Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
S-lot. W-63/83
Pl. Sl. II-7/83
15019/III, RSD nr 4/83
Sygnatury IPN
IPN BU 749/148
IPN BU 749/149
IPN BU 749/150
IPN Po 04/3507/1
IPN Po 04/3507/2
IPN Po 04/3507/3

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
31-08-1982
Data zakończenia sprawy
06-09-1983
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Tomaszowi Cieślikowi i Mariuszowi Bekkerowi, podejrzanym o sporządzanie i rozpowszechnianie nielegalnych pism "zawierających niepokój publiczny lub rozruchy". Na wniosek Prokuratury Wojsk Lotniczych Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu w dn. 6.09.1983 r. umorzył postępowanie karne na podstawie ustawy o amnestii.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Bekker Mariusz, ur.: 26-01-1962, imię ojca: Józef
Zarzut
Podprokurator Wojsk Lotniczych w Poznaniu postanowieniem z dnia 16.10.1982 r. postanowił przedstawić Tomaszowi Cieślikowi zarzut, że "w okresie od marca do września 1982 r. w Poznaniu działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami brał udział redagowaniu oraz sporządzaniu za pomocą druku nielegalnych wydawnictw między innymi "Poznańskiego Tygodnika Wojennego", Vox Populi, "Bibuła" zawierających fałszywe wiadomości - mogących wywołać publiczny niepokój i rozruchy oraz kolportował wyżej wymienione pisma na terenie Politechniki Poznańskiej i miasta Poznania"
Kwalifikacja
Art. 48 ust. 2, 3, 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu dnia 06.09.1983 r. postanowił "umorzyć postępowanie karne przeciwko Tomaszowi Cieślikowi s. Franciszka i Mariuszowi Bekkerowi s. Józefa, podejrzanych o popełnienie przestępstwa z art. 48 ust. 2, 3 i 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym."
Cieślik Tomasz, ur.: 15-12-1962, imię ojca: Franciszek
Zarzut
Podprokurator Wojsk Lotniczych w Poznaniu postanowieniem z dnia 16.10.1982 r.postanowił przedstawić Tomaszowi Cieślikowi zarzut, że "w okresie od stycznia do września 1982 r. w Poznaniu działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami brał udział w sporządzaniu za pomocą druku nielegalnych wydawnictw między innymi "Poznańskiego Tygodnika Wojennego" dwutygodnika "Bibuła" zawierających fałszywe wiadomości mogących wywołać publiczny niepokój i rozruchy oraz kolportował wyżej wymienione pisma na terenie Politechniki Poznańskiej i miasta Poznań"
Kwalifikacja
Art. 48 ust. 2, 3, 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu dnia 06.09.1983 r. postanowił "umorzyć postępowanie karne przeciwko Tomaszowi Cieślikowi s. Franciszka i Mariuszowi Bekkerowi s. Józefa, podejrzanych o popełnienie przestępstwa z art. 48 ust. 2, 3 i 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym."

Sędziowie
Bem Bogusław (płk)
Sąd
Sąd Wojsk Lotniczych - Poznań
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Franczyk Antoni (kpt.)
Sąd
Sąd Wojsk Lotniczych - Poznań
Rola
Sędzia zawodowy
Maciak Wiesław (kpt.)
Sąd
Sąd Wojsk Lotniczych - Poznań
Rola
Sędzia zawodowy

Prokuratorzy
Antecki Stefan (płk)
Prokuratura
Prokuratura Wojsk Lotniczych - Poznań
Jatczak Jacek (kpt.)
Prokuratura
Prokuratura Wojsk Lotniczych - Poznań
Kołpacki Bolesław (płk)
Prokuratura
Prokuratura Wojsk Lotniczych - Poznań

 
 
.