Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
So.W.738/82
Pg.Śl.II-233/82
 
Sygnatury IPN
IPN BU 1378/17
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
11-06-1982
Data zakończenia sprawy
10-02-1983
Tryb prowadzenia sprawy
Sąd odstąpił od trybu doraźnego
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa przeciwko Ireneuszowi Sinkiewiczowi oskarżonemu o to, że w dniu 11 czerwca 1982 r. w Warszawie przenosił w celu rozpowszechniania ulotki i pisma zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Sinkiewicz Ireneusz, ur.: 15-07-1950, imię ojca: nn
Zarzut
Oskarżony o to, że "w dniu 11 czerwca 1982 r. w Warszawie przenosił w celu rozpowszechniania druki zawierające fałszywe wiadomości, mogące wywołać niepokój publiczny".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 48 ust. 3 w zw. z art. 48 ust. 2 Dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym /Dz. U. Nr 29, poz.154/.
Skazany
TAK
Wyrok
Skazany na 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu warunkowym na 2 lata (na poczet orzeczonej kary zaliczono okres tymczasowego aresztowania). Sąd zwolnił oskarżonego z opłat i kosztów postępowania, przejmując je na rachunek Skarbu Państwa.

Sędziowie
Bakalarski Czesław (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Dewiński Piotr (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Gruszczyński Bogusław (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Kosmal Stanisław (mjr)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Kwaśny Henryk (płk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Utrzymał tryb doraźny i tymczasowe aresztowanie, a także zwrócił sprawę do prokuratury celem ustalenia, "które z wiadomości zawartych w nielegalnych pismach zakwestionowanych u podejrzanego są fałszywe".
Majorowicz Maciej (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Olczak Edward (ppor.)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
sprawozdawca
Przygodzki Jerzy (ppłk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Kielce
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Odstąpił od trybu doraźnego.
Urbanowicz Henryk (ppłk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Odstąpił od trybu doraźnego.
Zgoda Jan (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący

Prokuratorzy
Długokęcki Ryszard (mjr)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Uwagi
Postanowił pozostawić bez uwzględnienia wniosek o uchylenie tymczasowego aresztowania.
Gaździk Zdzisław (płk)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Jarosławski Czesław (por.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Uwagi
Zmienił kwalifikację prawną stawianych zarzutów oraz wnosił o karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na 3 lata oraz grzywnę 10 tys. złotych.
Kępiński Andrzej (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Uwagi
Postanowił o wszczęciu śledztwa w trybie doraźnym oraz o tymczasowym aresztowaniu.
Piekarski Zdzisław (płk)
Prokuratura
Warszawski Okręg Wojskowy - Warszawa
Uwagi
Postanowił o przedłużeniu czasu prowadzenia śledztwa.
Socha Kornel (por.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Uwagi
Uchylił tymczasowe aresztowanie.

 
 
.