Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
S-lot W-28/82
Pl. Sl. II-38/82
14943/III, RSD 14/82
Sygnatury IPN
IPN BU 749/68
IPN BU 749/68
IPN Po 04/3450

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
16-02-1982
Data zakończenia sprawy
26-03-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa przeciwko Kazimierzowi Świrydowiczowi oskarżonemu o to, że "w styczniu i w lutym 1982 r. w Poznaniu rozpowszechniał ulotki zawierające fałszywe wiadomości, które mogły wywołać niepokój publiczny lub rozruchy, a ponadto przechowywał w mieszkaniu ulotki, zawierające wymienione wyżej wiadomości, w celu ich rozpowszechniania [...]".

Podejrzani / Oskarżeni
 
Świrydowicz Kazimierz, ur.: 04-03-1951, imię ojca: Bernard
Zarzut
Oskarżony o to, że "w styczniu i w lutym 1982 r. w Poznaniu rozpowszechniał ulotki zawierające fałszywe wiadomości, które mogły wywołać niepokój publiczny lub rozruchy, a ponadto przechowywał w mieszkaniu ulotki, zawierające wymienione wyżej wiadomości, w celu ich rozpowszechniania [...]".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 48 ust. 2 oraz 3 i 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu wyrokiem z dnia 26.03.1982 r. uniewinnił oskarżonego od zarzucanego mu czynu i kosztami postępowania obicążył Skarb Państwa.

Sędziowie
Bem Bogusław (płk)
Sąd
Sąd Wojsk Lotniczych - Poznań
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie z dnia 19 marca 1982 r. o skierowaniu sprawy do rozpoznania na rozprawę w trybie doraźnym.
Czech Karol (ppor.)
Sąd
Sąd Wojsk Lotniczych - Poznań
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie z dnia 22 lutego 1982 r. o nieuchyleniu aresztu tymczasowego zastosowanego względem K. Świrydowicza; wyrok z dnia 26 marca 1982 r.
Franczyk Antoni (kpt.)
Sąd
Sąd Wojsk Lotniczych - Poznań
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Sprawozdawca; postanowienie z dnia 9 marca 1982 r. o zwrocie Prokuratorowi Wojsk Lotniczych w Poznaniu sprawy przeciwko K. Świrydowiczowi; postanowienie z dnia 19 marca 1982 r. o skierowaniu sprawy do rozpoznania na rozprawę w trybie doraźnym; wyrok z dnia 26 marca 1982 r.
Maciejko Jan (płk)
Sąd
Sąd Wojsk Lotniczych - Poznań
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Postanowienie z dnia 22 lutego 1982 r. o nieuchyleniu aresztu tymczasowego zastosowanego względem K. Świrydowicza; postanowienie z dnia 9 marca 1982 r. o zwrocie Prokuratorowi Wojsk Lotniczych w Poznaniu sprawy przeciwko K. Świrydowiczowi, celem uzupełnienia postępowania przygotowawczego; postanowienie z dnia 19 marca 1982 r. o skierowaniu sprawy do rozpoznania na rozprawę w trybie doraźnym.
Medyk Józef (kpt.)
Sąd
Sąd Wojsk Lotniczych - Poznań
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie z dnia 9 marca 1982 r. o zwrocie Prokuratorowi Wojsk Lotniczych w Poznaniu sprawy przeciwko K. Świrydowiczowi celem uzupełnienia postępowania przygotowawczego; wyrok z dnia 26 marca 1982 r.
Stelter Janusz (ppor.)
Sąd
Sąd Wojsk Lotniczych - Poznań
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Sprawozdawca; postanowienie z dnia 22 lutego 1982 r. o nieuchyleniu aresztu tymczasowego zastosowanego względem K. Świrydowicza.

Prokuratorzy
Antecki Stefan (płk)
Prokuratura
Prokuratura Wojsk Lotniczych - Poznań
Uwagi
Postanowienie z dnia 9 marca 1982 r. o zwrocie sprawy przeciwko K. Świrydowiczowi Prokuratorowi Wojsk Lotniczych w Poznaniu celem uzupełnienia postępowania przygotowawczego.
Cabański Bolesław (ppor.)
Prokuratura
Prokuratura Wojsk Lotniczych - Poznań
Dobiński Gracjan (por.)
Prokuratura
Prokuratura Wojsk Lotniczych - Poznań
Uwagi
Uczestniczył w sporządzeniu protokołu oględzin w dniu 19 lutego 1982 r. druków zarekwirowanych w mieszkaniu K. Świrydowicza; przesłuchiwał podejrzanego.
Kołpacki Bolesław (płk)
Prokuratura
Prokuratura Wojsk Lotniczych - Poznań
Uwagi
Postanowienie z dnia 22 lutego 1982 r. o zastosowaniu tymczasowego aresztowania; postanowienie z dnia 13 marca 1982 r. o nieuwzględnieniu wniosku o uchyleniu tymczasowego aresztowania; postanowienie z dnia 19 marca 1982 r. o skierowaniu sprawy przeciwko K. Świrydowiczowi do rozpoznania na rozprawę w trybie postępowania doraźnego.
 
 
.