Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
 
Ds 30/83
RSD - 5/83
Sygnatury IPN
 
IPN By 99/5
IPN By 99/6
IPN By 070/5202

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
25-04-1983
Data zakończenia sprawy
25-05-1983
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Akta w sprawie przeciwko: Henryk Depta i Stefan Łuka podejrzanym o przestępstwo z art. 278 § 1, 273 § 2 kk w zw. z art. 270 § 1 i 271 § 1 kk oraz art. 48 ust. 2 i 4 dekretu o stanie wojennym, tj. o przechowywanie w celu rozpowszechniania ulotek oraz serwisów informacyjnych NSZZ "Solidarność" zawierających treści lżące i poniżające naczelne organy PRL.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Depta Henryk, ur.: 07-09-1939, imię ojca: Władysław
Zarzut
Podejrzany o to, że "w okresie od końca 1982 r. do kwietnia 1983 r. w Bydgoszczy działając w nielegalnym związku "Solidarność" gromadził i przechowywał w celu rozpowszechniania ulotki, serwisy informacyjne i inne pisma tego związku o treści lżącej i poniżającej ustrój i naczelne organy PRL mogące wywołać niepokój publiczny i wyrządzić poważną szkodę interesom PRL".
Kwalifikacja
"Czyn z art. 278 § 1 kk, 273 § 2 kk w zw. z art. 270 § 1 i 271 § 1 kk oraz art. 48 ust. 2 i 4 dekretu z 12.12.1981 r."
Skazany
NIE
Wyrok
Postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Bydgoszczy z dnia 25 maja 1983 r. śledztwo zostało umorzone "z uwagi na brak dostatecznych dowodów winy - tj. na zasadzie art 280 § 1 kpk". Prokurator Generalny postanowieniem z dnia 2 lipca 1993 r. zmienił powyższe postanowienie Prokuratora Wojewódzkiego w Bydgoszczy i za podstawę umorzenia przyjął art. 11 pkt 1 kpk tj. niepopełnienie przestępstwa.
Łuka Stefan, ur.: 31-08-1948, imię ojca: Feliks
Zarzut
Podejrzany o to że " w okresie od końca 1982 r. do kwietnia 1983 r. w Bydgoszczy działając w nielegalnym związku "Solidarność" gromadził i przechowywał w celu rozpowszechniania ulotki, serwisy informacyjne i inne pisma tego związku o treści lżącej i poniżającej ustrój i naczelne organy PRL mogące wywołać niepokój publiczny i wyrządzić poważną szkodę interesom PRL".
Kwalifikacja
"Czyn z art. 278 § 1, 273 § 2 kk w zw. z art. 270 § 1 i 271 § 1 kk oraz art. 48 ust. 2 i 4 dekretu z 12.12.1981 r."
Skazany
NIE
Wyrok
Postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Bydgoszczy z dnia 25 maja 1983 r. śledztwo zostało umorzone "z uwagi na brak dostatecznych dowodów winy - tj. na zasadzie art 280 § 1 kpk". Prokurator Generalny postanowieniem z dnia 2 lipca 1993 r. zmienił powyższe postanowienie Prokuratora Wojewódzkiego w Bydgoszczy i za podstawę umorzenia przyjął art. 11 pkt 1 kpk tj. niepopełnienie przestępstwa.

Sędziowie

Prokuratorzy
Dydyszko Marek
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Bydgoszcz
Iwanicki Stanisław
Prokuratura
Prokuratura Generalna - Warszawa
 
 
.