Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
Sm.W. 16/82
Pg.Śl. II 3/82
RSD 2/82, III 83
Sygnatury IPN
IPN Gd 253/8930
IPN Gd 011/39

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
16-01-1982
Data zakończenia sprawy
12-02-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Sąd odstąpił od trybu doraźnego
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Elżbiecie Duszak z art. 48 ust. 2 i 3 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym, podejrzanej o to, że 13 stycznia 1982 r. napisała wiersz "zawierający fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny", dotyczący sytuacji w kraju, a następnie wywiesiła wymieniony tekst na tablicy ogłoszeń Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Elblągu

Podejrzani / Oskarżeni
 
Duszak Elżbieta, ur.: 12-08-1954, imię ojca: Franciszek
Zarzut
"...w dniach 13 i 14 stycznia 1982 r. w Elblągu sporządziła w celu rozpowszechnienia wierszowany tekst zawierający fałszywe wiadomości o braku niepodległości Polski w aktualnej sytuacji politycznej, potępienie decyzji o wprowadzeniu stanu wojennego oraz ustawodawstwa obowiązującego w tym stanie, a nadto krytykę aktualnych przedsięwzięć władz państwowych zmierzających do ustabilizowania sytuacji społeczno - politycznej kraju, wyrażając jednocześnie zwątpienie w skuteczność i trwałość tych działań, grożąc przy tym nastąpieniem zemsty za podjęte poczynania ze strony nieokreślonej grupy społecznej, a następnie tak sporządzony tekst wywiesiła na tablicy ogłoszeń znajdującej się na terenie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w miejscu ogólnodostępnym, co w konsekwencji mogło wywołać niepokój publiczny."
Kwalifikacja
art. 48 ust. 2 i 3 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni wyrokiem z dnia 12.02.1982 r. na zasadzie art. 4 § 1, 357, 360 § 1 i 372 § 1 oraz art. 590 § 1 kpk, a także art. 3 i 12 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o postępowaniach szczególnych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w czasie obowiązywania stanu wojennego, uniewinnił Elżbietę Duszak od popełnienia zarzucanego jej przestępstwa. Kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa.

Sędziowie
Finke Andrzej (por.)
Sąd
Sąd Marynarki Wojennej - Gdynia
Rola
Sędzia zawodowy
Lenarcik Janusz (ppor.)
Sąd
Sąd Marynarki Wojennej - Gdynia
Rola
Sędzia zawodowy
Sałański Andrzej (kpt.)
Sąd
Sąd Marynarki Wojennej - Gdynia
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący

Prokuratorzy
Danielczuk Tadeusz (płk)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Elbląg
Zaczek Wiesław (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Elbląg

 
 
.