Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
SoW 495/82
 
 
Sygnatury IPN
IPN BU 1357/451
 
 

Typ sprawy
Amnestia
Data rozpoczęcia sprawy
15-09-1983
Data zakończenia sprawy
15-09-1983
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Postanowienie Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie dotyczące zastosowania amnestii wobec Bogdana Głowackiego.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Głowacki Bogdan, ur.: 26-06-1957, imię ojca: Edward
Zarzut
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie postanowił, "zważywszy, że przestępstwo popełnione zostało przed dniem zniesienia stanu wojennego, a orzeczona kara ulega darowaniu na mocy art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 lipca 1983 r. (Dz. U. Nr 39 poz. 177) o amnestii."
Kwalifikacja
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie postanowił "darować skazanemu Bogdanowi Głowackiemu wymierzoną na podstawie art. 48 ust. 4 Dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym 1) karę pozbawienia wolności w wymiarze 3 (trzy) lat, 2) karę dodatkową 2 (dwa) lat pozbawienia praw publicznych, 3) nieściągnięte opłaty i koszty sądowe."

Sędziowie
Lindecki Lech (kpt.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy

Prokuratorzy
Isbrandt Olgierd (ppłk)
Prokuratura
Prokuratura Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
 
 
.