Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
SoW. 65/82
Pg.Śl.II-5/82
 
Sygnatury IPN
IPN BU 1357/100
IPN Kr 97/915
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
06-01-1982
Data zakończenia sprawy
11-02-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Sąd odstąpił od trybu doraźnego
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa przeciwko Katarzynie Bielańskiej, oskarżonej o rozsyłanie listów zawierających wiadomości "mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy".

Podejrzani / Oskarżeni
 
Bielańska Katarzyna, ur.: 10-09-1952, imię ojca: Władysław
Zarzut
Oskarżona o to, że "w dniach 16-17 grudnia 1981 r. w Krakowie i na terenie woj. krakowskiego w celu rozpowszechnienia nieprawdziwych wiadomości mogących wywołać niepokój publiczny lub rozruchy, sporządziła i wysłała na adresy różnych osób, co najmniej 29 listów, w których apelowała między innymi o nieposłuszeństwo wobec władz państwowych i podawała fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny i rozruchy a także nakłaniała adresatów do podejmowania takich czynności".
Kwalifikacja
Art. 48 ust. 3 Dekretu z dnia 12.12.1981 roku o stanie wojennym /Dz. U. Nr 29 poz. 154/.
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie uznał oskarżoną winną i skazał ją: - na zasadzie art. 48 ust. 3 Dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym przy zastosowaniu art. 25 § 2 kk na karę 2 lat pozbawienia wolności, której początek z mocy prawa należy liczyć oskarżonej od dnia 4 stycznia 1982 r. - na zasadzie art. 2 i art. 3 ustawy z dnia 23.06.1973 r. o opłatach w sprawach karnych zasądził się od oskarżonej na rzecz Skarbu Państwa opłatę sądową w kwocie 3000 zł. Kosztami postępowania Sąd obciążył oskarżoną.

Sędziowie
Jastrzębski Edward (mjr)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie w przedmiocie rozstrzygnięcia zasadności trybu postępowania doraźnego z dn. 19.01.1982 r.
Miśko Wiesław (ppłk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Postanowienie w przedmiocie rozstrzygnięcia zasadności trybu postępowania doraźnego z dn. 19.01.1982 r. Brał udział w rozprawie głównej. Sędzia złożył zdanie odrębne w sprawie oskarżonej.
Nowiński Jan (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Saletra Jan (ppłk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Postanowienie w przedmiocie rozstrzygnięcia zasadności trybu postępowania doraźnego z dn. 19.01.1982 r.
Żuraniewski Andrzej (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy

Prokuratorzy
Banaś Krzystof (por.)
Prokuratura
Prokuratura Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Betlejewski Jacek (mjr)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Kraków
Drabik Jerzy (płk)
Prokuratura
Prokuratura Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Piekarski Zdzisław (płk)
Prokuratura
Prokuratura Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa

 
 
.