Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
S-lot.W. 103/82
Pl. Sl. II 136/82
14994/III, RSD nr 53/82
Sygnatury IPN
IPN BU 749/88
IPN BU 749/87
IPN BU 749/89
IPN Po 04/3494/1
IPN Po 04/3494/2

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
15-05-1982
Data zakończenia sprawy
14-01-1983
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Mirosławowi Kruszyńskiemu, Andrzejowi Jęczowi, Piotrowi Chmielowi, Mirosławowi Dąbrowskiemu, Markowi Stajerowi, Arkadiuszowi Stankiewiczowi oskarżonym o sporządzenie na ścianach i podłodze stołówki studenckiej Politechniki Poznańskiej napisów i znaków "znieważających i wyszydzających Wojskową Radę Ocalenia Narodowego, jej przewodniczącego - Premiera Rządu PRL i I Sekretarza Komitetu Centralnego PZPR[...]". Śledztwo w sprawie prowadzono początkowo jako wątek śledztwa przeciwko Romanowi Trawińskiemu i innym, jednakże postanowieniem z dnia 16.12.1982 r. sprawę dotyczącą wyżej wymienionych wyłączono do odrębnego postępowania.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Chmiel Piotr, ur.: 23-02-1961, imię ojca: Bogumił
Zarzut
Oskarżony wraz z pozostałymi o to, że "w nocy z 14/15 maja 1982 r. w Poznaniu działając wspólnie i w porozumieniu publicznie lżyli, wyszydzali i poniżali Naczelne Organy PRL w ten sposób, że brali udział w sporządzaniu na ścianach i podłodze wnętrza budynku stołówki studenckiej Politechniki Poznańskiej przy ul. Zamenhoffa 28 w Poznaniu napisów i znaków znieważających i wyszydzających Wojskową Radę Ocalenia Narodowego, jej przewodniczącego - Premiera Rządu PRL i I Sekretarza Komitetu Centralnego PZPR i członków Rządu PRL [...] Piotr Chmiel i Andrzej Jęcz wykonali przy użyciu czerwonej farby wyżej wymienione napisy [...] przy czym czynem swoim sprawcy spowodowali zniszczenie mienia społecznego na sumę 62.955 zł."
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 270 § 1 kk w zb. z art. 212 § 1 kk.
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu wyrokiem z dnia 14.01.1983 r. uznał oskarżonego winnym zarzucanych mu czynów i skazał go na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawiesił na 3 lata. Dodatkowo Sąd zasądził od skazanego opłatę sądową na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 3000 zł oraz 1/6 kosztów postępowania w sprawie.
Dąbrowski Mirosław, ur.: 17-01-1961, imię ojca: Edmund
Zarzut
Oskarżony wraz z pozostałymi o to, że "w nocy z 14/15 maja 1982 r. w Poznaniu działając wspólnie i w porozumieniu publicznie lżyli, wyszydzali i poniżali Naczelne Organy PRL w ten sposób, że brali udział w sporządzaniu na ścianach i podłodze wnętrza budynku stołówki studenckiej Politechniki Poznańskiej przy ul. Zamenhoffa 28 w Poznaniu napisów i znaków znieważających i wyszydzających Wojskową Radę Ocalenia Narodowego, jej przewodniczącego - Premiera Rządu PRL i I Sekretarza Komitetu Centralnego PZPR i członków Rządu PRL [..]" Podczas wykonywania Mirosław Dąbrowski stał na korytarzu stołówki i obserwował otoczenie w celu ustalenia czy nie nadchodzą osoby trzecie. "[...] czynem swoim sprawcy spowodowali zniszczenie mienia społecznego na sumę 62.955 zł."
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 270 § 1 kk w zb. z art. 212 § 1 kk.
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu wyrokiem z dnia 14.01.1983 r. uznał oskarżonego winnym zarzucanych mu czynów i skazał go na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawiesił na 3 lata. Dodatkowo Sąd zasądził od skazanego opłatę sądową na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 3000 zł oraz 1/6 kosztów postępowania w sprawie.
Jęcz Andrzej, ur.: 23-11-1958, imię ojca: Jan
Zarzut
Oskarżony wraz z pozostałymi o to, że "w nocy z 14/15 maja 1982 r. w Poznaniu działając wspólnie i w porozumieniu publicznie lżyli, wyszydzali i poniżali Naczelne Organy PRL w ten sposób, że brali udział w sporządzaniu na ścianach i podłodze wnętrza budynku stołówki studenckiej Politechniki Poznańskiej przy ul. Zamenhoffa 28 w Poznaniu napisów i znaków znieważających i wyszydzających Wojskową Radę Ocalenia Narodowego, jej przewodniczącego - Premiera Rządu PRL i I Sekretarza Komitetu Centralnego PZPR i członków Rządu PRL [...] Piotr Chmiel i Andrzej Jęcz wykonali przy użyciu czerwonej farby wyżej wymienione napisy [...] przy czym czynem swoim sprawcy spowodowali zniszczenie mienia społecznego na sumę 62.955 zł."
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 270 § 1 kk w zb. z art. 212 § 1 kk.
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu wyrokiem z dnia 14.01.1983 r. uznał oskarżonego winnym zarzucanych mu czynów i skazał go na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawiesił na 3 lata. Dodatkowo Sąd zasądził od skazanego opłatę sądową na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 3000 zł oraz 1/6 kosztów postępowania w sprawie.
Kruszyński Mirosław, ur.: 23-04-1960, imię ojca: Józef
Zarzut
Oskarżony wraz z pozostałymi o to, że "w nocy z 14/15 maja 1982 r. w Poznaniu działając wspólnie i w porozumieniu publicznie lżyli, wyszydzali i poniżali Naczelne Organy PRL w ten sposób, że brali udział w sporządzaniu na ścianach i podłodze wnętrza budynku stołówki studenckiej Politechniki Poznańskiej przy ul. Zamenhoffa 28 w Poznaniu napisów i znaków znieważających i wyszydzających Wojskową Radę Ocalenia Narodowego, jej przewodniczącego - Premiera Rządu PRL i I Sekretarza Komitetu Centralnego PZPR i członków Rządu PRL, przy czym Mirosław Kruszyński zorganizował i kierował grupą w/w osób oraz dostarczył środków na wykonanie opisanego czynu [..]" Podczas wykonywania napisów stał w oknie pokoju nr 65 DS nr 1 i obserwował otoczenie w celu ustalenia czy nie nadchodzą osoby trzecie. "[...] czynem swoim sprawcy spowodowali zniszczenie mienia społecznego na sumę 62.955 zł."
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 270 § 1 kk w zb. z art. 212 § 1 kk.
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu wyrokiem z dnia 14.01.1983 r. uznał oskarżonego winnym zarzucanych mu czynów i skazał go "na karę 2 /dwóch/ lat pozbawienia wolności, której wykonanie na mocy art. 73 § 1 i 2 i 74 § 1 kk zawiesił warunkowo na okres 3 /trzech/ lat [...]". Dodatkowo Sąd zasądził od skazanego opłatę sądową na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 3000 zł oraz 1/6 kosztów postępowania w sprawie.
Stajer Marek, ur.: 03-07-1961, imię ojca: Władysław
Zarzut
Oskarżony wraz z pozostałymi o to, że "w nocy z 14/15 maja 1982 r. w Poznaniu działając wspólnie i w porozumieniu publicznie lżyli, wyszydzali i poniżali Naczelne Organy PRL w ten sposób, że brali udział w sporządzaniu na ścianach i podłodze wnętrza budynku stołówki studenckiej Politechniki Poznańskiej przy ul. Zamenhoffa 28 w Poznaniu napisów i znaków znieważających i wyszydzających Wojskową Radę Ocalenia Narodowego, jej przewodniczącego - Premiera Rządu PRL i I Sekretarza Komitetu Centralnego PZPR i członków Rządu PRL [...]" Podczas wykonywania napisów Marek Stajer stał przy drzwiach wejściowych prowadzących do stołówki i obserwował otoczenie w celu ustalenia czy nie nadchodzą osoby trzecie. "[...] czynem swoim sprawcy spowodowali zniszczenie mienia społecznego na sumę 62.955 zł."
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 270 § 1 kk w zb. z art. 212 § 1 kk.
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu wyrokiem z dnia 14.01.1983 r. uznał oskarżonego winnym zarzucanych mu czynów i skazał go na karę 1 roku pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawiesił na 3 lata. Dodatkowo Sąd zasądził od skazanego opłatę sądową na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 1800 zł oraz 1/6 kosztów postępowania w sprawie.
Stankiewicz Arkadiusz, ur.: 19-11-1961, imię ojca: Henryk
Zarzut
Oskarżony wraz z pozostałymi o to, że "w nocy z 14/15 maja 1982 r. w Poznaniu działając wspólnie i w porozumieniu publicznie lżyli, wyszydzali i poniżali Naczelne Organy PRL w ten sposób, że brali udział w sporządzaniu na ścianach i podłodze wnętrza budynku stołówki studenckiej Politechniki Poznańskiej przy ul. Zamenhoffa 28 w Poznaniu napisów i znaków znieważających i wyszydzających Wojskową Radę Ocalenia Narodowego, jej przewodniczącego - Premiera Rządu PRL i I Sekretarza PZPR i członków Rządu PRL, [..]" Podczas wykonywania napisów Arkadiusz Stankiewicz stał przy drzwiach prowadzących do stołówki i obserwował otoczenie w celu ustalenia czy nie nadchodzą osoby trzecie. "[...] czynem swoim sprawcy spowodowali zniszczenie mienia społecznego na sumę 62.955, - zł,".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 270 § 1 kk w zb. z art. 212 § 1 kk.
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu wyrokiem z dnia 14.01.1983 r. uznał oskarżonego winnym zarzucanych mu czynów i skazał go na karę 1 roku pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawiesił na 3 lata. Dodatkowo Sąd zasądził od skazanego opłatę sądową na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 1800 zł oraz 1/6 kosztów postępowania w sprawie.

Sędziowie
Czech Karol (ppor.)
Sąd
Sąd Wojsk Lotniczych - Poznań
Rola
Sędzia zawodowy
Jaworski Tadeusz (ppor.)
Sąd
Sąd Wojsk Lotniczych - Poznań
Rola
Sędzia zawodowy
Maciak Wiesław (kpt.)
Sąd
Sąd Wojsk Lotniczych - Poznań
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący

Prokuratorzy
Antecki Stefan (płk)
Prokuratura
Prokuratura Wojsk Lotniczych - Poznań
Jatczak Jacek (kpt.)
Prokuratura
Prokuratura Wojsk Lotniczych - Poznań
Kołpacki Bolesław (płk)
Prokuratura
Prokuratura Wojsk Lotniczych - Poznań
Sobolewski H.
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Poznań
Suski Adam (płk)
Prokuratura
Naczelna Prokuratura Wojskowa - Warszawa

 
 
.