Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
So.W. 421/82
Pg. Śl II 60/82
RSD-20/82
Sygnatury IPN
IPN Bi 173/132/1
IPN Bi 173/132/2
IPN Bi 7/707

Typ sprawy
Data rozpoczęcia sprawy
05-03-1982
Data zakończenia sprawy
03-06-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa dotycząca próby podpalenia kilku komisariatów MO w Białymstoku, podpalenia sklepu Wojskowej Centrali Handlowej w Białymstoku oraz kontynuowanie nielegalnej działalności związkowej przez Zbigniewa Gocławskiego, Andrzeja Dytmana, Franciszka Bartnickiego, Leszka Barana, Jerzego Wysockiego.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Baran Leszek, ur.: 10-11-1956, imię ojca: Tadeusz
Zarzut
Oskarżony o to, ze "w okresie od 13.12.1981 r. do dnia zatrzymania, w Białymstoku sporządzał na maszynie do pisania w celu rozpowszechniania, a następnie rozpowszechniał sporządzone teksty oraz nielegalnie wydawany biuletyn NSZZ "Solidarność" Region Białystok zawierające fałszywe wiadomości na temat sytuacji panującej w kraju, które mogły wywołać niepokój publiczny lub rozruchy".
Kwalifikacja
Czyn z art. 48 ust. 4 w zw. z art. 48 ust. 2 i 3 dekretu z dn. 12.12.1981 r.
Skazany
NIE
Zarzut
Oskarżony o to, że "w okresie od 13.12.1981 r. do dnia zatrzymania, w Białymstoku będąc członkiem NSZZ "Solidarność", którego działalność została zawieszona, nie odstąpił od jej kontynuowania biorąc miedzy innymi udział w sporządzaniu nielegalnych wydawnictw tego związku oraz w rozpowszechnianiu ulotek na terenie miasta".
Kwalifikacja
Czyn z art. 48 ust. 1 dekretu z dn. 12.12.1981 r.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego postanowił w dn. 23.06.1982 r. przekazał sprawę wg właściwości do Sadu Wojewódzkiego w Białymstoku do rozpoznania na zasadzie art. 25 § 1 kpk, art. 1 i art. 5 dekretu z dn. 12.12.1981 r.
Bartnicki Franciszek Roch, ur.: 09-07-1935, imię ojca: Józef
Zarzut
Oskarżony o to, że "W miesiącu lutym 1982 r. w Białymstoku działając w porozumieniu z Waldemarem Czechakiem i innymi osobami przechowywał w swojej piwnicy w Białymstoku przy ul. Narewskiej 7A materiały w postaci butelek z płynem zapalnym, które miały służyć do podpalenia gmachu użyteczności publicznej".
Kwalifikacja
Czyn z art. 142 kk w zw. z art. 138 § 1
Skazany
NIE
Wyrok
Sad Warszawskiego Okręgu Wojskowego postanowił w dn. 23.06.1982 r. przekazał sprawę wg właściwości do Sadu Wojewódzkiego w Białymstoku do rozpoznania na zasadzie art. 25 § 1 kpk, art. 1 i art. 5 dekretu z dn. 12.12.1981 r.
Dytman Andrzej, ur.: 01-11-1959, imię ojca: Józef
Zarzut
Oskarżony o to, że w "miesiącu lutym 1982 r. w Białymstoku działając wspólnie i w porozumieniu z Waldemarem Czechakiem oraz innymi osobami przygotowywał i gromadził materiały wybuchowe i zapalające celem użycia ich do podpaleń i wysadzenia gmachów użyteczności publicznej na terenie miasta".
Kwalifikacja
Czyn z art. 142 kk w zw. z art. 136 § 1 kk
Skazany
NIE
Zarzut
Oskarżony o to, że w "nieustalonym bliżej dniu miesiąca lutego 1982 r. w Białymstoku działając wspólnie i w porozumieniu z Waldemarem Czechakiem, Zbigniewem Gocłowskim, Jerzym Wysockim usiłował podpalić butelkami z materiałami zapalającymi budynek Komisariatu IV MO w Białymstoku, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na fakt, iż budynek był silnie strzeżony przez patrole wojskowo-milicyjne".
Kwalifikacja
Czyn z art. 138 § 1 kk w zw. z art. 11 § 1 kk
Skazany
NIE
Zarzut
Oskarżony o to, że "od dnia 13.12.1981 r. w Białymstoku rozpowszechniał nielegalne wydawnictwa NSZZ "Solidarność", którego działalność została zawieszona, zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy".
Kwalifikacja
Czyn z art. 48 ust. 4 w zw. z art. 48 ust. 2 dekretu z dn. 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego postanowił w dn. 23.06.1982 r. przekazał sprawę wg właściwości do Sadu Wojewódzkiego w Białymstoku do rozpoznania na zasadzie art. 25 § 1 kpk, art. 1 i art. 5 dekretu z dn. 12.12.1981 r.
Gocławski Zbigniew, ur.: 14-10-1957, imię ojca: Marian
Zarzut
Oskarżony o to, że w "okresie od dn. 12.12.1982 r. w Białymstoku rozpowszechniał nielegalne materiały w postaci biuletynów NSZZ "Solidarność", zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy, a miedzy innymi biuletyn nr 8 NSZZ "Solidarność" Region Białystok z dn. 4.04.1982 r. oraz wiersz PRZESŁANIE".
Kwalifikacja
Czyn z art. 48 ust. 4 w zw. z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
NIE
Zarzut
Oskarżony o to, że w "nieustalonym wyżej dniu w połowie m-ca lutego w Białymstoku działając wspólnie i w porozumieniu z Waldemarem Czechakiem, Jerzym Wysockim i Andrzejem Dytmanem usiłował dokonać przy pomocy butelek z płynem zapalającym, podpalenia Komisariatu IV jednakże zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na fakt, ze budynek był silnie strzeżony przez patrole wojskowo-milicyjne".
Kwalifikacja
Czyn z art. 138 § 1 w zw. z art. 11 § 1 kk.
Skazany
NIE
Zarzut
Oskarżony o to, ze w "dniu 21.02.1982 r. około godz. 20.00 w Białymstoku działając wspólnie i w porozumieniu z Waldemarem Czechakiem usiłował dokonać przy pomocy butelek z płynem zapalającym podpalenia Komisariatu Kolejowego lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na niesprzyjające okoliczności ".
Kwalifikacja
Czyn z art. 138 § 1 kk w zw. z art. 11 § 1 kk.
Skazany
NIE
Zarzut
Oskarżony o to, że w "dn. 21.02.1982 r. około godz. 21.00 na ulicy Lenina w Białymstoku działając wspólnie i w porozumieniu z Waldemarem Czechakiem wziął udział w podpaleniu sklepu WCH w ten sposób, ze wrzucili do sklepu dwie butelki z płynem zapalającym sprowadzając w ten sposób pożar zagrażający życiu i zdrowiu ludzkiemu oraz mieniu znacznych rozmiarach".
Kwalifikacja
Czyn z art. 138 § 1 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego postanowił w dn. 23.06.1982 r. przekazał sprawę wg właściwości do Sadu Wojewódzkiego w Białymstoku do rozpoznania na zasadzie art. 25 § 1 kpk, art. 1 i art. 5 dekretu z dn. 12.12.1981 r.
Wysocki Jerzy, ur.: 16-04-1945, imię ojca: Józef
Zarzut
Oskarżony o to, że "w miesiącu lutym 1982 r. w Białymstoku rozpowszechniał nielegalne wydrukowane wydawnictwa NSZZ "Solidarność", zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy, przekazując je miedzy innymi Zbigniewowi Gocłowskiemu".
Kwalifikacja
Czyn z art. 48 ust. 4 w zw. z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
NIE
Zarzut
Oskarżony o to, ze w "nieustalonym dniu w połowie m-ca lutego w Białymstoku działając wspólnie i w porozumieniu z Waldemarem Czechakiem, Andrzejem Dytmanem usiłowali dokonać przy pomocy butelek z płynem zapalającym, podpalenia Komisariatu IV MO, jednakże zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na fakt, ze budynek był silnie strzeżony przez patrole wojskowo-milicyjne".
Kwalifikacja
Czyn z art. 138 § 1 w zw. z art. 11 § 1 kk
Skazany
NIE
Zarzut
Oskarżony o to, że "w m-cu lutym i marcu 1982 r. w Białymstoku działając wspólnie i w porozumieniu z Waldemarem Czechakiem wyrabiał przyrząd wybuchowy przy pomocy którego planowali wysadzić gmachy użyteczności publicznej "
Kwalifikacja
Czyn z art. 143 § 1 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego postanowił w dn. 23.06.1982 r. przekazał sprawę wg właściwości do Sadu Wojewódzkiego w Białymstoku do rozpoznania na zasadzie art. 25 § 1 kpk, art. 1 i art. 5 dekretu z dn. 12.12.1981 r.

Sędziowie
Rypina Jerzy (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Steckiewicz Jerzy (kpt.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Zacharczuk Bazyli (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy

Prokuratorzy
Czak Tadeusz (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Białystok
Olechnowicz Zbigniew (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Białystok
Stefaniak Andrzej (por.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Białystok
Stelmaszuk Aleksander (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Białystok
 
 
.