Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
II K 50/82
1 Ds. 778/82
RSD. 33/82
Sygnatury IPN
IPN By 132/50
IPN By 132/51
IPN By 85/521

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
05-05-1982
Data zakończenia sprawy
18-06-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Sąd odstąpił od trybu doraźnego
Krótka charakterystyka sprawy
Akta w sprawie karnej przeciwko Markowi Mrugalskiemu i Tadeuszowi Rodze podejrzanym o to, że w dniu 1 maja 1982 r. w Toruniu brali udział w zgromadzeniu publicznym i dopuścili się czynnej napaści na funkcjonariuszy MO celem uwolnienia zatrzymanych osób, tj. o przestępstwo z art. 275 § 1 kk.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Mrugalski Marek, ur.: 26-11-1958, imię ojca: Feliks
Zarzut
Oskarżony o to, "że w dniu 1 maja 1982 r. w Toruniu, wziął udział w zbiegowisku publicznym, którego uczestnicy dopuścili się gwałtownych zamachów na funkcjonariuszy MO rozpraszających tłum, przy czym, chwyciwszy ręką funkcjonariusza MO (...) pchnął go, zmuszając przez to do uwolnienia zatrzymanego uczestnika zbiegowiska".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 275 § 1 kk i art. 234 § 1 kk w zw. z art. 10 § 2 kk.
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Wojewódzki w Toruniu skazał Marka Mrugalskiego na karę 2 lat pozbawienia wolności. Sąd zwolnił oskarżonego od ponoszenia opłat i kosztów sądowych. Tymczasowo aresztowany od dnia 8 maja 1982 r. na mocy postanowienia Prokuratury Rejonowej w Toruniu z dnia 10 maja 1982 r.
Roga Tadeusz, ur.: 03-10-1926, imię ojca: Józef
Zarzut
Oskarżony o to, "że w dniu 1 maja 1982 r. w Toruniu, wziął udział w zbiegowisku publicznym, którego uczestnicy dopuścili się gwałtownych zamachów na funkcjonariuszy MO rozpraszających tłum, przy czym sam chwyciwszy rękoma funkcjonariusza (...) za naramienniki munduru zerwał je oraz popychał go w kierunku budynku, zmuszając do uwolnienia zatrzymanego uczestnika zbiegowiska".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 275 § 1 kk i art. 234 § 1 kk w zw. z art. 10 § 2 kk.
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Wojewódzki w Toruniu skazał Tadeusza Rogę na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą warunkowo zawiesił na okres lat 5. Sąd zwolnił oskarżonego od ponoszenia opłat i kosztów sądowych. Tymczasowo aresztowany od dnia 12 maja 1982 r. na mocy postanowienia Prokuratury Rejonowej w Toruniu. Zwolniony z zakładu karnego 15 czerwca 1982 r.

Sędziowie
Hojło A.
Sąd
Sąd Wojewódzki - Toruń
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie z dnia 14 maja 1982 r. w przedmiocie uchylenia aresztu tymczasowego w sprawie Marka Mrugalskiego
Kaźmierczak J.
Sąd
Sąd Wojewódzki - Toruń
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie z dnia 14 maja 1982 r. w przedmiocie uchylenia aresztu tymczasowego w sprawie Marka Mrugalskiego. Postanowienie z dnia 12 czerwca 1982 r. w przedmiocie dopuszczenia dowodu z biegłych i uchylenia aresztu tymczasowego w sprawie Tadeusza Rogi. Wyrok z dnia 18 czerwca 1982 r.
Maciejewski J.
Sąd
Sąd Wojewódzki - Toruń
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Postanowienie z dnia 14 maja 1982 r. w przedmiocie uchylenia aresztu tymczasowego w sprawie Marka Mrugalskiego. Postanowienie z dnia 12 czerwca 1982 r. w przedmiocie dopuszczenia dowodu z biegłych i uchylenia aresztu tymczasowego w sprawie Tadeusza Rogi. Wyrok z dnia 18 czerwca 1982 r.
Sudolski B.
Sąd
Sąd Wojewódzki - Toruń
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie z dnia 12 czerwca 1982 r. w przedmiocie dopuszczenia dowodu z biegłych i uchylenia aresztu tymczasowego w sprawie Tadeusza Rogi. Wyrok z dnia 18 czerwca 1982 r.

Prokuratorzy
Białowicz A.
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Toruń
Uwagi
Postanowienia z dnia 10 maja 1982 r. o wszczęciu śledztwa i prowadzeniu sprawy w trybie postępowania doraźnego. Postanowienie z dnia 9 czerwca 1982 r. o zamknięciu śledztwa
Duda Z.
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Toruń
Uwagi
Postanowienie z dnia 14 maja 1982 r. w przedmiocie uchylenia aresztu tymczasowego w sprawie Marka Mrugalskiego.
Kakiet W.
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Toruń
Kołacki Zygmunt
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Toruń
Kwiatkowski T.
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Toruń
Lubomski J.
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Toruń
Merkel W.
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Toruń
Uwagi
Postanowienie z dnia 12 czerwca 1982 r. w przedmiocie dopuszczenia dowodu z biegłych i uchylenia aresztu tymczasowego w sprawie Tadeusza Rogi.
Ostojski Zb.
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Toruń

 
 
.