Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
SoW 87/83
PgSl II-282/82
 
Sygnatury IPN
IPN BU 1378/284
IPN BU 551/180
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
13-08-1982
Data zakończenia sprawy
11-03-1983
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa przeciwko Pawłowi Juzwie, podejrzanemu o gromadzenie w celu rozpowszechnienia materiałów "zawierających fałszywe wiadomości, których rozpowszechnienie mogło wywołać niepokój publiczny bądź rozruchy".

Podejrzani / Oskarżeni
 
Juzwa Paweł Maria, ur.: 02-12-1960, imię ojca: Zbigniew
Zarzut
Oskarżony o to, że "w okresie od połowy stycznia 1982 r. do dnia 12.08.1982 r. w Warszawie gromadził w celu rozpowszechniania liczne materiały wydawane przez nielegalnie działające struktury b. NSZZ "Solidarność" zawierające fałszywe wiadomości, których rozpowszechnianie mogło wywołać niepokój publiczny lub rozruchy a ponadto uczestniczył w ich rozpowszechnianiu".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 48 ust. 3 w zw. z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego wobec "braku przekonujących dowodów świadczących o winie oskarżonego" postanowił uniewinnić go od popełnienia zarzucanego mu aktem oskarżenia czynu. Kosztami postępowania sądowego został obciążony Skarb Państwa.

Sędziowie
Basista Romuald (kpt.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Ławnik
Dewiński Piotr (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczy w wydaniu postanowienia z dnia 22.12.1982 r. o nieuchyleniu tymczasowego aresztu.
Kasiński Kajetan (por.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Ławnik
Lewandowski Andrzej (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
uczestniczy w rozprawie podczas której Sąd zwraca akt oskarżenia w celu uzupełnienia.
Misiuna Ronald (ppłk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Monarcha Władysław (ppłk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Przewodniczący na rozprawie w dniu 22.12.1982 r., podczas której wydano postanowienie o nieuchyleniu tymczasowego aresztu.
Plichtowicz Krzysztof (por.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
uczestniczy w rozprawie określającej tryb postępowania.
Przygodzki Jerzy (ppłk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczy w rozprawie określającej tryb postępowania oraz uczestniczy w wydaniu postanowienia z dnia 17.01.1983 r. o uchyleniu tymczasowego aresztowania wobec Pawła Juzwy.
Urbanowicz Henryk (płk)
Sąd
Warszawski Okręg Wojskowy - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Uczestniczy w rozprawie określającej tryb postępowania oraz uczestniczy w wydaniu postanowienia z dnia 17.01.1983 r. o uchyleniu tymczasowego aresztowania wobec Pawła Juzwy.
Zgoda Jan (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczy w rozprawie podczas której Sąd zwraca akt oskarżenia w celu uzupełnienia oraz uczestniczy w wydaniu postanowienia z dnia 17.01.1983 r. o uchyleniu tymczasowego aresztowania wobec Pawła Juzwy.

Prokuratorzy
Długokęcki Ryszard (mjr)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Draczkowski Zbigniew (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Jarosławski Czesław (por.)
Prokuratura
- - -
Uwagi
Z akt jednoznacznie nie wynika, którą prokuraturę wymieniony reprezentował.
Klemczyński Zbigniew (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa

 
 
.