Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
IVK Dor. 257/81, IV K Dor. 34/82
Po. Śl. II - 14/81
 
Sygnatury IPN
IPN BU 446/8/1
IPN BU 446/8/3
IPN BU 446/8/2
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
31-12-1981
Data zakończenia sprawy
25-01-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Krzysztofowi Ołce oskarżonemu o rozlepianie plakatów o treści nawołującej do strajku generalnego oraz niepodporządkowania się przepisom dekretu o stanie wojennym. Sprawa początkowo prowadzona przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie, który uznał się niewłaściwym i przekazał sprawę do do Sądu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału IV Karnego postanowieniem z dnia 30.12.1981 r.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Ołka Krzysztof, ur.: 15-12-1953, imię ojca: Bolesław
Zarzut
Oskarżony o to, że "w dniu 19 grudnia 1981 r. w Warszawie, w czasie obowiązywania na terytorium Kraju stanu wojennego, działał na szkodę interesów bezpieczeństwa Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej przez to, że rozlepiał plakaty o treści nawołującej między innymi do strajku generalnego w całym kraju oraz niepodporządkowania się przepisom zawartym w Dekrecie Rady Państwa z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym".
Kwalifikacja
Czyn z art. 47 ust. 1 Dektetu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Wojewódzki w Warszawie, w IV Wydziale Karnym zmienił podstawę prawną zarzutów i uznał oskarżonego wynnym zarzucanych mu czynów i za to z mocy art. 282 kk w związku z art. 49 ust. 2 dekretu o stanie wojennym oraz art. 1 ust. 1 i art. 4 ust. 4 ww. dekretu o postępowaniach szczególnych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w czasie obowiązywania stanu wojennego i art. 44 § 1 kk skazał go na karę 4 lat pozbawienia wolności i 3 lata pozbawienia praw publicznych. Na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zaliczono oskarżonemu okres tymczasowego aresztowania od dnia 19.12.1981 r. do 25.01.1982 r. Sąd pobrał także od oskarżonego opłatę sądową w kwocie 4.200 zł oraz zasądził zwrot kosztów postępowania.

Sędziowie
Gawlicka H.
Sąd
Sąd Wojewódzki - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Grudniowa H.
Sąd
Sąd Wojewódzki - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczy w wydaniu postanowienia z dnia 31.12.1981 r. o prowadzeniu sprawy w trybie doraźnym.
Gutowska-Sowczuk E.
Sąd
Sąd Wojewódzki - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczy w wydaniu postanowienia z dnia 31.12.1981 r. o prowadzeniu sprawy w trybie doraźnym.
Juszczak Józef (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczy w wydaniu postanowienia z dnia 08.01.1982 r. (odpowiedź na zażalenie prokuratora o przekazaniu sprawy sądowi wojewódzkiemu).
Lewczuk R. (płk)
Sąd
Sąd Wojewódzki - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Majewska-Litwińska Katarzyna (płk)
Sąd
Sąd Wojewódzki - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Uczestniczy w wydaniu postanowienia z dnia 31.12.1981 r. o prowadzeniu sprawy w trybie doraźnym.
Wojtczak Stanisław (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Uczestniczy w wydaniu postanowienia z dnia 08.01.1982 r. (odpowiedź na zażalenie prokuratora o przekazaniu sprawy sądowi wojewódzkiemu).
Wydrowa O. (płk)
Sąd
Sąd Wojewódzki - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Sędzia Sądu Rejonowego
Zawiłowski Edward (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczy w wydaniu postanowienia z dnia 08.01.1982 r. (odpowiedź na zażalenie prokuratora o przekazaniu sprawy sądowi wojewódzkiemu).

Prokuratorzy
Aleksandrowicz Józef
Prokuratura
- - -
Uwagi
Na podstawie akt sprawy nie można jednoznacznie stwierdzić jaką prokuraturę reprezentował.
Talecka-Kałuża Z.
Prokuratura
- - -
Uwagi
Na podstawie akt sprawy nie można jednoznacznie stwierdzić jaką prokuraturę reprezentowała.

 
 
.