Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
S-lot. W-57/83
Pl. Sl. II 137/82
15015/III, RSD nr 57/82
Sygnatury IPN
IPN BU 749/129
IPN BU 749/130
IPN BU 749/131
IPN BU 749/132
IPN BU 749/133
IPN BU 749/134
IPN BU 749/135
IPN BU 749/136
IPN BU 749/137
IPN BU 749/138
IPN BU 749/139
IPN BU 749/140
IPN BU 749/141
IPN BU 749/142
IPN BU 749/143
IPN BU 749/144
IPN BU 749/145
IPN BU 749/146
IPN BU 749/147
IPN Po 04/3703/1
IPN Po 04/3703/2
IPN Po 04/3703/3
IPN Po 04/3703/4
IPN Po 04/3703/5
IPN Po 04/3703/6
IPN Po 04/3703/7
IPN Po 04/3703/8
IPN Po 04/3703/9
IPN Po 04/3703/10

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
26-02-1981
Data zakończenia sprawy
10-10-1983
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna prowadzona wobec: Krystyny Laskowicz, Marka Gauli, Piotra Dembka, Przemysława Szlachetki, Bolesława Matylli, Tadeusza Talarczyka, Stanisława Matylli, Marka Zierhoffera, Tomasza Żmójdzina, Jerzego Krężlewskiego, Witoldy Stelmachowskiej, Romana Schefke, Leonarda Szymańskiego, Andrzeja Malusa, Józefy Ratajczak, Andrzeja Porawskiego oraz Janusza Pałubickiego, oskarżonych o działalność w związku "Tymczasowy Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ "Solidarność".

Podejrzani / Oskarżeni
 
Ciszak Bogdan, ur.: 11-10-1953, imię ojca: Józef
Zarzut
Podejrzanemu przedstawiono zarzut, że "w okresie od sierpnia 1982 r. w Poznaniu uczestniczył w nielegalnym związku o nazwie "Tymczasowy Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" Wielkopolska, mającym na celu przestępstwo."
Kwalifikacja
Art. 276 § 1 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
Podprokurator Prokuratury Wojsk Lotniczych w Poznaniu dnia 12.05.1983 r. postanowił umorzyć postępowanie przeciwko Bogdanowi Ciszakowi z powodu braku dostatecznych dowodów popełnienia zarzucanego mu czynu.
Dembek Piotr, ur.: 31-11-1943, imię ojca: Leon
Zarzut
Oskarżony o to, że: "od sierpnia 1982 r. do grudnia 1982 r. wspólnie i w porozumieniu z Januszem Pałubickim, Krystyną Laskowicz i Markiem Zierhofferem prowadził działalność organizatorską w nielegalnym związku o nazwie "Tymczasowy Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ "Solidarność" - mającym na celu przestępstwo".
Kwalifikacja
Art. 276 § 1 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu dnia 08.08.1983 r. umorzył postępowanie karne przeciwko Piotrowi Dembkowi na podstawie ustawy z dnia 21.07.1983 r. o amnestii.
Gaula Marek Eugeniusz, ur.: 02-06-1952, imię ojca: Eugeniusz
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w okresie od sierpnia 1982 r. do chwili tymczasowego aresztowania w grudniu 1982 r. w Poznaniu wspólnie i w porozumieniu z Januszem Pałubickim i Markiem Zierhofferem brał udział w nielegalnym związku o nazwie "Tymczasowy Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ "Solidarność" mającym na celu przestępstwo i w ramach tego związku zajmował się między innymi - postępując czynem ciągłym - działalnością organizatorską i kolportażem nielegalnych wydawnictw: "Pismo informacyjne NSZZ "Solidarność", "Solidarność", pismo regionu gdańskiego oraz "Serwisu Informacyjnego" i "Tygodnika Mazowsze", które w swej treści zawierały fałszywe wiadomości dot. między innymi aktualnej sytuacji w kraju, mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy oraz wzywały do nieposłuszeństwa obowiązującym przepisom prawnym."
Kwalifikacja
Art. 276 § 1 kk w zb. z art. 282 kk oraz w zb. z art. 48 ust. 2 i 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zw. z art. 58 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu dnia 08.08.1983 r. umorzył postępowanie karne przeciwko Markowi Gauli na podstawie ustawy z dnia 21.07.1983 r. o amnestii.
Heryng Zbigniew, ur.: 28-07-1932, imię ojca: Andrzej
Zarzut
Podejrzanemu przedstawiono zarzut, że "w okresie od sierpnia 1982 r. w Poznaniu uczestniczył w nielegalnym związku o nazwie "Tymczasowy Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" Wielkopolska, mającym na celu przestępstwo."
Kwalifikacja
Art. 276 § 1 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
Podprokurator Prokuratury Wojsk Lotniczych w Poznaniu dnia 12.05.1983 r. postanowił umorzyć postępowanie przeciwko Zbigniewowi Heryngowi z powodu braku dostatecznych dowodów popełnienia zarzucanego mu czynu.
Krężlewski Jerzy, ur.: 06-10-1957, imię ojca: Antoni
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w okresie od listopada 1982 r. do grudnia 1982 r. wspólnie i w porozumieniu z Januszem Pałubickim, Markiem Zierhofferem i Tomaszem Żmójdzinem prowadził działalność kolporterską - działając w ramach nielegalnego związku o nazwie "Tymczasowy Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ "Solidarność" - mającym na celu przestępstwo - kolportując nielegalne wydawnictwo o nazwie "Tygodnik Mazowsze", które w swej treści zawierało fałszywe wiadomości dot. między innymi aktualnej sytuacji w kraju, mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy oraz wzywające do nieposłuszeństwa obowiązującym przepisom prawnym - a działalność ta miała charakter przestępstwa ciągłego."
Kwalifikacja
Art. z art. 276 § 1 kk w zb. z art. 282 kk oraz w zb. z art. 48 ust. 2 i 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zw. z art. 58 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu dnia 08.08.1983 r. umorzył postępowanie karne wobec Jerzego Krężlewskigo na podstawie ustawy z dnia 21.07.1983 r. o amnestii.
Laskowicz Krystyna, ur.: 23-10-1938, imię ojca: Stanisław
Zarzut
Oskarżona o to, że: "w okresie od sierpnia 1982 r. do grudnia 1982 r. wspólnie i w porozumieniu z Januszem Pałubickim, Piotrem Dembkiem, Przemysławem Szlachetką i Andrzejem Porawskim, prowadziła działalność organizatorską w nielegalnym związku o nazwie "Tymczasowy Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ "Solidarność", mającym na celu przestępstwo."
Kwalifikacja
Art. 276 § 1 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu dnia 08.08.1983 r. umorzył postępowanie karne przeciwko Krystynie Laskowicz na podstawie ustawy z dnia 21.07.1983 r. o amnestii.
Malus Andrzej, ur.: 03-05-1938, imię ojca: Aleksander
Zarzut
Oskarżony o to, że: "od listopada 1982 r. do grudnia 1982 r. w Poznaniu wspólnie i w porozumieniu z Andrzejem Porawskim zajmował się działalnością kurierską w nielegalnym związku o nazwie "Tymczasowy Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ "Solidarność" - mającym na celu przestępstwo."
Kwalifikacja
Art. 276 § 1 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu dnia 08.08.1983 r. umorzył postępowanie karne przeciwko Andrzejowi Malusowi na podstawie ustawy z dnia 21.07.1983 r. o amnestii.
Matylla Bolesław Michał, ur.: 29-08-1956, imię ojca: Władysław
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w okresie bliżej nie ustalonym - nie wcześniej jednak niż od sierpnia 1982 r. do grudnia 1982 r. wspólnie i w porozumieniu z Januszem Pałubickim, Tadeuszem Talarczykiem, Markiem Zierhofferem, Stanisławą Matyllą, prowadził działalność organizatorską w nielegalnym związku o nazwie "Tymczasowy Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ "Solidarność" - mającym na celu przestępstwo".
Kwalifikacja
Art. 276 § 1 kk.
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu dnia 08.08.1983 r. umorzył postępowanie karne przeciwko Michałowi Matylli na podstawie ustawy z dnia 21.07.1983 r. o amnestii.
Matylla Stanisława, ur.: 06-05-1926, imię ojca: Stanisław
Zarzut
Oskarżona o to, że: "w okresie od września 1982 r. do grudnia 1982 r. wspólnie i w porozumieniu z Januszem Pałubickim i Bolesławem Matyllą prowadziła działalność organizatorską w nielegalnym związku o nazwie "Tymczasowy Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ "Solidarność" - mającym na celu przestępstwo."
Kwalifikacja
Art. 276 § 1 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu dnia 08.08.1983 r. umorzył postępowanie karne przeciwko Stanisławie Matylli na podstawie ustawy z dnia 21.07.1983 r. o amnestii.
Nowicka-Gawęcka Halina, ur.: 01-01-1938, imię ojca: Ignacy
Zarzut
Podejrzanej przedstawiono zarzut, że "w okresie od sierpnia 1982 r. w Poznaniu uczestniczyła w nielegalnym związku o nazwie Tymczasowy Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" Wielkopolska, mającym na celu przestępstwo."
Kwalifikacja
Art. 276 § 1 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
Podprokurator Prokuratury Wojsk Lotniczych w Poznaniu dnia 12.05.1983 r. postanowił umorzyć postępowanie przeciwko Barbarze Suszka-Moderskiej i Halinie Nowickiej-Gawęckiej z powodu braku dostatecznych dowodów popełnienia zarzucanego im czynu.
Pałubicki Janusz, ur.: 02-01-1948, imię ojca: Jan
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w okresie od sierpnia 1982 r. do chwili aresztowania w grudniu 1982 r. kierował nielegalnym związkiem mającym na celu przestępstwo o nazwie Tymczasowy Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ "Solidarność" jak również uczestniczył w nielegalnym związku o zasięgu krajowym o nazwie Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność" i w ramach tej działalności między innymi kierował osobami zajmującymi się kolportażem pism o nazwie "Tygodnik Mazowsze", "Solidarność", "Serwis Informacyjny", Obserwator Wielkopolski", które w swej treści zawierały fałszywe wiadomości dot. między innymi aktualnej sytuacji w kraju mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy oraz wzywały do nieposłuszeństwa obowiązującym przepisom prawnym a czyn ten miał charakter przestępstwa ciągłego."
Kwalifikacja
Art. z art. 276 § 3 kk w zb. z art 276 § 1 kk i art. 282 kk oraz w zb. z art. 48 ust. 2 i 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zw. z art. 58 kk.
Skazany
TAK
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w czasie bliżej nie ustalonym - w celu używania jako autentycznego, przerobił dowód osobisty wystawiony przez KWMO Ostrów Wlkp nr ME 9887681 na nazwisko Marian Kubiak, w ten sposób, że oderwał zdjęcie właściciela dowodu, wklejając w to miejsce swoje oraz podrobił odcisk suchej pieczęci w tym dokumencie".
Kwalifikacja
Art. 265 § 1 kk.
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu uznał Janusza Pałubickiego winnym tego, że "od 28 lipca 1982 r. do 28 grudnia 1982 r. w Poznaniu kontynuował działalność w zawieszonym związku zawodowym NSZZ "Solidarność, zaś po rozwiązaniu tego związku - co nastąpiło w dniu 11 października 1982 r. - w dalszym ciągu pełnił funkcje kierownicze, będąc w wyżej wymienionym okresie czasu przewodniczącym Tymczasowego Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ "Solidarność", a ponadto od listopada 1982 r. uczestniczył w pracach Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność", podejmując w ramach tej nielegalnej działalności, różnego rodzaju decyzje w zakresie kierowania i funkcjonowania podziemnych struktur tego związku w ten sposób, że organizował i finansował kolportaż nielegalnych drukowanych wydawnictw "Tygodnik Mazowsze", "Serwis Informacyjny", "Obserwator Wielkopolski", które zawierały w swej treści fałszywe wiadomości, w zakresie nieprawidłowego przedstawienia aktualnych wydarzeń w kraju oraz podstaw faktycznych i celów społecznych ustawodawstwa stanu wojennego, a nadto wydawał różnego rodzaju oświadczenia i komunikaty wyrażające stanowisko wspomnianego wyżej Zarządu Regionu, które nawoływały w sposób publiczny do nieposłuszeństwa obowiązującym w czasie stanu wojennego ustawom oraz prawnym rozporządzeniom władz, przy czym publikowane i kolportowane wydawnictwa i oświadczenia mogły wywołać niepokój publiczny i rozruchy" tj. przestępstwo z art. 278 § 3 kk w zb. z art. 282 kk oraz w zb. z art. 46 ust. 1 i art. 48 ust. 2 i 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym. Ponadto Janusz Pałubicki został uznany winnym tego, że "w dniu 28 grudnia 1982 r., podczas zatrzymywania go w mieszkaniu Pelagii Folbrycht w Poznaniu, [...] legitymującym go funkcjonariuszom MO okazał jako autentyczny dowód osobisty wystawiony przez KM MO Ostrów Wielk. [...] na nazwisko Marian Kubiak, mimo że wiedział, że ten dokument został przerobiony przez nieustalone osoby, a w szczególności iż w miejsce fotografii właściciela dowodu jest wklejone zdjęcie jego, o wyglądzie twarzy znacznie zmienionym niż dotychczas używane w oficjalnych dokumentach" tj. przestępstwo z art. 265 § 1 kk. Za pierwszy opisany czyn sąd skazał oskarżonego na karę 4 lat pozbawienia wolności, złagodzoną na podstawie ustawy z dnia 21.07.1983 r. o amnestii do 2 lat pozbawienia wolności. Za drugi opisany czyn skazano oskarżonego na 1 rok pozbawienia wolności, przy czym orzeczono karę łączną w wysokości 2 lat pozbawienia wolności. Początek odbywania kary ustalono na 28.12.1982 r. Ponadto sąd zasądził opłatę na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 6000 zł, 1/3 ogółu kosztów postępowania przyjmując, iż w takiej wysokości zostały spowodowane wydatki dotyczące postępowania wobec jego osoby. W związku z umorzeniem postępowania na zasadzie ustawy o amnestii koszty postępowania przypadające na pozostałych oskarżonych poniósł Skarb Państwa.
Porawski Andrzej, ur.: 01-03-1951, imię ojca: Roman
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w okresie od września 1982 r. do grudnia 1982 r. w Poznaniu wspólnie i w porozumieniu z Januszem Pałubickim, Romanem Schefke, Leonardem Szymańskim i Krystyną Laskowicz prowadził działalność doradczą i organizatorską w nielegalnym związku o nazwie "Tymczasowy Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ "Solidarność" - mającym na celu przestępstwo."
Kwalifikacja
Art. 276 § 1 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu dnia 08.08.1983 r. umorzył postępowanie karne przeciwko Andrzejowi Porawskiemu na podstawie ustawy z dnia 21.07.1983 r. o amnestii.
Ratajczak Józefa Henryka, ur.: 18-03-1947, imię ojca: Mieczysław
Zarzut
Oskarżona o to, że: "od września 1982 r. do listopada 1982 r. wspólnie i w porozumieniu z Andrzejem Porawskim zajmowała się działalnością kurierską w nielegalnym związku o nazwie "Tymczasowy Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ "Solidarność" - mającym na celu przestępstwo."
Kwalifikacja
Art. 276 § 1 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu dnia 08.08.1983 r. umorzył postępowanie karne przeciwko Józefie Ratajczak na podstawie ustawy z dnia 21.07.1983 r. o amnestii.
Różański Lech, ur.: 30-09-1938, imię ojca: Henryk
Zarzut
Podejrzanemu przedstawiono zarzut, że "w okresie od sierpnia 1982 r. w Poznaniu uczestniczył w nielegalnym związku o nazwie "Tymczasowy Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" Wielkopolska, mającym na celu przestępstwo."
Kwalifikacja
Art. 276 § 1 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
Podprokurator Prokuratury Wojsk Lotniczych w Poznaniu dnia 12.05.1983 r. postanowił umorzyć postępowanie przeciwko Lechowi Różańskiemu z powodu niestwierdzenia popełnienia przestępstwa.
Schefke Roman Brunon, ur.: 21-03-1941, imię ojca: Brunon
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w okresie od października 1982 r. do grudnia 1982 r. w Poznaniu, wspólnie i w porozumieniu z Andrzejem Porawskim i Leonardem Szymańskim prowadził działalność doradczą i organizatorską w nielegalnym związku o nazwie "Tymczasowy Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ "Solidarność" - mającym na celu przestępstwo."
Kwalifikacja
Art. 276 § 1 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu dnia 08.08.1983 r. umorzył postępowanie karne przeciwko Romanowi Schefke na podstawie ustawy z dnia 21.07.1983 r. o amnestii.
Stelmachowska Witolda, ur.: 13-10-1923, imię ojca: Stanisław
Zarzut
Oskarżona o to, że: "w okresie bliżej nie ustalonym, nie wcześniej jednak niż od sierpnia 1982 r. do grudnia 1982 r. w Warszawie, wspólnie i w porozumieniu z Januszem Pałubickim, Markiem Zierhofferem i Tomaszem Żmójdzinem prowadziła działalność kolporterską w ramach nielegalnego związku o nazwie "Tymczasowy Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ "Solidarność" - mającym na celu przestępstwo - kolportując między innymi nielegalne wydawnictwa o nazwie "Tygodnik Mazowsze", zawierający w swej treści fałszywe wiadomości o aktualnej sytuacji w kraju, mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy oraz wzywający do nieposłuszeństwa obowiązującym przepisom prawnym, przy czym działalność ta miała charakter przestępstwa ciągłego."
Kwalifikacja
Art. z art. 276 § 1 kk w zb. z art. 282 kk oraz w zb. z art. 48 ust. 2 i 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zw. z art. 58 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu dnia 08.08.1983 r. umorzył postępowanie karne przeciwko Witoldzie Stelmachowskiej na podstawie ustawy z dnia 21.07.1983 r. o amnestii.
Suszka-Moderska Barbara, ur.: 06-09-1939, imię ojca: Tadeusz
Zarzut
Podejrzanej przedstawiono zarzut, że "w okresie od sierpnia 1982 r. w Poznaniu uczestniczyła w nielegalnym związku o nazwie Tymczasowy Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" Wielkopolska, mającym na celu przestępstwo."
Kwalifikacja
Art. 276 § 1 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
Podprokurator Prokuratury Wojsk Lotniczych w Poznaniu dnia 12.05.1983 r. postanowił umorzyć postępowanie przeciwko Barbarze Suszka-Moderskiej i Halinie Nowickiej-Gawęckiej z powodu braku dostatecznych dowodów popełnienia zarzucanego im czynu.
Szlachetka Przemysław, ur.: 21-04-1951, imię ojca: Leon
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w okresie bliżej nie ustalonym, nie wcześniej jednak niż od sierpnia 1982 r. do grudnia 1982 r. wspólnie i w porozumieniu z Januszem Pałubickim i Krystyną Laskowicz prowadził działalność organizatorską w nielegalnym związku o nazwie "Tymczasowy Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ "Solidarność", mającym na celu przestępstwo".
Kwalifikacja
Art. 276 § 1 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu dnia 08.08.1983 r. umorzył postępowanie karne przeciwko Przemysławowi Szlachetce na podstawie ustawy z dnia 21.07.1983 r. o amnestii.
Szymański Leonard, ur.: 19-06-1939, imię ojca: Leon
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w okresie od października 1982 r. do grudnia 1982 r. wspólnie i w porozumieniu z Andrzejem Porawskim i Romanem Schefke prowadził działalność doradczą i organizatorską w nielegalnym związku o nazwie "Tymczasowy Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ "Solidarność" - mającym na celu przestępstwo."
Kwalifikacja
Art. 276 § 1 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu dnia 08.08.1983 r. umorzył postępowanie karne przeciwko Leonardowi Szymańskiemu na podstawie ustawy z dnia 21.07.1983 r. o amnestii.
Talarczyk Tadeusz, ur.: 20-09-1929, imię ojca: Marceli
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w okresie od października 1982 r. do grudnia 1982 r. wspólnie i w porozumieniu z Januszem Pałubickim i Bolesławem Matyllą prowadził działalność organizatorską w nielegalnym związku o nazwie "Tymczasowy Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ "Solidarność" - mającym na celu przestępstwo."
Kwalifikacja
Art. 276 § 1 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu dnia 08.08.1983 r. umorzył postępowanie karne przeciwko Tadeuszowi Talarczykowi na podstawie ustawy z dnia 21.07.1983 r. o amnestii.
Zierhoffer Marek, ur.: 23-12-1953, imię ojca: Stanisław
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w okresie od września 1982 r. do grudnia 1982 r. wspólnie i w porozumieniu z Januszem Pałubickim, Piotrem Dembkiem prowadził działalność organizatorską a z Tomaszem Żmójdzinem, Jerzym Krężlewskim i Witoldą Stelmachowską również kolporterską w ramach nielegalnego związku o nazwie "Tymczasowy Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ "Solidarność" - mającym na celu przestępstwo - kolportując nielegalne wydawnictwa o nazwie "Tymczasowy Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ "Solidarność" - mającym na celu przestępstwo - kolportując nielegalne wydawnictwa o nazwie "Tygodnik Mazowsze", "Solidarność", pismo informacyjne "Gdańsk", które w swej treści zawierały wiadomości dot. między innymi aktualnej sytuacji w kraju, mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy oraz wzywające do nieposłuszeństwa obowiązującym przepisom prawnym - a działalność ta miała charakter przestępstwa ciągłego."
Kwalifikacja
Art. 276 § 1 kk w zb. z art. 282 kk oraz w zb. z art. 48 ust. 2 i 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu dnia 08.08.1983 r. umorzył postępowanie karne wobec Marka Zierhoffera na podstawie ustawy z dnia 21.07.1983 r. o amnestii.
Żmójdzin Tomasz Jan, ur.: 28-10-1961, imię ojca: Andrzej
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w okresie od października 1982 r. do grudnia 1982 r. wspólnie i w porozumieniu z Markiem Zierhofferem, Jerzym Krężelwskim i Witoldą Stelmachowską, prowadził działalność kolporterską w ramach nielegalnego związku o nazwie "Tymczasowy Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ "Solidarność" - mającym na celu przestępstwo - kolportując między innymi nielegalne wydawnictwo o nazwie "Tygodnik Mazowsze" zawierający w swej treści fałszywe wiadomości o aktualnej sytuacji w kraju mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy oraz wzywający do nieposłuszeństwa obowiązującym przepisom prawnym, przy czym działalność ta miała charakter przestępstwa ciągłego."
Kwalifikacja
Art. z art. 276 § 1 kk w zb. z art. 282 kk oraz w zb. z art. 48 ust. 2 i 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zw. z art. 58 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu dnia 08.08.1983 r. umorzył postępowanie karne przeciwko Tomaszowi Żmójdzinowi na podstawie ustawy z dnia 21.07.1983 r. o amnestii.

Sędziowie
Bem Bogusław (płk)
Sąd
Sąd Wojsk Lotniczych - Poznań
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczył w wydawaniu postanowień.
Czech Karol (st. kpr. pchor.)
Sąd
Sąd Wojsk Lotniczych - Poznań
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczył w wydawaniu postanowień.
Franczyk Antoni (kpt.)
Sąd
Sąd Wojsk Lotniczych - Poznań
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowień z dn. 08.08.1983 r. o zastosowaniu amnestii wobec: Krystyny Laskowicz, Marka Gauli, Piotra Dembka, Przemysława Szlachetki, Bolesława Matylli, Tadeusza Talarczyka, Stanisława Matylli, Marka Zierhoffera, Tomasza Żmójdzina, Jerzego Krężlewskiego, Witoldy Stelmachowskiej, Romana Schefke, Leonarda Szymańskiego, Andrzeja Malusa, Józefy Ratajczak, Andrzeja Porawskiego oraz uczestniczył w wydaniu wyroku w sprawie Janusza Pałubickiego.
Jaworski Tadeusz (ppor.)
Sąd
Sąd Wojsk Lotniczych - Poznań
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczył w wydawaniu postanowień.
Kaczmarek Andrzej (ppor.)
Sąd
Sąd Wojsk Lotniczych - Poznań
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczył w wydawaniu postanowień.
Maciak Wiesław (kpt.)
Sąd
Sąd Wojsk Lotniczych - Poznań
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowień z dn. 08.08.1983 r. o zastosowaniu amnestii wobec: Krystyny Laskowicz, Marka Gauli, Piotra Dembka, Przemysława Szlachetki, Bolesława Matylli, Tadeusza Talarczyka, Stanisława Matylli, Marka Zierhoffera, Tomasza Żmójdzina, Jerzego Krężlewskiego, Witoldy Stelmachowskiej, Romana Schefke, Leonarda Szymańskiego, Andrzeja Malusa, Józefy Ratajczak, Andrzeja Porawskiego.
Maciejko Jan (płk)
Sąd
Sąd Wojsk Lotniczych - Poznań
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowień z dn. 08.08.1983 r. o zastosowaniu amnestii wobec: Krystyny Laskowicz, Marka Gauli, Piotra Dembka, Przemysława Szlachetki, Bolesława Matylli, Tadeusza Talarczyka, Stanisława Matylli, Marka Zierhoffera, Tomasza Żmójdzina, Jerzego Krężlewskiego, Witoldy Stelmachowskiej, Romana Schefke, Leonarda Szymańskiego, Andrzeja Malusa, Józefy Ratajczak, Andrzeja Porawskiego.
Nawrocki Bronisław (mjr)
Sąd
Sąd Wojsk Lotniczych - Poznań
Rola
Ławnik
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu wyroku w sprawie Janusza Pałubickiego.
Świderski Jacek (mjr)
Sąd
Sąd Wojsk Lotniczych - Poznań
Rola
Ławnik
Uwagi
uczestniczył w wydaniu wyroku w sprawie Janusza Pałubickiego.
Tomaszewski Mariusz (ppor.)
Sąd
Sąd Wojsk Lotniczych - Poznań
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczył w wydawaniu postanowień.
Wacławik Piotr (ppor.)
Sąd
Sąd Wojsk Lotniczych - Poznań
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczył w wydawaniu postanowień.

Prokuratorzy
Antecki Stefan (płk)
Prokuratura
Prokuratura Wojsk Lotniczych - Poznań
Cabański Bolesław (por.)
Prokuratura
Prokuratura Wojsk Lotniczych - Poznań
Ciszak Waldemar (ppor.)
Prokuratura
Prokuratura Wojsk Lotniczych - Poznań
Dobiński Gracjan (kpt.)
Prokuratura
Prokuratura Wojsk Lotniczych - Poznań
Jatczak Jacek (kpt.)
Prokuratura
Prokuratura Wojsk Lotniczych - Poznań
Kieroński Jarosław (kpt.)
Prokuratura
Prokuratura Wojsk Lotniczych - Poznań
Kołpacki Bolesław (płk)
Prokuratura
Prokuratura Wojsk Lotniczych - Poznań
Sekula Włodzimierz (kpt.)
Prokuratura
brak informacji w aktach -
Suski Adam (płk)
Prokuratura
Naczelna Prokuratura Wojskowa - Warszawa

 
 
.