Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
Slot.W-23/82
Pl.Śl.II-35/82
14942/III, RSD 13/82
Sygnatury IPN
IPN BU 749/57
IPN Po 04/3449

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
14-02-1982
Data zakończenia sprawy
13-03-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Sąd odstąpił od trybu doraźnego
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Władysławowi Baszyńskiemu oskarżonemu o "rozpowszechnianie fałszywych informacji, poniżających ustrój PRL i naczelne organy państwowe".

Podejrzani / Oskarżeni
 
Baszyński Władysław, ur.: 23-05-1950, imię ojca: Feliks
Zarzut
Oskarżony o to, że "w okresie od 10 do 13 lutego 1982 r. w Poznaniu samodzielnie sporządził a następnie rozpowszechniał ulotki zawierające fałszywe wiadomości dotyczące postępowania z internowanymi, co mogło wywołać niepokój publiczny i rozruchy jak też wyszydzające oraz poniżające naczelne organy i ustrój PRL poprzez użycie słów obraźliwych"
Kwalifikacja
Podejrzany o przestępstwo z art. 48 ust. 3 i 4 w zw. z art. 48 ust. 2 Dekretu z 12. 12. 1981 r. o stanie wojennym w zbiegu z art. 270 § 1 k.k.
Skazany
TAK
Wyrok
Wyrokiem Sądu Wojsk Lotniczych w Poznaniu z dnia 13 marca 1982 r. Władysław Baszyński został skazany na zasadzie art. 48 ust. 4 Dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym - na karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata (na zasadzie art. 73 § 1 kk i art. 74 § 1 kk); na zasadzie art. 75 § 1 kk na 10.000 /dziesięć tysięcy złotych/ grzywny na poczet której z mocy prawa /art. 83 § 3kk/ zaliczono 28 dni tymczasowego aresztowania; na zasadzie art. 75 § 2 pkt 4 i § 4 kk zobowiązano skazanego do wykonania 20 godzin prac społecznych a także zasądzono na rzecz Skarbu Państwa 5000 zł opłaty oraz koszty postępowania.

Sędziowie
Franczyk Antoni (kpt.)
Sąd
Sąd Wojsk Lotniczych - Poznań
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie z dnia 9 marca 1982 r. o skierowaniu sprawy na rozprawę w trybie doraźnym.
Kaczmarek Andrzej (ppor.)
Sąd
Sąd Wojsk Lotniczych - Poznań
Rola
Sędzia zawodowy
Maciejko Jan (płk)
Sąd
Sąd Wojsk Lotniczych - Poznań
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Postanowienie z dnia 9 marca 1982 r. o skierowaniu sprawy na rozprawę w trybie doraźnym.
Medyk Józef (kpt.)
Sąd
Sąd Wojsk Lotniczych - Poznań
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Sobczak Jacek (ppor.)
Sąd
Sąd Wojsk Lotniczych - Poznań
Rola
Sędzia zawodowy

Prokuratorzy
Antecki Stefan (płk)
Prokuratura
brak informacji w aktach -
Lemieszek Andrzej (mjr)
Prokuratura
Prokuratura Wojsk Lotniczych - Poznań

 
 
.