Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
S-lot. W-54/82
Pl. Śl. II 28/82
14945/III, RSD 10/82
Sygnatury IPN
IPN BU 749/75
IPN BU 749/76
IPN BU 749/75
IPN BU 749/76
IPN Po 04/3452

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
08-02-1982
Data zakończenia sprawy
01-07-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa przeciwko Krzysztofowi Hofmanowi i Wojciechowi Poprawskiemu oskarżonym o to, że w Kostrzyniu sporządzali, gromadzili i przechowywali druki z wizerunkiem orła w koronie i znakiem Polski Walczącej zawierające fałszywe wiadomości na temat nielegalnej organizacji politycznej oraz poniżające organy władzy o treści: "KPN z Tobą", "KPN walczy", "KPN Będziemy bronić ducha", "KPN HUNCIE precz", które mogły wywołać niepokój publiczny lub rozruchy.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Hofman Krzysztof, ur.: 22-06-1955, imię ojca: Stanisław
Zarzut
Oskarżony o to, że w okresie od grudnia 1981 r. do 7 lutego 1982 r. w Kostrzyniu sporządzał, gromadził i przechowywał druki z wizerunkiem orła w koronie i znakiem Polski Walczącej, zawierające fałszywe wiadomości na temat nielegalnej organizacji politycznej oraz poniżające organy władzy, które mogły wywołać niepokój publiczny lub rozruchy, o treści: "KPN z Tobą", "KPN walczy", "KPN Będziemy bronić ducha", "KPN HUNCIE precz". Następnie 1000 sztuk ulotek w dniu 7 lutego rozpowszechniał wspólnie z Wojciechem Poprawskim.
Kwalifikacja
Art. 48 ust. 3 w zw. z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu wyrokiem z dnia 1 lipca 1982 r. skazał oskarżonego na karę 1 roku pozbawienia wolności, której początek ustalił od daty 8 lutego 1982 r. Na zasadzie art. 1, 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. Sąd zarządził 1 800 zł. opłaty na rzecz Skarbu Państwa; na mocy art. 547§1 kpk w zw. z art. 553 kpk obciążył oskarżonego kosztami postępowania w wysokości 3/4. Na zasadzie art. 200 kpk zarządzono zniszczenie dowodów rzeczowych, przy czym pozostawiono po jednym egzemplarzu ulotek.
Poprawski Wojciech, ur.: 20-02-1942, imię ojca: Franciszek
Zarzut
Oskarżony o to, że wspólnie z Krzysztofem Hofmanem w Kostrzyniu "sporządzał druki zawierające fałszywe wiadomości, dotyczące nielegalnej organizacji politycznej o treści "KPN-Walczy" z wizerunkiem orła w koronie".
Kwalifikacja
Art. 48 ust. 3 w zw. z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu wyrokiem z dnia 1 lipca 1982 r. skazał oskarżonego, przy zastosowaniu art. 54§1 kk, na 10 miesięcy ograniczenia wolności, zaś na podstawie art. 34§1 kk nałożył na niego obowiązek wykonania nieodpłatnej dozorowanej pracy na cele publiczne w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym. Na zasadzie art. 83§2 kk na poczet orzeczonej kary ograniczenia wolności Sąd zaliczył okres tymczasowego aresztowania od dnia 8 lutego 1982 r. do dnia 1 lipca 1982 r., tj. 143 dni, przyjmując, że oskarżony odbył orzeczoną karę w całości. Sąd zasądził od Wojciecha Poprawskiego 1 800 zł. opłaty na rzecz Skarbu Państwa na podstawie art. 1, 2 ust. 1, 2 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r.; na zasadzie art. 547§1 kpk w zw. z art. 553 kpk obciążył oskarżonego 1/4 kosztów i na zasadzie art. 200 kpk zarządził zniszczenie dowodów rzeczowych, przy czym pozostawiono po jednym egzemplarzu ulotek.

Sędziowie
Bem Bogusław (płk)
Sąd
Sąd Wojsk Lotniczych - Poznań
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie z dnia 17 lutego 1982 r. o nieuwzględnieniu uchylenia aresztu tymczasowego dla Wojciecha Poprawskiego.
Franczyk Antoni (kpt.)
Sąd
Sąd Wojsk Lotniczych - Poznań
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Wyrok z dnia 1 lipca 1982 r.
Kaczmarek Andrzej (ppor.)
Sąd
Sąd Wojsk Lotniczych - Poznań
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Sprawozdawca; postanowienie z dnia 17 lutego 1982 r. o nieuwzględnieniu uchylenia aresztu tymczasowego dla Wojciecha Poprawskiego; wyrok z dnia 1 lipca 1982 r.
Maciak Wiesław (kpt.)
Sąd
Sąd Wojsk Lotniczych - Poznań
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie z dnia 13 marca 1982 r. o rozpoznaniu sprawy w trybie doraźnym.
Maciejko Jan (płk)
Sąd
Sąd Wojsk Lotniczych - Poznań
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Postanowienie z dnia 17 lutego 1982 r. o nieuwzględnieniu uchylenia aresztu tymczasowego dla Wojciecha Poprawskiego; postanowienie z dnia 13 marca 1982 r. o rozpoznaniu sprawy w trybie doraźnym.
Medyk Józef (kpt.)
Sąd
Sąd Wojsk Lotniczych - Poznań
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Sprawozdawca; postanowienie z dnia 13 marca 1982 r. o rozpoznaniu sprawy w trybie doraźnym.
Wacławik Piotr (ppor.)
Sąd
Sąd Wojsk Lotniczych - Poznań
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Wyrok z dnia 1 lipca 1982 r.

Prokuratorzy
Antecki Stefan (płk)
Prokuratura
Prokuratura Wojsk Lotniczych - Poznań
Uwagi
Postanowienie z dnia 6 maja 1982 r. o przedłużeniu tymczasowego aresztowania dla Krzysztofa Hofmana i Wojciecha Poprawskiego.
Kołpacki Bolesław (płk)
Prokuratura
Prokuratura Wojsk Lotniczych - Poznań
Uwagi
Postanowienie z dnia 17 lutego 1982 r. o nieuwzględnieniu uchylenia aresztu tymczasowego dla Wojciecha Poprawskiego.
Sekula Włodzimierz (por.)
Prokuratura
Prokuratura Wojsk Lotniczych - Poznań
Wierzbicki Stanisław (ppłk)
Prokuratura
Prokuratura Wojsk Lotniczych - Poznań
Uwagi
Postanowienie z dnia 13 marca 1982 r. o rozpoznaniu sprawy w trybie doraźnym.

 
 
.