Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
SoW 703/82
Pg.Śl.II-319/82
S-87/82
Sygnatury IPN
IPN BU 1357/629
IPN BU 1357/630
IPN BU 1357/631

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
27-09-1982
Data zakończenia sprawy
24-11-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa dotyczy obywatela Królestwa Belgii Rogera Roberta Noela oskarżonego o to, że w okresie pomiędzy lutym 1982 r. a dniem 5.07.1982 r. zaopatrywał działaczy i członków zawieszonego NSZZ "Solidarność" w urządzenia techniczne m.in. radiowy aparat nadawczy, o rozpowszechnianie wydrukowanych przez siebie ulotek zawierających "fałszywe wiadomości na temat aktualnej sytuacji społeczno-politycznej w Polsce" oraz o nielegalne posiadanie radiowego aparatu nadawczego na terenie Polski.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Noel Roger Robert, ur.: 22-05-1955, imię ojca: Raimond
Zarzut
Oskarżony o to, że w lutym 1982 r. po przyjeździe z Belgii do Polski, w Warszawie przekazał ob. Krzysztofowi Dyrdzie, zamieszkałemu w Warszawie ul. J.S.Bacha 14 m. 17, w celu rozpowszechniania wydrukowane przez siebie w Belgii ulotki z tekstem pt. "Ja będę łagodniejszym katem", zawierające w swej treści fałszywe wiadomości na temat aktualnej sytuacji społeczno-politycznej w Polsce, mogące wywołać niepokój publiczny i rozruchy.
Kwalifikacja
przestępstwo z art. 48 ust.2, 3 i 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym /Dz.U.nr. 29 poz.154/
Skazany
NIE
Zarzut
Oskarżony o to, że w okresie od dnia 2.7.1982 r. do dnia 5.7.1982 r. po nielegalnym wwiezieniu do Polski radiowego aparatu nadawczego, sporządzonego na bazie takiegoż aparatu włoskiej firmy "EIC Electronics" posiadał ten aparat na terenie PRL bez wymaganego zezwolenia.
Kwalifikacja
przestępstwo z art. 287 kk
Skazany
TAK
Zarzut
Oskarżony o udzielenie pomocy działaczom i członkom zawieszonego NSZZ "Solidarność" przez dostarczenie im radiowego aparatu nadawczego, tranzystorów, kaset magnetofonowych, filmów, głowic do maszyn do pisania oraz materiałów propagandowych w celu kontynuowania przez nich zawieszonej działalności tego związku.
Kwalifikacja
przestępstwo z art. 18 § 2 kk w zw. z art. 46 ust.1 Dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zw. z art.58 kk
Skazany
TAK
Wyrok
1. Skazany (...) na podstawie art. 46 ust.1 Dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zw. z art. 58 kk i art.4 ust.1 oraz art.4 ust.4 dekretu z 12.12.1981 r. o postępowaniach szczególnych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w czasie obowiązywania stanu wojennego /Dz.U.nr 29 poz.156/ na karę trzech lat pozbawienia wolności, orzekając nadto karę dodatkową pozbawienia praw publicznych na okres dwóch lat. 2. skazany (...) na podstawie art. 287 kk w związku z art.4 ust.1 i art.4 ust.4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o postępowaniach szczególnych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w czasie obowiązywania stanu wojennego /Dz.U.29 poz. 156/ na karę trzech lat pozbawienia wolności, orzekając nadto karę dodatkową pozbawienia praw publicznych na okres dwóch lat, 3. uniewinniony od zarzutu popełnienia przestępstwa określonego w art. 48 ust.2, 3 i 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym /Dz.U.nr. 29 poz.154/. Sąd na podstawie art.66 kk i art. 71 § 2 kk wymierzył karę łączną trzech lat pozbawienia wolności oraz karę dodatkową pozbawienia praw publicznnych na okres lat dwóch; Na podstawie art.83 § 1 kk na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zaliczył okres tymczasowego aresztowania, ustalając początek kary na dzień 5.7.1982 r.; Na podstawie art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych wymierzył 4200 zł opłaty sądowej na rzecz Skarbu Państwa; Na podstawie art. 547 § 1 kpk zasądził od skazanego na rzecz Skarbu Państwa koszty postepowania; Na podstawie art. 48 § 2 kk orzekł przepadek dowodu rzeczowego w postaci radiowego aparatu nadawczego, wmontowanego w urządzenie medyczne.

Sędziowie
Dubiel Lech (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Przygodzki Jerzy (ppłk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Zgoda Jan (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy

Prokuratorzy
Duszyński Marek (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa

 
 
.