Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
Sm.W. 18/81
Pg.Śl. II 1/81
III 80
Sygnatury IPN
IPN Gd 253/9206
IPN Gd 011/36

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
15-12-1981
Data zakończenia sprawy
04-01-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Leonardowi Krasulskiemu z art. 46 ust. 2 w zb. z art. 48 ust. 2 i 3 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym i art. 271 § 1 kk podejrzanemu o to, że w dniu 15.12.1981 r. zorganizował i kierował zebraniem pracowników Zakładów Piwowarskich w Elblągu, na którym rozpowszechniał nielegalne wydawnictwa zawierające fałszywe wiadomości oraz nawoływał do solidarności ze strajkującymi zakładami pracy, czym mógł wywołać niepokój publiczny lub rozruchy.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Krasulski Leonard, ur.: 08-10-1950, imię ojca: Feliks
Zarzut
"... w dniu 15 grudnia 1981 roku na terenie Zakładów Piwowarskich w Elblągu zorganizował zebranie pracowników tych zakładów na którym odczytał i rozdał przyniesione w tym celu pisemne materiały zawierające fałszywe wiadomości o sytuacji strajkowej w kraju czym mógł wywołać niepokój publiczny, a następnie przeprowadził głosowanie czy załoga wymienionych zakładów chce strajkować oraz wywiesił na terenie zakładów flagi o barwach narodowych w celu zamanifestowania poparcia dla strajkujących załóg innych zakładów pracy..."
Kwalifikacja
art. 46 ust. 2 w zb. z art. 48 ust. 2 i 3 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym i art. 271 § 1 kk
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni wyrokiem z dnia 04.01.1982 r. na mocy art. 46 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym skazał Leonarda Krasulskiego na karę 5 lat pozbawienia wolności a na zasadzie art. 4 ust. 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o postepowaniach szczególnych w sprawach o przesępstwa i wykroczenia w czasie obowiązywania stanu wojennego i art. 44 § 1 kk na karę pozbawienia praw publicznych na okres 3 lat. Sąd zasądził od skazanego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 4200 złotych tytułem opłaty sądowej oraz koszy postępowania w sprawie.

Sędziowie
Dziubiński Stefan (kmdr)
Sąd
Sąd Marynarki Wojennej - Gdynia
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Finke Andrzej (por.)
Sąd
Sąd Marynarki Wojennej - Gdynia
Rola
Sędzia zawodowy
Sałański Andrzej (kpt.)
Sąd
Sąd Marynarki Wojennej - Gdynia
Rola
Sędzia zawodowy

Prokuratorzy
Borzdyński Stanisław (ppor.)
Prokuratura
brak informacji w aktach - .
Danielczuk Tadeusz (płk)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Elbląg
Hankiewicz Konrad (kmdr por.)
Prokuratura
Prokuratura Marynarki Wojennej - Gdynia
Idaszak Wiesław (por.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Elbląg
Lewandowski Jerzy (mjr)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Elbląg

 
 
.