Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
WRN 43/92
Pn. Rew. 162/92
 
Sygnatury IPN
IPN BU 1357/451
 

Typ sprawy
Rewizja
Data rozpoczęcia sprawy
09-03-1992
Data zakończenia sprawy
30-04-1992
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Rewizja nadzwyczajna Prezesa Sądu Najwyższego - Izby Wojskowej z dnia 09.03.1992 r. na korzyść Bogdana Głowackiego wnosząca o zmianę zaskarżonego wyroku przez uniewinnienie od popełnienia przypisanego mu przestępstwa.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Głowacki Bogdan, ur.: 26-06-1957, imię ojca: Edward
Zarzut
Rewizja nadzwyczajna Prezesa Sądu Najwyższego - Izby Wojskowej na korzyść Bogdana Głowackiego wnosząca, o zmianę wyroku Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego z dnia 2.08.1982 r. przez uniewinnienie od popełnienia przypisanego mu przestępstwa.
Kwalifikacja
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa wyrokiem z dnia 30.04.1992 r. "1) zmienia zaskarżony wyrok i uniewinnia Bogdana Głowackiego od przypisanego mu przestępstwa, 2) kosztami postępowania w sprawie obciąża Skarb Państwa."

Sędziowie
Kamieński Andrzej (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Przyjemski Stanisław (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Steckiewicz Jerzy (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący

Prokuratorzy
Wójcicki Stanisław (mjr)
Prokuratura
Naczelna Prokuratura Wojskowa - Warszawa
 
 
.