Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
S-lot.W-48/82
Pl.Sl.II-25/82
14963/III, RSD nr 9/82
Sygnatury IPN
IPN BU 749/72
IPN Po 04/3470

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
05-02-1982
Data zakończenia sprawy
01-06-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Sąd odstąpił od trybu doraźnego
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Przemysławowi Frąckowiakowi, podejrzanemu o sporządzanie i przechowywanie w celu rozpowszechniania ulotek "zawierających fałszywie wiadomości, mogących wywołać niepokój publiczny lub rozruchy".

Podejrzani / Oskarżeni
 
Frąckowiak Przemysław, ur.: 08-01-1960, imię ojca: Jan
Zarzut
Oskarżony o to, że w styczniu 1982 r. w Poznaniu opracował i sporządził za pomocą maszyny do pisania, a następnie przechowywał w swoim mieszkaniu w celu rozpowszechniania ulotki zawierające fałszywe wiadomości, mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy oraz lżące naczelne organy PRL i nawołujące do rozruchów, a dotyczące działalności władz w okresie obowiązywania stanu wojennego i aktualnej sytuacji w PRL".
Kwalifikacja
Art. 48 ust. 3 w zw. z art. 48 ust. 2 Dekretu z 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zb. z art. 273 § 2 kk w zw. z art. 270 § 1 kk.
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu dnia 1.06.1982 r. skazał Przemysława Frąckowiaka: - na mocy art. 273 § 2 kk na karę 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności, - na zasadzie art. 83 § 1 kk początek odbywania przez skazanego orzeczonej kary pozbawienia wolności ustalił na 5 lutego 1982 r., - na zasadzie art. 1 i 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych zasądził od skazanego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 3.000 zł. tytułem opłaty, - na zasadzie art. 547 § 1 kpk sąd obciążył Przemysława Frąckowiaka kosztami postępowania w niniejszej sprawie. Sąd orzekł przepadek maszyny do pisania Nr 194746.

Sędziowie
Franczyk Antoni (kpt.)
Sąd
Sąd Wojsk Lotniczych - Poznań
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Brał udział w sprawie głównej oraz w wydaniu postanowienia w przedmiocie rozstrzygnięcia zasadności trybu postępowania doraźnego z dn. 28.05.1982 r.
Kaczmarek Andrzej (ppor.)
Sąd
Sąd Wojsk Lotniczych - Poznań
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie w przedmiocie rozstrzygnięcia zasadności trybu postępowania doraźnego z dn. 28.05.1982 r.
Sobczak Jacek (ppor.)
Sąd
Sąd Wojsk Lotniczych - Poznań
Rola
Sędzia zawodowy
Wacławik Piotr (ppor.)
Sąd
Sąd Wojsk Lotniczych - Poznań
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Brał udział w sprawie głównej oraz w wydaniu postanowienia w przedmiocie rozstrzygnięcia zasadności trybu postępowania doraźnego z dn. 28.05.1982 r.
Wiśniewski Zygmunt (kpt.)
Sąd
Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego - Wrocław
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Postanowienie o warunkowym przedterminowym zwolnieniu z dn. 3.01.1983 r.

Prokuratorzy
Antecki Stefan (płk)
Prokuratura
Prokuratura Wojsk Lotniczych - Poznań
Jakubski Kazimierz (por.)
Prokuratura
brak informacji w aktach - -
Jatczak Jacek (por.)
Prokuratura
Prokuratura Wojsk Lotniczych - Poznań
Kołpacki Bolesław (płk)
Prokuratura
brak informacji w aktach - -
Uwagi
Postanowienie w przedmiocie rozstrzygnięcia zasadności trybu postępowania doraźnego z dn. 28.05.1982 r.

 
 
.