Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
K. 762/82
Ds. 1232/82
 
Sygnatury IPN
IPN BU 597/7
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
02-09-1982
Data zakończenia sprawy
22-12-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Robertowi Adamowi Mamątowi oskarżonemu z art. 46 ust. 2 Dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym. Podejrzany o zorganizowanie i kierowanie strajkiem w Spółdzielni Pracy "Przyszłość" w Ostrołęce.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Mamątow Robert Adam, ur.: 19-12-1957, imię ojca: Jan
Zarzut
oskarżony " o to, że: w dniu 31 sierpnia 1982 r. w Ostrołęce zorganizował i kierował strajkiem w Spółdzielni Pracy "Przyszłość" w ten sposób, że przekazał pracownikom godzinę i sposób rozpoczęcia strajku i wydawał polecenia w sprawie zachowania się pracowników podczas jego trwania."
Kwalifikacja
o przestępstwo z art. 46 ust. 2 Dekretu z dnia 12.12.1981 r o stanie wojennym usuń zarzut
Skazany
TAK
Wyrok
"Sąd Rejonowy w Ostrołęce [...] wyrokiem z dnia 22.12.1982 r. orzeka: 1/ Roberta Adama Mamątowa uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za czyn ten na podst. art. 46 ust. 2 Dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. [...] skazuje go i na podst. tego przepisu wymierza mu karę 2 [...] lata pozbawienia wolności 2/ na podst. art. 73 § 1 i § 2 kk i art. 74 § 1 kk wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności w stosunku do Roberta Mamątowa warunkowo zawiesza na okres 4 [...] lat próby. 3/ na podst. art. 75 §1 kk orzeka w stosunku do oskarżonego karę 50000 [...] złotych grzywny z zamianą w razie nieuiszczenia jej w terminie na 250 dni zastępczej kary pozbawienia wolności przyjmując jeden dzień pozbawienia wolności za równoważny grzywnie w kwocie 200 zł. 4/ na podst. art. 83 § 3 kk na poczet orzeczonej kary grzywny zalicza oskarżonemu okres tymczasowego aresztowania od dnia 31 sierpnia 1982 r. do dnia 22 grudnia 1982 r. uznając za wykonaną karę grzywny w wymiarze 45600 zł. 5/ zasądza od oskarżonego kwotę 13.000 zł. tytułem opłaty sądowej na rzecz Skarbu Państwa oraz obciąża go kosztami postępowania w sprawie."

Sędziowie
Kisiel R.
Sąd
Sąd Rejonowy - Ostrołęka
Rola
Ławnik
Murach Wł.
Sąd
Sąd Rejonowy - Ostrołęka
Rola
Ławnik
Rowicka H.
Sąd
Sąd Rejonowy - Ostrołęka
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący

Prokuratorzy
Domalewski Stanisław
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Ostrołęka
 
 
.