Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
So.W. 144/83
Pg. Śl. II-345/82
 
Sygnatury IPN
IPN BU 536/1
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
05-11-1982
Data zakończenia sprawy
15-06-1983
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa przeciwko Lucjanowi Lużyńskiemu oskarżonemu o to, że w okresie od maja do czerwca 1982 r. w Warszawie rozpowszechniał odpłatnie i nieodpłatnie nielegalne wydawnictwa autorstwa Zbigniewa Romaszewskiego pt. "Sierpień 1980 - Grudzień 1981 - Co dalej?" oraz wydawnictwa "CDN-Głos Wolnego Robotnika", które zwierały fałszywe wiadomości o sytuacji społeczno-politycznej kraju mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy. Sprawę postanowieniem z dnia 29.03.1983 r. przekazano z Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie do właściwości Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy (sygn. IX K 412/83).

Podejrzani / Oskarżeni
 
Lużyński Lucjan, ur.: 16-09-1949, imię ojca: Piotr
Zarzut
Oskarżony o to, że "w okresie od maja do końca czerwca 1982 r. w Warszawie rozpowszechniał odpłatnie i nieodpłatnie na terenie Szpitala Akademii Medycznej przy ul. Lindleya 4, otrzymane od Grzegorza Gampla ok. 150 szt. nielegalnych wydawnictw [...] które zwierały fałszywe wiadomosci o sytuacji społeczno politycznej kraju mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy."
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w IX Wydziale Karnym uznał Lucjana Lużyńskiego "za winnego popełnia czynu zarzucanego mu w akt. oskarżenia i za to z mocy art. 48 ust. 2 dekretu z 12.12.1981 r. o stanie wojennym [...] skazuje go na karę 9 /dziewięć/ miesięcy pozbawienia wolności. Na mocy art. 83 § 1 kk na poczet orzeczonej oskarżonemu kary pozbawienia wolności zalicza okres aresztowania tymczasowego od 4 listopada 1982 r. do 15 czewca 1983 r. Na mocy art. 547 § 1 kpk i art. 2 ust. o opłatach w sprawach karnych zasądza od oskarżonego koszty postępowania i opłatę w kwocie 3600 zł /trzy tys. sześćset/."

Sędziowie
Lindecki Lech (kpt.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Malinowski Jan (por.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Monarcha Władysław (ppłk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Przekazał postanowienem sprawę do sądu cywilnego.
Siedlecki Wojciech (ppłk)
Sąd
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy - Warszawa
Rola
Ławnik
Walczykiewicz Anna (ppłk)
Sąd
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy - Warszawa
Rola
Ławnik
Zbieg - Barczykowa Stanisława (ppłk)
Sąd
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący

Prokuratorzy
Jarosławski Czesław (por.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Nowakowska Hanna
Prokuratura
- - Warszawa
Uwagi
Nie można na podstawie akt jednoznacznie stwierdzić jaką prokuraturę reprezentowała.

 
 
.