Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
So.W. 142/82
Pg.Śl.II-2/82
 
Sygnatury IPN
IPN BU 1357/160
IPN BU 960/322
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
02-01-1982
Data zakończenia sprawy
05-03-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa przeciwko Pawłowi Laudańskiemu, Marcinowi Oblickiemu oskarżonym o to, że "przenosili w celu rozpowszechnienia ulotki zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy oraz osłabić gotowość obronną PRL". Wojskowa Prokuratura Garnizonowa prowadziła też śledztwo przeciwko Robertowi Zegadle, umorzone 18.02.1982 r.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Laudański Paweł, ur.: 20-05-1963, imię ojca: Aleksander
Zarzut
Oskarżony o to, że "w dniu 2.01.1982 r. około godziny 20.00 w okolicach Hali Marymonckiej w Warszawie, działając wspólnie i w porozumieniu z Marcinem Oblickim przenosił w celu rozpowszechnienia ulotki i plakaty zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy"
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 48 ust. 3 Dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego wyrokiem z dnia 05.03.1982 r. uznał oskarżonego winnym zarzucanego czynu i wymierzył karę: -jednego roku pozbawienia wolności, -na podstawie art. 73 § 1 i 2 zawiesił orzeczoną karę pozbawienia wolności na okres lat dwóch, -na podstawie art. 75 § 1 kk wymierzył grzywnę w wysokości 7000 (siedmiu tysięcy) zł. z zamianą w razie jej nieuiszczenia w terminie na zastępczą karę pozbawienia wolności, przyjmując jeden dzień pozbawienia wolności za równoważny kwocie 100 zł grzywny, -na podstawie art. 76 § 2 kk oddał oskarżonego pod dozór Zastępcy Dyrektora Instytutu Filologii Germańskiej do spraw dydaktycznych filologii skandynawskich Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu dra Eugeniusza Rajnika, -na podstawie art. 83 § 3 kk zaliczył na poczet orzeczonych grzywien okres tymczasowego aresztowania od dnia 2.01.1982 r., przyjmując jeden dzień tymczasowego aresztowania za równoważny kwocie 100 złotych grzywny, -na podstawie art. 199 kpk orzekł zwrot legitymacji studenckiej, -na podstawie art. 48 ust. 6 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym orzekł przepadek dowodów rzeczowych- puszki z ulotkami i ulotek, -na podstawie art. 547 § 1 kpk zasądził od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty postępowania, a na podstwie art. 2 i 3 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych wymierzył opłatę w kwocie 3200 (trzy tysiące dwieście) zł.
Oblicki Marcin, ur.: 29-07-1959, imię ojca: Bogdan
Zarzut
Oskarżony o to, że "w dniu 2.01.1982 r. około godziny 20.00 w okolicach Hali Marymonckiej w Warszawie, działając wspólnie i w porozumieniu z Pawłem Laudańskim przenosił w celu rozpowszechnienia przechowywane uprzednio w miejscu zamieszkania ulotki i plakaty zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy"
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 48 ust. 3 Dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego wyrokiem z dnia 05.03.1982 r. uznał oskarżonego winnym zarzucanego czynu i wymierzył karę: -jednego roku i sześciu miesięcy pozbawienia wolności, -na podstawie art. 73 § 1 i 2 zawiesił orzeczoną karę pozbawienia wolności na okres lat dwóch, -na podstawie art. 75 § 1 kk wymierzył grzywnę w wysokości 7000 (siedmiu tysięcy) zł. z zamianą w razie jej nieuiszczenia w terminie na zastępczą karę pozbawienia wolności, przyjmując jeden dzień pozbawienia wolności za równoważny kwocie 100 zł grzywny, -na podstawie art. 76 § 2 kk oddał oskarżonego pod dozór Dyrektora Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego prof. dra Henryka Jankowskiego, -na podstawie art. 83 § 3 kk zaliczył na poczet orzeczonych grzywien okres tymczasowego aresztowania od dnia 2.01.1982 r., przyjmując jeden dzień tymczasowego aresztowania za równoważny kwocie 100 złotych grzywny, -na podstawie art. 199 kpk orzekł zwrot legitymacji studenckiej, -na podstawie art. 48 ust. 6 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym orzekł przepadek dowodów rzeczowych-puszki z ulotkami i ulotek, -na podstawie art. 547 § 1 kpk zasądził od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty postępowania, a na podstwie art. 2 i 3 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych wymierzył opłatę w kwocie 4400 (cztery tysiące czterysta) zł.
Zegadło Robert, ur.: 26-07-1962, imię ojca: Stanisław
Zarzut
Podejrzany o to, że "w dniu 2.01.1982 r. około godziny 20.00 w okolicach Hali Marymonckiej w Warszawie, działając wspólnie i w porozumieniu z Pawłem Laudańskim i Marcinem Oblickim przenosił w celu rozpowszechnienia ulotki zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy oraz osłabić gotowość obronną PRL, używając do tego druków"
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 48 ust. 3 Dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
NIE
Wyrok
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Warszawie postanowieniem z dnia 18 lutego 1982 r. umorzyła śledztwo przeciwko Robertowi Zegadle z uwagi na brak dostatecznych dowodów popełnienia przez podejrzanego zarzucanego mu czynu. Uchyliła także zastosowany wobec podejrzanego postanowieniem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie z dnia 8.01.1982 r. środek zapobiegawczy-dozór Milicji Obywatelskiej. W dniu 13.10.1992 r. Naczelny Prokurator Wojskowy postanowił prawomocne postanowienie Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Warszawie z dnia 18 lutego 1982 r. zmienić, w części dotyczącej podstawy umorzenia, przez przyjęcie na zasadzie art. 11 pkt 1 kpk, że Robert Zegadło nie popełnił zarzucanego mu przestępstwa.

Sędziowie
Dudzik Eugeniusz (płk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Postanowienie z dnia 8.01.1982 r. w sprawie zmiany środka zapobiegawczego- areszt tymczasowy, zastosowany wobec Roberta Zegadło postanowieniem prokuratora Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Warszawie z dnia 4.01.1982 r. na dozór Milicji Obywatelskiej
Gruszczyński Bogusław (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Juszczak Józef (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Lindecki Lech (por.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie z dnia 8.01.1982 r. w sprawie zmiany środka zapobiegawczego wobec Roberta Zegadło
Przygodzki Jerzy (ppłk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie z dnia 8.01.1982 r. w sprawie zmiany środka zapobiegawczego wobec Roberta Zegadło
Skowron Bogusław (kpt.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Wojtczak Stanisław (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Postanowienie z dnia 21 stycznia 1982 r.
Zawiłowski Edward (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy

Prokuratorzy
Długokęcki Ryszard (mjr)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Dutkiewicz Lech (kpt.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Gaździk Zdzisław (płk)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Michałowski Ryszard (płk)
Prokuratura
Naczelna Prokuratura Wojskowa - Warszawa
Uwagi
Postanowienie z dn. 13.10.1992 r.
Piekarski Zdzisław (płk)
Prokuratura
Prokuratura Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Uwagi
Postanowienie z dnia 13.01.1982 r. o nieuwzględnieniu zażalenia Roberta Zegadły w sprawie trybu prowadzenia postępowania
Premik Adam (ppłk)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Szczęsny Ryszard (płk)
Prokuratura
Naczelna Prokuratura Wojskowa - Warszawa

 
 
.