Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
S-lot.W-64/83
Pl. Śl. II-93/82
15014/III, RSD nr 45/82
Sygnatury IPN
IPN BU 749/151
IPN Po 04/3505

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
26-08-1982
Data zakończenia sprawy
21-09-1983
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Jarosławowi Tatarkiewiczowi oraz Maciejowi Frankiewiczowi podejrzanym o kolportowanie nielegalnych ulotek zawierających "fałszywe wiadomości"oraz organizowanie akcji protestacyjnej.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Frankiewicz Maciej, ur.: 14-12-1958, imię ojca: Przesław
Zarzut
Podejrzany o to, że " w dniu 26 sierpnia 1982 roku w Poznaniu działając wspólnie i w porozumieniu z Jarosławem Tatarkiewiczem rozpowszechniał ulotki powielone przy użyciu pieczęci drukarskich, zawierające w treści słownej fałszywe wiadomości, mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy."
Kwalifikacja
Podejrzany o przestępstwo z art. 48 ust. 4 w zw. z ust. 2 dekretu z dnia 12 XII 1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
NIE
Zarzut
Podejrzany o to, że "[...] w Poznaniu działając wspólnie i w porozumieniu z Jarosławem Tatarkiewiczem organizował akcję protestacyjną, przewidzianą na dzień 31.08.1982 roku."
Kwalifikacja
Podejrzany o przestępstwo z art. 46 ust. 2 dekretu z dnia 12 XII 1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
NIE
Wyrok
Postanowieniem Sądu Wojsk Lotniczych w Poznaniu z dnia 21 IX 1983 r. postępowanie karne wobec podejrzanego Macieja Frankiewicza zostało umorzone.
Tatarkiewicz Jarosław, ur.: 09-02-1959, imię ojca: Radosław
Zarzut
Podejrzany o to, że " w dniu 26 sierpnia 1982 roku w Poznaniu działając wspólnie i w porozumieniu z Maciejem Frankiewiczem rozpowszechniał ulotki powielone przy użyciu pieczęci drukarskich, zawierające w treści słownej fałszywe wiadomości, mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy."
Kwalifikacja
Podejrzany o przestępstwo z art. 48 ust. 4 w zw. z ust. 2 dekretu z dnia 12 XII 1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
NIE
Zarzut
Podejrzany o to, że "[...] w Poznaniu działając wspólnie i w porozumieniu z Maciejem Frankiewiczem organizował akcję protestacyjną, przewidzianą na dzień 31.08.1982 roku."
Kwalifikacja
Podejrzany o przestępstwo z art. 46 ust. 2 dekretu z dnia 12 XII 1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
NIE
Wyrok
Postanowieniem Sądu Wojsk Lotniczych w Poznaniu z dnia 21 IX 1983 r. postępowanie karne wobec podejrzanego Jarosława Tatarkiewicza zostało umorzone.

Sędziowie
Bem Bogusław (płk)
Sąd
Sąd Wojsk Lotniczych - Poznań
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowienia o umorzeniu postępowania karnego - 21 IX 1983 r.
Franczyk Antoni (kpt.)
Sąd
Sąd Wojsk Lotniczych - Poznań
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowienia z dnia 02.09.1982 r. o uchyleniu aresztu tymczasowego wobec Jarosława Tatarkiewicza oraz o umorzeniu postępowania karnego - 21 IX 1983 r.
Maciak Wiesław (ppłk)
Sąd
Sąd Wojsk Lotniczych - Poznań
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowienia o umorzeniu postępowania karnego - 21 IX 1983 r.
Maciejko Jan (płk)
Sąd
Sąd Wojsk Lotniczych - Poznań
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowienia z dnia 02.09.1982 r. o uchyleniu aresztu tymczasowego wobec Jarosława Tatarkiewicza
Wacławik Piotr (ppor.)
Sąd
Sąd Wojsk Lotniczych - Poznań
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowienia z dnia 02.09.1982 r. o uchyleniu aresztu tymczasowego wobec Jarosława Tatarkiewicza

Prokuratorzy
Antecki Stefan (płk)
Prokuratura
Prokuratura Wojsk Lotniczych - Poznań
Uwagi
Twórca wniosku o umorzeniu postępowania karnego z dnia 29. 08. 1983 r.
Cabański Bolesław (por.)
Prokuratura
Prokuratura Wojsk Lotniczych - Poznań
Jatczak Jacek (kpt.)
Prokuratura
Prokuratura Wojsk Lotniczych - Poznań
Uwagi
Twórca postanowienia z dnia 15 VIII 1983 r.
Kieroński Jarosław (kpt.)
Prokuratura
Prokuratura Wojsk Lotniczych - Poznań
Uwagi
Twórca postanowienia z dnia 16 VIII 1983 r.
Kołpacki Bolesław (płk)
Prokuratura
Prokuratura Wojsk Lotniczych - Poznań
Makowski Wojciech (ppłk)
Prokuratura
Naczelna Prokuratura Wojskowa - Warszawa

 
 
.