Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
 
Pg.Śl.II-94/82
 
Sygnatury IPN
 
IPN BU 960/377
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
25-02-1982
Data zakończenia sprawy
24-05-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa przeciwko Andrzejowi Friedmanowi, podejrzanemu o przechowywanie i rozpowszechnianie nielegalnych druków "o treści szkalującej Wojskową Radę Ocalenia Narodowego i Rząd PRL" oraz nawołującej do strajków" i innych przestępstw godzących w interesy Państwa w okresie obowiązywania stanu wojennego".

Podejrzani / Oskarżeni
 
Friedman Andrzej, ur.: 25-04-1951, imię ojca: Michał
Zarzut
Oskarżony o to, że "w miesiącu styczniu 1982 r. w Warszawie w celu rozpowszechniania przepisał na maszynie do pisania w sześciu egzemplarzach tekst zatytułowany "Gniazdo Wrony" zawierający treść lżącą i wyszydzającą Wojskową Radę Ocalenia Narodowego i Rząd PRL"
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 273 § 2 w zw. z art. 270 § 1 kk
Skazany
NIE
Zarzut
Oskarżony o to, że "w miesiącu styczniu w Warszawie rozpowszechnił sześć egzemplarzy przepisanego przez siebie na maszynie do pisania tekstu zatytułowanego "Gniazdo Wrony" o treści szkalującej Wojskową Radę Ocalenia Narodowego i Rząd PRL przez co publicznie lżył i wyszydzał wymienione naczelne organy PRL"
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 270 § 1 kk
Skazany
NIE
Zarzut
Oskarżony o to, że "w dniach od stycznia do 10 lutego 1982 r. w Warszawie przechowywał w celu rozpowszechniania 24 egzemplarze ulotek pt. "Podstawowe Zasady Oporu" zawierających treść nawołującą i pochwalającą organizowanie strajków - innych przestępstw godzących w interesy Państwa w okresie obowiązywania stanu wojennego"
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 281 w zw. z art. 280 § 1 kk
Skazany
NIE
Wyrok
Podprokurator Wojskowej Prokuratury w Warszawie ppor. Wiesław Ociepka dnia 24.05.1982 r. postanowił "I. umorzyć śledztwo w przedmiotowej sprawie wobec braku dostatecznych dowodów popełnienia przez podejrzanego cyw. Andrzeja Friedmana zarzucanych mu czynów; II. dowody rzeczowe w postaci maszyny do pisania walizkowej [...] oraz pism i broszur [...] zwrócić podejrzanemu Andrzejowi Friedmanowi po uprawomocnieniu się postanowienia".

Sędziowie

Prokuratorzy
Długokęcki Ryszard (mjr)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Ociepka Wiesław (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Uwagi
Twórca postanowienia z dn. 24.05.1982 r. o umorzeniu śledztwa
Piekarski Zdzisław (płk)
Prokuratura
Prokuratura Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
 
 
.