Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
So.W 246/82
Pg. Śl. II 106/82
 
Sygnatury IPN
IPN BU 1357/241/1
IPN BU 1357/241/2
IPN BU 960/388
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
08-01-1982
Data zakończenia sprawy
05-04-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Franciszkowi Mierzejewskiemu, oskarżonemu o to, że na terenie Zakładu Elektromechanicznego "Mera-Zem" w Nasielsku wywiesił sporządzoną przez siebie ulotkę o "treści szkalującej Prezesa Rady Ministrów PRL, przez co publicznie lżył wymieniony naczelny organ PRL".

Podejrzani / Oskarżeni
 
Mierzejewski Franciszek, ur.: 01-03-1938, imię ojca: Stanisław
Zarzut
Oskarżony "o to, że w dniu 5 stycznia 1982 r. w Nasielsku woj. ciechanowskiego na terenie Zakładu Elektromechanicznego "Mera Zem" na tablicy ogłoszeń wywiesił sporządzoną przez siebie ulotkę o treści szkalującej Prezesa Rady Ministrów PRL, przez co publicznie lżył wymieniony naczelny organ PRL"
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 270 § 1 kk
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego na posiedzeniu w dniu 05.04.1982 r. uznał oskarżonego winnym i za to skazał go: "1. na podstawie art. 270 § 1 kk na karę 1 roku pozbawienia wolności [...] 2. na podstawie art. 73 kk i 74 § 1 kk warunkowo zawiesza wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności na okres próby 3 lat. 3. na podstawie art. 75 § 1 orzeka karę grzywny w wysokości 8000 złotych /osiem tysięcy/ z zamianą w razie jej nieuiszczenia na karę zastępczą 80 dni pozbawienia wolności, licząc jeden dzień za równoważny 100 złotych. 4/ Na podstawie art. 83 § 3 kk zalicza na poczet orzeczonej kary grzywny okres tymczasowego aresztowania od dnia 1 marca 1982 r., licząc jeden dzień za równoważny 100 złotych. 5/ Na podstawie art. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa tytułem opłaty sądowej kwotę 3400 złotych. Zgodnie z art. 547 § 1 kpk obciąża osk. Mierzejewskiego kosztami postępowania karnego. [...]"

Sędziowie
Dorsz Andrzej (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Gdowski Zbigniew (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Wydanie postanowienia z dnia 27.03.1982 r. w sprawie trybu doraźnego.
Gruszczyński Bogusław (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczy w wydaniu postanowienia z dn. 16.03.1982 r. utrzymującego w mocy zaskarżone postanowienie z dn. 04.03.1982 r. o zastosowaniu aresztu tymczasowego
Kwaśny Henryk (płk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Uczestniczy w wydaniu postanowienia z dn. 16.03.1982 r. utrzymującego w mocy zaskarżone postanowienie z dn. 04.03.1982 r. o zastosowaniu aresztu tymczasowego.
Majorowicz Maciej (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Wydanie postanowienia z dnia 27.03.1982 r. w sprawie trybu doraźnego.
Przygodzki Jerzy (ppłk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Wydanie postanowienia z dnia 27.03.1982 r. w sprawie trybu doraźnego oraz uczestniczy w wydaniu postanowienia z dn. 16.03.1982 r. utrzymującego w mocy zaskarżone postanowienie z dn. 04.03.1982 r. o zastosowaniu aresztu tymczasowego.
Skowron Bogusław (kpt.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Żyznowski Tadeusz (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy

Prokuratorzy
Długokęcki Ryszard (mjr)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Kasiński Leszek (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Uwagi
Brał udział w sprawie podczas której wydano postanowienie o trybie doraźnym w dniu 27.03.1982 r.
Kublik Jacek (ppłk)
Prokuratura
brak informacji w aktach - -
Socha Kornel (ppor.)
Prokuratura
brak informacji w aktach - -

 
 
.