § 1 kpk obciąża osk. Prota kosztami postępowania karnego w wysokości rzeczywistych wydatków dotyczących jego osoby."

Sędziowie
Gdowski Zdzisław (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczy w wydaniu postanowienia z dnia 06.02.1982 r. dotyczącego utrzymania w mocy tymczasowego aresztowania wobec Sławomira Kowalskiego oraz postanowienia z dnia 25.02.1982 r. o prowadzeniu sprawy w trybie doraźnym
Gruszczyński Bogusław (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Kwaśny Henryk (płk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Uczestniczy w wydaniu postanowienia z dnia 06.02.1982 r. dotyczącego utrzymania w mocy tymczasowego aresztowania wobec Sławomira Kowalskiego oraz postanowienia z dnia 25.02.1982 r. o prowadzeniu sprawy w trybie doraźnym
Plichtowicz Krzysztof (por.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczy w wydaniu postanowienia z dnia 06.02.1982 r. dotyczącego utrzymania w mocy tymczasowego aresztowania wobec Sławomira Kowalskiego
Przygodzki Jerzy (ppłk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczy w wydaniu postanowienia z dnia 25.02.1982 r. o prowadzeniu sprawy w trybie doraźnym
Skowron Bogusław (kpt.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący

Prokuratorzy
Długokęcki Ryszard (mjr)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Piekarski Zdzisław (płk)
Prokuratura
Prokuratura Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Radomski Kazimierz (por.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Sewruk Jeremi (ppor.)
Prokuratura
- - -
Uwagi
Z akt jednoznacznie nie wynika, którą prokuraturę wymieniony prokurator reprezentował.

 
 
.