Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
SoW 758/82
Pg. Śl. II-270/82
S 72/82
Sygnatury IPN
IPN BU 1378/34

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
24-04-1982
Data zakończenia sprawy
17-05-1983
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Annie Grażynie Skibickiej - Bednarskiej oskarżonej o to, że gromadziła i przechowywała nielegalne druki m. in. miesięcznik "Fakty" oraz "Tygodnik Mazowsze", "w których znajdowało się szereg informacji fałszywych mogących wywołać niepokój publiczny bądź rozruchy". Nie uwzględniono rewizji obrońcy z dnia 23.05.1983 r. wyrokiem Izby Wojskowej Sądu Najwyższego z dnia 22.08.1983 r.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Skibicka-Bednarska Anna Grażyna, ur.: 11-01-1953, imię ojca: Jerzy
Zarzut
Oskarżona o to, że "w miesiącu kwietniu 1982 r. w Warszawie gromadziła i przechowywała w celu rozpowszechniania wydawane nielegalnie po wprowadzeniu stanu wojennego druki, a w tym miesięcznik "Fakty" oraz "Tygodnik Mazowsze", w których znajdowało się szereg informacji fałszywych mogących wywołać niepokój publiczny bądź rozruchy".
Kwalifikacja
Oskarżona o przestępstwo z art. 48 ust. 3 w zw. z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym (Dz. U. Nr 29 poz. 154).
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie skazał Annę Grażynę Skibicką - Bednarską: "na podstawie art. 48 ust. 3 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności. Na podstawie art. 73 § 1 i 2 kk, art. 74 § 1 kk i art. 75 § 1 kk wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesił na okres próby wynoszący 2 (dwa) lata, orzekając nadto 5.000 zł grzywny. Na podstawie art. 2 pkt 3 i art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych wymierzył 4.200 (cztery tysiące dwieście) złotych opłaty sądowej. Na podstawie art. 547 § 1 kpk zasądził od oskarżonej na rzecz Skarbu Państwa koszty postępowania. Na podstawie art. 48 ust. 6 orzekł przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodów rzeczowych poprzez ich zniszczenie."

Sędziowie
Dzurski Kazimierz (por.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Ławnik
Leszczak Andrzej (mjr)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Ławnik
Przygodzki Jerzy (ppłk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący

Prokuratorzy
Długokęcki Ryszard (mjr)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Socha Kornel (por.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Sułek Wiesław (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa

 
 
.