Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
 
Pm.Śl. II 328/82
RSD 258/82, III 8589
Sygnatury IPN
 
IPN Gd 267/7676
IPN Gd 267/7677
IPN Gd 267/7678
IPN BU 551/139
IPN Gd 013/165

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
18-10-1982
Data zakończenia sprawy
06-04-1983
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Jackowi Sikorskiemu, Dariuszowi Sikorskiemu, Wojciechowi Bożykowi, Krystynie Waliczak, Aleksandrowi Nowakowi z art. 48 ust. 2, 3 i 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym podejrzanym o to, że w czasie stanu wojennego wspólnie powielali a następnie gromadzili i rozpowszechniali nielegalne wydawnictwa między innymi "Komunikat Nr 5" z dnia 13.10.1982 r. sygnowany przez Regionalną Komisję Koordynacyjną NSZZ "Solidarność", "zawierające w swej treści fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy".

Podejrzani / Oskarżeni
 
Bożyk Wojciech, ur.: 29-10-1958, imię ojca: Andrzej
Zarzut
"... w okresie obowiązywania na terytorium PRL stanu wojennego, wprowadzonego dekretem Rady Państwa z dnia 12.12.1981 r. w celu rozpowszechniania (...) przy pomocy powielacza i maszyny do pisania sporządzał różnego rodzaju nielegalne wydawnictwa między innymi "Komunikat Nr 5" z dnia 13.10.1982 r. podpisany przez tzw. "Regionalną Komisję Koordynacyjną NSZZ "Solidarność" w Gdańsku zawierające w swej treści fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy, gromadził te materiały i rozpowszechniał ..."
Kwalifikacja
art. 48 ust. 2, 3 i 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
NIE
Wyrok
Prokuratura Marynarki Wojennej w Gdyni postanowieniem z dnia 06.04.1983 r. umorzyła śledztwo przeciwko Wojciechowi Bożykowi z uwagi na brak dostatecznych dowodów na to, by dopuścił się zarzucanego mu czynu.
Nowak Aleksander, ur.: 03-01-1963, imię ojca: Ewaryst
Zarzut
"... w okresie obowiązywania na terytorium PRL stanu wojennego, wprowadzonego dekretem Rady Państwa z dnia 12.12.1981 r. w celu rozpowszechniania (...) przy pomocy powielacza i maszyny do pisania sporządzał różnego rodzaju nielegalne wydawnictwa między innymi "Komunikat Nr 5" z dnia 13.10.1982 r. podpisany przez tzw. "Regionalną Komisję Koordynacyjną NSZZ "Solidarność" w Gdańsku zawierające w swej treści fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy, gromadził te materiały i rozpowszechniał ..."
Kwalifikacja
art. 48 ust. 2, 3 i 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
NIE
Wyrok
Prokuratura Marynarki Wojennej w Gdyni postanowieniem z dnia 06.04.1983 r. umorzyła śledztwo przeciwko Aleksandrowi Nowakowi z uwagi na brak dostatecznych dowodów na to, by dopuścił się zarzucanego mu czynu.
Sikorski Jacek, ur.: 08-01-1960, imię ojca: Stanisław
Zarzut
"... w okresie obowiązywania na terytorium PRL stanu wojennego, wprowadzonego dekretem Rady Państwa z dnia 12.12.1981 r. w celu rozpowszechniania (...) przy pomocy powielacza i maszyny do pisania sporządzał różnego rodzaju nielegalne wydawnictwa między innymi "Komunikat Nr 5" z dnia 13.10.1982 r. podpisany przez tzw. "Regionalną Komisję Koordynacyjną NSZZ "Solidarność" w Gdańsku zawierające w swej treści fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy, gromadził te materiały i rozpowszechniał ..."
Kwalifikacja
art. 48 ust. 2, 3 i 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
NIE
Wyrok
Prokuratura Marynarki Wojennej w Gdyni postanowieniem z dnia 06.04.1983 r. umorzyła śledztwo przeciwko Jackowi Sikorskiemu z uwagi na brak dostatecznych dowodów na to, by dopuścił się zarzucanego mu czynu.
Sikorski Dariusz, ur.: 11-08-1962, imię ojca: Stanisław
Zarzut
"... w okresie obowiązywania na terytorium PRL stanu wojennego, wprowadzonego dekretem Rady Państwa z dnia 12.12.1981 r. w celu rozpowszechniania (...) przy pomocy powielacza i maszyny do pisania sporządzał różnego rodzaju nielegalne wydawnictwa między innymi "Komunikat Nr 5" z dnia 13.10.1982 r. podpisany przez tzw. "Regionalną Komisję Koordynacyjną NSZZ "Solidarność" w Gdańsku zawierające w swej treści fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy, gromadził te materiały i rozpowszechniał ..."
Kwalifikacja
art. 48 ust. 2, 3 i 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
NIE
Wyrok
Prokuratura Marynarki Wojennej w Gdyni postanowieniem z dnia 06.04.1983 r. na mocy art. 11 pkt 1 kpk w zw. z art. 25 § 1 kk i art. 280 § 1 kpk umorzyła śledztwo przeciwko Dariuszowi Sikorskiemu z uwagi na niepopełnienie prez niego przestępstwa.
Waliczak Krystyna, ur.: 09-03-1963, imię ojca: Marian
Zarzut
"... w okresie obowiązywania na terytorium PRL stanu wojennego, wprowadzonego dekretem Rady Państwa z dnia 12.12.1981 r. w celu rozpowszechniania (...) przy pomocy powielacza i maszyny do pisania sporządzała różnego rodzaju nielegalne wydawnictwa między innymi "Komunikat Nr 5" z dnia 13.10.1982 r. podpisany przez tzw. "Regionalną Komisję Koordynacyjną NSZZ "Solidarność" w Gdańsku zawierające w swej treści fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy, gromadziła te materiały i rozpowszechniała ..."
Kwalifikacja
art. 48 ust. 2, 3 i 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
NIE
Wyrok
Prokuratura Marynarki Wojennej w Gdyni postanowieniem z dnia 06.04.1983 r. umorzyła śledztwo przeciwko Krystynie Waliczak z uwagi na brak dostatecznych dowodów na to, by dopuściła się zarzucanego jej czynu.

Sędziowie

Prokuratorzy
Antczak Zbigniew (kpt.)
Prokuratura
Prokuratura Marynarki Wojennej - Gdynia
Chmielewski Edward (kmdr por.)
Prokuratura
Prokuratura Marynarki Wojennej - Gdynia
Cholewka Emil (kmdr)
Prokuratura
Prokuratura Marynarki Wojennej - Gdynia
Daniuk Piotr (kmdr)
Prokuratura
Prokuratura Marynarki Wojennej - Gdynia
Ejsmont Paweł (kmdr por.)
Prokuratura
Prokuratura Marynarki Wojennej - Gdynia
Wojcieszek Henryk (kmdr por.)
Prokuratura
Prokuratura Marynarki Wojennej - Gdynia

 
 
.