Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
So.W. 590/82
Pg. Śl. II 234/82
 
Sygnatury IPN
IPN BU 1378/44
IPN BU 960/497
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
10-06-1982
Data zakończenia sprawy
16-09-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Sąd odstąpił od trybu doraźnego
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa przeciwko Krzysztofowi Łączyńskiemu oskarżonemu o rozpowszechnianie ulotek zawierających fałszywe wiadomości. Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego na rozprawie w dniu 3.08.1982 r. (SoW 503/82) postanowił sprawę zwrócić Prokuratorowi Garnizonowemu w Warszawie w celu usunięcia istotnych braków postępowania przygotowawczego.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Łączyński Krzysztof, ur.: 06-02-1951, imię ojca: Bogdan
Zarzut
Oskarżony o to, że "w okresie po 13 grudnia 1981 r. do dnia 10 czerwca 1982 r. w Warszawie, sporządzał, przewoził i przechowywał w celu ich rozpowszechnienia ulotki zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 48 ust. 3 w zw. z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego wyrokiem z dnia 16 września 1982 r. wobec braku dostatecznych dowodów winy postanowił oskarżonego uniewinnić.

Sędziowie
Dorsz Andrzej (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
postanowienie z dnia 23.07.1982 r. o skierowaniu sprawy na rozprawę w trybie doraźnym
Gdowski Zbigniew (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
rozprawa z dnia 03.08.1982 r.
Lindecki Lech (por.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Łagun Ryszard (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Majorowicz Maciej (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
rozprawa z dnia 03.08.1982 r.
Moszczak Wacław (kpt.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Oleszczuk Dariusz (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Asesor
Uwagi
postanowienie z dnia 23.07.1982 r. o skierowaniu sprawy na rozprawę w trybie doraźnym
Tracz Jerzy (mjr)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Kielce
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
rozprawa z dnia 03.08.1982 r.
Urbanowicz Henryk (ppłk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
postanowienie z dnia 23.07.1982 r. o skierowaniu sprawy na rozprawę w trybie doraźnym

Prokuratorzy
Długokęcki Ryszard (mjr)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Fronczak Grzegorz (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Jarosławski Czesław (por.)
Prokuratura
- - -
Malinowski Andrzej (ppor.)
Prokuratura
- - -

 
 
.